Znaleziono 24 artykuły

Lidia Wiśniewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Jolanta Ambrosewicz-Jacobs Zbigniew Anculewicz Bogusław Bakuła Bogdan Burdziej Marcin Cieński Dariusz Galasiński Barbara Kamińska-Czubałowa Pola Kuleczka Danuta Künstler-Langner Mirosław Lalak Marian Malicki Katarzyna Meller Maria Piekorz Eugenia Prokop-Janiec Leszek Pułka Maria Rowińska-Szczepaniak Jacek Szczerbiński Feliks Tomaszewski Juliusz Tyszka Teresa Wilkoń Lidia Wiśniewska Grażyna Wrona Ewa Wąchocka Zdzisław Maciej Zachmacz Jolanta Żadziłko-Sztachelska s. 30-174
Świat Gombrowicza między paradygmatami Lidia Wisniewska s. 57-74
Jednostkowość i uniwersalność - dwa bieguny powieści współczesnej Lidia Wiśniewska s. 60-89
W centrum "Białego małżeństwa" Tadeusza Różewicza Lidia Wiśniewska s. 75-116
Miłosz i filozofia (jedności) sprzeczności Lidia Wiśniewska s. 75-84
Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym Lidia Wiśniewska s. 81-110
Wokół "Matka odchodzi" Różewicza Lidia Wiśniewska s. 107-113
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Don Juan w przemianach kultury", pod red. Lidii Wiśniewskiej, Bydgoszcz 2008 : [recenzja] Aleksandra Szymańska Lidia Wiśniewska (aut. dzieła rec.) s. 113-117
Dyskusja redakcyjna: Mistrz i uczeń Barbara Bobrowska Jarosław Lawski Bogdan Mazan Aneta Mazur Magdalena Rudkowska Magdalena Saganiak Lidia Wiśniewska Iwona Wiśniewska s. 114-137
"Czytanie Schulza : materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Bruno Schulz - w stulecie urodzin i w pięćdziesięciolecie śmierci”, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8-10 czerwca 1992", pod red. Jerzego Jarzębskiego, Kraków 1994 : [recenzja] Lidia Wiśniewska Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 194-204
Szkolnictwo - zmiana paradygmatu Lidia Wiśniewska s. 200-209
"„Malwina”, czyli głos i pismo w powieści", Ewa Szary-Matywiecka, indeks oprac. Romualda Truszkowska, Warszawa 1994 : [recenzja] Lidia Wiśniewska Ewa Szary-Matywiecka (aut. dzieła rec.) Romualda Truszkowska (aut. dzieła rec.) s. 201-207
"Świat, twórca, tekst : z problematyki nowej powieści", Lidia Wiśniewska, Bydgoszcz 1993 : [recenzja] Filip Mazurkiewicz Lidia Wiśniewska (aut. dzieła rec.) s. 213-218
"Stoffgeschichte", imagologia i konstruktywiczne uprawomocnienia komparystyki Lidia Wiśniewska s. 233-244
"The Other Herbert", edited by Bożena Stallcross, [w]: „Indiana Slavic Studies”, vol. 9, 1998 : [recenzja] Lidia Wiśniewska Bożena Stallcross (aut. dzieła rec.) s. 239-247
Polonistyka i konteksty Lidia Wiśniewska s. 253-256
"„Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza” : R. 1 (XLIII) 2008: Dziewiętnastowieczność", red. Barbara Bobrowska, Magdalena Rudkowska, Lidia Wiśniewska, Iwona Wiśniewska, Jacek Wójcicki, Warszawa 2008 : [recenzja] Stanisław Fita Barbara Bobrowska (aut. dzieła rec.) Magdalena Rudkowska (aut. dzieła rec.) Lidia Wiśniewska (aut. dzieła rec.) Iwona Wiśniewska (aut. dzieła rec.) Jacek Wójcicki (aut. dzieła rec.) s. 254-256
Konferencja "Mityczne postacie kultury w perspektywie komparatystycznej" Lidia Wiśniewska s. 276
"Nie tylko o fabule >>Pierwszej świetności<< Leopolda Buczkowskiego", Lidia Wiśniewska [w:] "Fabuła utworu literackiego. Rozprawy UMK", Toruń 1987 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Lidia Wiśniewska (aut. dzieła rec.) s. 293
"Studium o „Antku” Prusa : recepcja, konstrukcja, konteksty", Aleksander Wit Labuda, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982 : [recenzja] Lidia Wiśniewska Aleksander Wit Labuda (aut. dzieła rec.) s. 352-355
"Don Juan w przemianach kultury", red. Lidia Wiśniewska, Bydgoszcz 2008 : [recenzja] Jadwiga Clea Moreno-Szypowska Lidia Wiśniewska (aut. dzieła rec.) s. 353-359
"Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym", pod red. Lidii Wiśniewskiej, Bydgoszcz 2010 : [recenzja] Stanisław Jasionowicz Lidia Wiśniewska (aut. dzieła rec.) s. 614-618
Sprawozdanie z pracy Małego Forum Edukacyjnego TLiAM (I i II) Lidia Wiśniewska s. 617-638
Laudacje nowych Członków Honorowych Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza : Jadwiga Puzynina Lidia Wiśniewska s. 645-646