Znaleziono 91 artykułów

Barbara Otwinowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z sesji poetyki historycznej Barbara Otwinowska s. 41-46
Le Lipsianisme en Pologne aux XVIe et XVIIe siècles Barbara Otwinowska Hubert Krzyżanowski (tłum.) s. 43-56
Streszczenie rozpraw doktorskich Marta Fik-Augustyniak Barbara Otwinowska s. 57-59
"Concors discordia" Sarbiewskiego w teorii konceptyzmu Barbara Otwinowska s. 81-110
"Odrodzenie włoskie i literatury słowiańskie wieku XV i XVI", Ilia N. Goleniszczew-Kutuzow, Warszawa 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Ilia N. Goleniszczew-Kutuzow (aut. dzieła rec.) s. 85
Przemocą obalały panujący ustrój : (udział dziewcząt w młodzieżowej konspiracji) Barbara Otwinowska s. 87-112
"Torquato Tasso, Piotr Kochanowski i tradycja epiki barokowej u Słowian i Węgrów", Endre Angyal, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Endre Angyal (aut. dzieła rec.) s. 89
"Kraków w czasach Piotra Kochanowskiego", Henryk Barycz, Karolina Targosz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) Karolina Targosz (aut. dzieła rec.) s. 91
"Włoskie podróże Piotra Kochanowskiego", Henryk Barycz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 91
"Kilka uwag o polskim "Orlandzie", Mieczysław Brahmer, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Mieczysław Brahmer (aut. dzieła rec.) s. 93
"Ożywienie związków z Włochami w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz seminarium Stanisława Windakiewicza", Franciszek Bielak, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Franciszek Bielak (aut. dzieła rec.) s. 93
"Problematyka słowackich przekładów z Ariosta i Tassa na tle polskich tłumaczeń P. Kochanowskiego", Rudolf Brtań, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Rudolf Brtań (aut. dzieła rec.) s. 95
"Dookoła Piotra Kochanowskiego przekładu "Jerozolimy wyzwolonej" /sprawa oktawy Barbara Otwinowska Maria Dłuska (aut. dzieła rec.) s. 95
"Piotr Kochanowski w polskim Oświeceniu oraz przekłady Ariosta i Tassa pióra Krasickiego i Trembeckiego", Sante Graciotti, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Sante Graciotti (aut. dzieła rec.) s. 97
"Z dziejów "Gofreda" na Litwie: Tasso-Kochanowski na amatorskiej scenie wileńskiej z r. 1825", Anna Kaupuż, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Anna Kaupuż (aut. dzieła rec.) s. 97
"Warsztat epicki "Oblężenia Jasnej Góry Częstochowskiej", Stefan Nieznanowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Stefan Nieznanowski (aut. dzieła rec.) s. 99
"Gofred Tassa Kochanowskiego na Rusi w wieku XVII-XVIII", Ryszard Łużny, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Ryszard Łużny (aut. dzieła rec.) s. 99
"Struktura stylistyczna "Gofreda" na tle tradycji polskiej", Riccardo Picchio, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Riccardo Picchio (aut. dzieła rec.) s. 101
"Geniusz przekładu: "Godfrey" Fairfaxa /1600 Barbara Otwinowska Jerzy Pietrkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 101
"Rex interpretum Polonorum", Roman Pollak, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Roman Pollak (aut. dzieła rec.) s. 103
"O pierwszym przekładzie chorwackim "Jerozolimy wyzwolonej" dedykowanym królowi polskiemu", Milan Ratković, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Milan Ratković (aut. dzieła rec.) s. 103
"Lament Sakrypanta w oryginale i spolszczeniu Piotra Kochanowskiego na tle renesansowych przetworzeń motywu", Zofia Szmydtowa, Wrocław-Warszawa-Kraków : [recenzja] Barbara Otwinowska Zofia Szmydtowa (aut. dzieła rec.) s. 105
