Znaleziono 6 artykułów

Danuta Künstler-Langner

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwięzieni w "złym ciele" : refleksja o naturze ludzkiej w liryce barokowej Danuta Künstler-Langner s. 7-22
Streszczenia prac doktorskich Jolanta Ambrosewicz-Jacobs Zbigniew Anculewicz Bogusław Bakuła Bogdan Burdziej Marcin Cieński Dariusz Galasiński Barbara Kamińska-Czubałowa Pola Kuleczka Danuta Künstler-Langner Mirosław Lalak Marian Malicki Katarzyna Meller Maria Piekorz Eugenia Prokop-Janiec Leszek Pułka Maria Rowińska-Szczepaniak Jacek Szczerbiński Feliks Tomaszewski Juliusz Tyszka Teresa Wilkoń Lidia Wiśniewska Grażyna Wrona Ewa Wąchocka Zdzisław Maciej Zachmacz Jolanta Żadziłko-Sztachelska s. 30-174
"Idea «vanitas», jej tradycje i toposy w poezji polskiego baroku", Danuta Künstler-Langner, Toruń 1993 : [recenzja] Beata Cieszyńska Danuta Künstler-Langner (aut. dzieła rec.) s. 185-190
"Anioł w poezji baroku : dzieje postaci w kulturze dawnej Europy", Danuta Künstler-Langner, Toruń 2007 : [recenzja] Krzysztof Obremski Danuta Künstler-Langner (aut. dzieła rec.) s. 221-234
"Necessitas et Ars : studia staropolskie dedykowane Profesorowi Januszowi Pelcowi", t. 1-2, pod red. Barbary Otwinowskiej, Aliny Nowickiej-Jeżowej, Jerzego Kowalczyka i Adama Karpińskiego, Warszawa 1993 : [recenzja] Danuta Künstler-Langner Adam Karpiński (aut. dzieła rec.) Jerzy Kowalczyk (aut. dzieła rec.) Alina Nowicka-Jeżowa (aut. dzieła rec.) Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) s. 225-231
Janusz Pelc (5 września 1930 - 9 maja 2005) Danuta Künstler-Langner s. 275-278