Znaleziono 22 artykuły

Aleksander Wit Labuda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Pieśni Jana Kochanowskiego księgi dwoje" - o kompozycji myśli kilka Aleksander Wit Labuda s. 5-25
Język Cesarza Aleksander Wit Labuda s. 9-31
Pakt autobiograficzny Philippe Lejeune Aleksander Wit Labuda (tłum.) s. 31-49
Dziecko i zabawa D. W. Winnicott Aleksander Wit Labuda (tłum.) s. 42-53
O literackich i nieliterackich obrazach postaci Aleksander Wit Labuda s. 46-57
Apoteoza Rolanda i polska topika bohaterskiej śmierci Aleksander Wit Labuda s. 61-89
"Pan Tadeusz" we francuskiej tradycji przekładowej Aleksander Wit Labuda s. 63-74
Aleksander Bereza Aleksander Wit Labuda s. 91-94
Biografia pisarza w komunikacji literackiej Aleksander Wit Labuda s. 104-116
Szkolna kultura literacka w okresie zaborów : rozważania źródłoznawcze Władysław Dynak Aleksander Wit Labuda s. 139-162
Czy literaturoznawca może pomóc szkolnej polonistyce? Aleksander Wit Labuda s. 151-171
O literackich kontekstach pozytywistycznych noweli : "Antek" Bolesława Prusa Aleksander Wit Labuda s. 169-195
"Szkolna kultura literacka w okresie zaborów. Rozważania źródłoznawcze", Władysław Dynak, Aleksander Wit Labuda, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1978) : [recenzja] Anna Bujnowska Władysław Dynak (aut. dzieła rec.) Aleksander Wit Labuda (aut. dzieła rec.) s. 193
"O literackich i nieliterackich obrazach postaci", Aleksander Wit Labuda, "Teksty" nr 4 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Aleksander Wit Labuda (aut. dzieła rec.) s. 199
Przestrzeń i język Gérard Genette Aleksander Wit Labuda (tłum.) s. 227-232
"Społeczne funkcje tekstów literakich i paraliterackich", pod redakcją Stefana Żółkiewskiego, Maryli Hopfinger i Kamili Rudzińskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 400 + errata na luźnej kartce : [recenzja] Aleksander Wit Labuda Maryla Hopfinger (aut. dzieła rec.) Kamila Rudzińska (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 245-253
Synekdochy i metonimie Nicolas Ruwet Aleksander Wit Labuda (tłum.) s. 265-286
Przestrzeń w "Upadku" Camusa Morten Nøjgaard Aleksander Wit Labuda (tłum.) s. 273-282
"Z herbem po służbach. Wspomnienia", Alfred Wielopolski, do druku przyg. i objaśnieniami opatrzył Aleksander Wit Labuda, Warszawa 2016 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Aleksander Wit Labuda (aut. dzieła rec.) Alfred Wielopolski (aut. dzieła rec.) s. 300-304
"W konstruowaniu postaci literackiej-wyznania czytelnika", Aleksander Wit Labuda [w:] "Studia o narracji" Red. J.Błoński, J.Jaworski, J.Sławiński, Wrocław 1982 : [recenzja] Marian Płachecki Aleksander Wit Labuda (aut. dzieła rec.) s. 335
"Studium o „Antku” Prusa : recepcja, konstrukcja, konteksty", Aleksander Wit Labuda, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982 : [recenzja] Lidia Wiśniewska Aleksander Wit Labuda (aut. dzieła rec.) s. 352-355
"Le Roman à thèse ou l'autorité fictive", Susan Rubin Suleiman, Paris 1983 : [recenzja] Aleksander Wit Labuda Susan Rubin Suleiman (aut. dzieła rec.) s. 376-384