"Tradycje poetyckie Jana Kochanowskiego w twórczości Piotra Kochanowskiego", Tadeusz Ulewicz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Tadeusz Ulewicz (aut. dzieła rec.) s. 105
">>Gęsi<< i >>leda co<< w teorii językowoliterackiej Reja", Barbara Otwinowska, "Pamiętnik Literacki" R.LXIII (1972) : [recenzja] Barbara Otwinowska Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) s. 107
"Przekład "Jerozolimy wyzwolonej" Tassa w romansach wierszowanych Wacława Potockiego", Jan Zaremba, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Jan Zaremba (aut. dzieła rec.) s. 107
"Recepcja "Jerozolimy wyzwolonej" w Polsce i na Zachodzie", Wiktor Weintraub, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Wiktor Weintraub (aut. dzieła rec.) s. 107
"Światowa sława Orzechowskiego", Jerzy Starnawski, Przemyśl 1969 : [recenzja] Barbara Otwinowska Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) s. 109
"Między Krakowem i Przemyślem: o małopolskich rybałtach i ludowym charakterze literatury sowiźrzalskiej", Stanisław Grzeszczuk, Przemyśl 1969 : [recenzja] Barbara Otwinowska Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) s. 109
"Rozmyślanie przemyskie: apokryf z przełomuXV i XVI wieku", Kasper Świerzowski, Przemyśl 1969 : [recenzja] Barbara Otwinowska Kasper Świerzowski (aut. dzieła rec.) s. 111
"Od renesansu do baroku", Roman Pollak, Warszawa 1969 : [recenzja] Barbara Otwinowska Roman Pollak (aut. dzieła rec.) s. 111
"Treny", Jan Kochanowski, oprac. Janusz Pelc, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Barbara Otwinowska Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 111
"Publicystyka Jana Dymitra Solikowskiego", Edmund Kotarski, Toruń 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Edmund Kotarski (aut. dzieła rec.) s. 116
"Tercyny Jana Kochanowskiego", Mieczysław Brahmer [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Barbara Otwinowska Mieczysław Brahmer (aut. dzieła rec.) s. 117
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z Działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Jan Kochanowski jako polityk Barbara Otwinowska s. 117-118
"Nowe uwagi o >>Żywotach Królów Polskich<< Klemensa Janickiego", Maria Cytowska [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Barbara Otwinowska Maria Cytowska (aut. dzieła rec.) s. 119
"Kochanowski i Kantemir. Z dziejów i wędrówek Satyra-moralisty w literaturach europejskich", Janusz Pelc [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Barbara Otwinowska Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 119
"Ze studiów nad powieścią A. Korczyńskiego", Roman Pollak [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Barbara Otwinowska Roman Pollak (aut. dzieła rec.) s. 121
"Kartka z dziejów stosunków polsko-toskańskich", Jadwiga Rytel [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Barbara Otwinowska Jadwiga Rytel (aut. dzieła rec.) s. 121
"Szkoła jezuicka w zwierciadle szkolnego teatru jezuickiego", Lidia Winniczuk [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Barbara Otwinowska Lidia Winniczuk (aut. dzieła rec.) s. 123
"Piastowie w literaturze niemieckiej XVII w.", Elida Maria Szarota [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Barbara Otwinowska Elida Maria Szarota (aut. dzieła rec.) s. 123
"Gęsi" i "Leda co" w teorii językowoliterackiej Reja Barbara Otwinowska s. 127-158
"Słońce świata, czyli znaczenie Kopernika w rozwoju nauk o przyrodzie i cżłowieku", Bogdan Suchodolski, "Miesięcznik Literacki", R. 5 (1970), nr 9 : [recenzja] Barbara Otwinowska Bogdan Suchodolski (aut. dzieła rec.) s. 130
