Znaleziono 8 artykułów

Witold Taszycki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Wybór tekstów staropolskich. Czasy najdawniejsze do r. 1543", Stefan Vrtel-Wierczyński, Lwów 1930 : [recenzja] Witold Taszycki Stefan Vrtel-Wierczyński (aut. dzieła rec.) s. 168-174
"Psałterz floriański, łacińsko-polsko-niemiecki. Rękopis Biblioteki Narodowej w Warszawie", wyd. Ryszard Ganszyniec, Witold Taszycki, Stefan Kubica, staraniem i pod red. Ludwika Bernackiego, Ossolineum, Lwów 1939 : [recenzja] Aleksander Brückner Ludwik Bernacki (aut. dzieła rec.) Ryszard Ganszyniec (aut. dzieła rec.) Stefan Kubica (aut. dzieła rec.) Witold Taszycki (aut. dzieła rec.) s. 291-295
"Nazewnictwo w utworach Stefana Żeromskiego", Aleksander Wilkoń, redaktor naukowy Witold Taszycki, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Prace Onomastyczne, 16, komitet redakcyjny: Zdzisław Stieber, Witold Taszycki, Stanisław Urbańczyk, Komitet Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, ss. 14, 2 nlb. : [recenzja] Magdalena Nowotna-Szybistowa Witold Taszycki (aut. dzieła rec.) Aleksander Wilkoń (aut. dzieła rec.) s. 345-352
Język ludowy w "Krakowiakach i Góralach" W. Bogusławskiego Witold Taszycki s. 419-429
Das christliche Element in den polnischen Ortsnamen Witold Taszycki s. 452-476
"Wybór tekstów staropolskich XVI-XVIII wieku", Witold Taszycki, Lwów 1928 : [recenzja] Stefan Vrtel-Wierczyński Witold Taszycki (aut. dzieła rec.) s. 477-478
"Obrońcy języka polskiego. Wiek XV-XVIII", opracował Witold Taszycki, wykaz osób zestawiła Kazimiera Warczewska, Wrocław 1953, Zakład im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 146, s. LXXXIX, 1 nlb., 393, 1 nlb.; "Walka o język w literaturze staropolskiej", Maria Renata Mayenowa, zestawienie bibliograficzne wykonały Barbara Otwinowska, Lucylla Pszczołowska, Jadwiga Puzynina, Warszawa 1953, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 78, odbitka z tomu: "Bibliografia literatury polskiej okresu Odrodzenia" : [recenzja] Tadeusz Witczak Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) Jadwiga Puzynina (aut. dzieła rec.) Witold Taszycki (aut. dzieła rec.) Kazimiera Warczewska (aut. dzieła rec.) s. 615-637
W sprawie uwagi prof. Taszyckiego Tadeusz Kotarbiński Witold Taszycki s. 633-634