Sprawozdania z podróży naukowych za granicę Hanna Kirchner Ksenia Kostenicz Roman Loth Zofia Makowiecka Barbara Otwinowska Maria Podraza-Kwiatkowska Wanda Roszkowska Samuel Sandler Marian Stępień s. 133-145
"Język - naród - kultura. Antecedencje i motywy renesansowej myśli o języku", Barbara Otwinowska, Wrocław 1974 : [recenzja] Barbara Otwinowska Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) Aniela Korzeniowska (tłum.) s. 134-140
"Florus w Polsce", Ignacy Lewandowski, Wrocław 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Ignacy Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 134
Trybut przyjaźni Barbara Otwinowska s. 135-138
"Europejskie źródła teorii językowych w Polsce na przełomie XVIII i XIX wieku. Studia z dziejów teorii języka i gramatyki", Zofia Florczak, Wrocław 1978 : [recenzja] Barbara Otwinowska Zofia Florczak (aut. dzieła rec.) Leon Szwajcer (tłum.) s. 139-144
"Mit Admeta i Alcesty w literaturze polskiej", Jerzy Rzymowski, "Prace Polonistyczne", T. 26 (1970) : [recenzja] Barbara Otwinowska Jerzy Rzymowski (aut. dzieła rec.) s. 142
"Z badań nad Rojzjuszem", Tomasz Fijałkowski, "Prace Polonistyczne", T. 26 (1970) : [recenzja] Barbara Otwinowska Tomasz Fijałkowski (aut. dzieła rec.) s. 142
"Mistrz Francesco nie lubił średniowiecznych dialektów", Tadeusz Mizia, "Przegląd Humanistyczny" R.XIV (1970) : [recenzja] Barbara Otwinowska Tadeusz Mizia (aut. dzieła rec.) s. 143
"Pochwała głupoty jako twór myśli i sztuki pisarskiej Erazma z Rotterdamu", Zofia Szmydtowa, "Przegląd Humanistyczny", R. 14 (1970), nr 6 : [recenzja] Barbara Otwinowska Zofia Szmydtowa (aut. dzieła rec.) s. 144
"Moralistyka Erazmu z Rotterdamu", Jerzy Gałkowski, "Zeszyty Naukowe KUL", R. 13 (1970), nr 3 : [recenzja] Barbara Otwinowska Jerzy Gałkowski (aut. dzieła rec.) s. 146
"Problemy języka jako wyraz kształtowania się świadomości narodowej w literaturze Renesandu", Barbara Otwinowska [w:] "Problemy literatury staropolskiej", Wrocław 1972 : [recenzja] Barbara Otwinowska Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) s. 156
"Renesans w literaturze polskiej. Początki i rozwój", Janusz Pelc [w:] "Problemy literatury staropolskiej", Wrocław 1972 : [recenzja] Barbara Otwinowska Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 156
"Polskość i europejskość literatury naszego Średniowiecza", Jerzy Woronczak [w:] "Problemy literatury staropolskiej", Wrocław 1972 : [recenzja] Barbara Otwinowska Jerzy Woronczak (aut. dzieła rec.) s. 160
"Spory o retorykę w XVI w. a twórczość Mikołaja Reja", Stefan Zabłocki, Wrocław 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Stefan Zabłocki (aut. dzieła rec.) s. 172
"Z problemów Rejowskiego epigramatu", Maria Grzędzielska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Barbara Otwinowska Maria Grzędzielska (aut. dzieła rec.) s. 174
"Historia w Landzie" nie jest utworem Reja", Maria Karplukówna, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Barbara Otwinowska Maria Karplukówna (aut. dzieła rec.) s. 174
"Uwagi o retoryce i rytmie w prozie Mikołaja Reja", Mieczysław Korolko, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Barbara Otwinowska Mieczysław Korolko (aut. dzieła rec.) s. 176
"Rej i Trzecieski", Julian Krzyżanowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Barbara Otwinowska Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 176
"Niektóre zagadnienia edytorstwa Reja", Maria Renata Mayenowa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Barbara Otwinowska Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) s. 178
"Recepcja Reja w literaturze staropolskiej", Stefan Nieznanowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Barbara Otwinowska Stefan Nieznanowski (aut. dzieła rec.) s. 178
"Bruegel polskiej literatury", Ewa Ostrowska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Barbara Otwinowska Ewa Ostrowska (aut. dzieła rec.) s. 180
"Mikołaj Rej w walce o literacki język narodowy", Barbara Otwinowska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja]. Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) s. 180
"Język-naród-kultura. Antecedencje i motywy renesansowej myśli o języku", Barbara Otwinowska, Wrocław 1974 : [recenzja] Barbara Otwinowska Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) s. 182
"Osobliwe zdania względne Reja. / Przyczynek do charakterystyki języka Barbara Otwinowska Krystyna Pisarkowa (aut. dzieła rec.) s. 182
The Anniversary Edition of Jan Kochanowski's Works Barbara Otwinowska Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 183-184
"Działalność gospodarcza Mikołaja Reja", Jerzy Topolski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Barbara Otwinowska Jerzy Topolski (aut. dzieła rec.) s. 186
"Mikołaja Reja "Krótka rozprawa" i "Kupiec". Problemy dialogu i dramatu", Jerzy Ziomek, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Barbara Otwinowska Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 186
"Lingua" Erazma z Rotterdamu w polskim przekładzie z roku 1542", Maria Karplukówna, "Pamiętnik Literacki" R. LXII (1971) : [recenzja] Barbara Otwinowska Maria Karplukówna (aut. dzieła rec.) s. 188
"W sprawie miejsca urodzenia Samuela ze Skrzypny Twardowskiego", Władysław Magnuszewski, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Barbara Otwinowska Władysław Magnuszewski (aut. dzieła rec.) s. 188
"Od manieryzmu do baroku", Jan Dürr-Durski, "Przegląd Humanistyczny" R.XV (1971): [recenzja] Barbara Otwinowska Jan Dürr-Durski (aut. dzieła rec.) s. 190
"Od „Lamentu świętokrzyskiego” do „Adona” : włoskie studia o literaturze staropolskiej", pod red. Giovanny Brogi Bercoff i Teresy Michałowskiej, indeks zestawiła Adriana Masłowska-Nowak, Warszawa 1995 : [recenzja] Barbara Otwinowska Giovanna Brogi Bercoff (aut. dzieła rec.) Adriana Masłowska-Nowak (aut. dzieła rec.) Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) s. 193-199
Ryszard Kazimierz Lewański (1918-1996) Teresa Kostkiewiczowa Barbara Otwinowska s. 203-208
"Słownik literatury staropolskiej : (średniowiecze - renesans - barok)", pod red. Teresy Michałowskiej, przy udziale Barbary Otwinowskiej i Elżbiety Sarnowskiej-Temeriusz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990 : [recenzja] Jan Ślaski Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) Elżbieta Sarnowska-Temeriusz (aut. dzieła rec.) s. 208-229
"Necessitas et Ars : studia staropolskie dedykowane Profesorowi Januszowi Pelcowi", t. 1-2, pod red. Barbary Otwinowskiej, Aliny Nowickiej-Jeżowej, Jerzego Kowalczyka i Adama Karpińskiego, Warszawa 1993 : [recenzja] Danuta Künstler-Langner Adam Karpiński (aut. dzieła rec.) Jerzy Kowalczyk (aut. dzieła rec.) Alina Nowicka-Jeżowa (aut. dzieła rec.) Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) s. 225-231
"Słownik literatury staropolskiej : (średniowiecze - renesans - barok)", pod red. Teresy Michałowskiej, przy udziale Barbary Otwinowskiej i Elżbiety Sarnowskiej-Temeriusz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990 : [recenzja] Maria Adamczyk Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) Elżbieta Sarnowska-Temeriusz (aut. dzieła rec.) s. 229-233
"Literatura i kultura polska po „Potopie”", pod red. nauk. Barbary Otwinowskiej i Janusza Pelca, przy współudziale Barbary Falęckiej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992 : [recenzja] Paweł Stępień Barbara Falęcka (aut. dzieła rec.) Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 231-238
"Język - naród - kultura. Antecedencje i motywy renesansowej myśli o języku", Barbara Otwinowska, redaktor naukowy Jerzy Ziomek, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Studia Staropolskie, tom XLIV, komitet redakcyjny: Czesław Hernas (red. naczelny), Janusz Pelc (sekr. redakcji), Jadwiga Rytlówna, Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, Jerzy Ziomek, ss. 288 : [recenzja] Julian Krzyżanowski Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 237-239
"Sztuka retoryki : przewodnik encyklopedyczny", Mirosław Korolko, Warszawa 1990 : [recenzja] Barbara Otwinowska Mirosław Korolko (aut. dzieła rec.) s. 237-244
"Naśladowanie i twórczość : renesansowe teorie imitacji, emulacji i przekładu", Agnieszka Fulińska, Wrocław 2000 : [recenzja] Barbara Otwinowska Agnieszka Fulińska (aut. dzieła rec.) s. 254-259
Więzień – Jerzy Braun Barbara Otwinowska s. 287-306
"Retoryka a literatura", pod red. Barbary Otwinowskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984 : [recenzja] Jacek Sokalski Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) s. 311-318
"Przełom wieków XVI i XVII w literaturze i kulturze polskiej", pod red. Barbary Otwinowskiej i Janusza Pelca, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984 : [recenzja] Elżbieta Kauer Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 335-341
"Jan Kochanowski 1584-1984 : epoka - twórczość - recepcja", pod red. Janusza Pelca, Pauliny-Buchwald-Pelcowej i Barbary Otwinowskiej, indeks osób oraz indeks utworów Jana Kochanowskiego oprac. Maria Brynda, Lublin 1989 : [recenzja] Antoni Czyż Maria Brynda (aut. dzieła rec.) Paulina Buchwald-Pelcowa (aut. dzieła rec.) Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 353-361
"Style, Rhetoric and Rhythm", Essays by Morris W. Croll, edited by J. Max Patrick and Robert O. Evans, with John M. Wallace and R. J. Schoeck, Princeton, New Jersey 1966, Princeton University Press, ss. XIV, 450 : [recenzja] Barbara Otwinowska Morris W. Croll (aut. dzieła rec.) Robert O. Evans (aut. dzieła rec.) J. Max Patrick (aut. dzieła rec.) R. J. Schoeck (aut. dzieła rec.) John M. Wallace (aut. dzieła rec.) s. 390-402
Indeks osobowy Barbara Otwinowska Mirosława Pałaszewska s. 393-410
    Zacytuj
  • Udostępnij
Leszek Kukulski (27 czerwca 1930 - 2 lutego 1931) : wspomnienie Barbara Otwinowska s. 437-444
"Retoryka a literatura", praca zbiorowa pod red. Barbary Otwinowskiej, Wrocław 1984 : [recenzja] Janusz T. Maciuszko Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) s. 593-597
"Obrońcy języka polskiego. Wiek XV-XVIII", opracował Witold Taszycki, wykaz osób zestawiła Kazimiera Warczewska, Wrocław 1953, Zakład im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 146, s. LXXXIX, 1 nlb., 393, 1 nlb.; "Walka o język w literaturze staropolskiej", Maria Renata Mayenowa, zestawienie bibliograficzne wykonały Barbara Otwinowska, Lucylla Pszczołowska, Jadwiga Puzynina, Warszawa 1953, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 78, odbitka z tomu: "Bibliografia literatury polskiej okresu Odrodzenia" : [recenzja] Tadeusz Witczak Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) Jadwiga Puzynina (aut. dzieła rec.) Witold Taszycki (aut. dzieła rec.) Kazimiera Warczewska (aut. dzieła rec.) s. 615-637
Sesja Naukowa Instytutu Badań Literackich Poświęcona Zagadnieniom Poetyki Historycznej (Warszawa, 12-13 grudnia 1966) Barbara Otwinowska s. 635-641