Znaleziono 46 artykułów

Ludwik Bernacki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stan badań nad Krasickim Ludwik Bernacki s. 12-19
Źródła niektórych komedyi Fr. Zabłockiego Ludwik Bernacki s. 36-45
"Kłopoty panów", komedya ks. Franciszka Bohomolca Ludwik Bernacki s. 59-61
Urywek dziennika Ignacego Krasickiego Ludwik Bernacki s. 71-74
Materjały do życiorysu i twórczości Ignacego Krasickiego. Część druga. I. Notatniki Ludwik Bernacki s. 100-140
Dwa najstarsze jezuickie intermedya szkolne Ludwik Bernacki s. 101-114
Listy Zygmunta Krasińskiego do Stanisława Koźmiana Ludwik Bernacki s. 106-137
Materjały do życiorysu i twórczości Ignacego Krasickiego : (ciąg dalszy) : część pierwsza Ludwik Bernacki s. 117-136
Pokłosie naukowe stulecia "Ossolineum" Józef Skoczek Ludwik Bernacki (aut. dzieła rec.) Wilhelm Bruchnalski (aut. dzieła rec.) Adam Fischer (aut. dzieła rec.) Bronisław Gubrynowicz (aut. dzieła rec.) Tadeusz Mańkowski (aut. dzieła rec.) Władysław Tadeusz Wisłocki (aut. dzieła rec.) s. 132-139
Materjały do życiorysu i twórczości Ignacego Krasickiego. Część druga. Rękopisy i autografy Ludwik Bernacki s. 143-172
"Satyry i Listy", Ignacy Krasicki, wyd. krytyczne Ludwika Bernaciego, Lwów 1908 : [recenzja] Juliusz Kleiner Ludwik Bernacki (aut. dzieła rec.) Ignacy Krasicki (aut. dzieła rec.) s. 145-150
Korespondencja z Michałem Wiszniewskim Ludwik Bernacki s. 145-167
"Geneza i historja Psałterza Florjańskiego", Ludwik Bernacki, Lwów 1927 : [recenzja] Aleksander Brückner Ludwik Bernacki (aut. dzieła rec.) s. 158-160
"Dyalog na Wielki Piątek" Ludwik Bernacki s. 170-187
Źródła niektórych komedyi Fr. Zabłockiego : (ciąg dalszy) Ludwik Bernacki s. 176-201
"Historja literatury polskiej od czasów najdawniejszych do roku 1815", T. I, cz. I: "Literatura średniowieczna w Polsce od czasu przyjęcia chrześcijaństwa do końca XIV wieku ; cz. II : "Literatura średniowieczna w Polsce w wieku XV", Roman Pilat, wykłady uniwersyteckie oprac. Ludwik Bernacki i Stanisław Kossowski pod red. Ludwika Bernackiego, Warszawa b. d. : [recenzja] Aleksander Brückner Ludwik Bernacki (aut. dzieła rec.) Stanisław Kossowski (aut. dzieła rec.) Roman Pilat (aut. dzieła rec.) s. 204-210
"Myszeida" Ignacego Krasickiego Ludwik Bernacki s. 208-217
Z korespondencji Trembeckiego Ludwik Bernacki s. 212-221
Motyw z "Romea i Julii" Szekspira w dyalogu jezuickim z roku 1730 Ludwik Bernacki s. 218-224
Rękopisy w bibljotece Ignacego Krasickiego Ludwik Bernacki s. 228-232
"Wydawnictwo inkunabułów polskich", Tom I : "Rozmowy, które miał król Salamon mądry z Marchołtem grubym a sprośnym, a wszakoż jako o niem powiedają barzo z wymownym z figurami i z gadkami śmiesznymi", wyd. Ludwik Bernacki, 1913 : [recenzja] Aleksander Brückner Ludwik Bernacki (aut. dzieła rec.) s. 230-231
Materjały do życiorysu i twórczości Ignacego Krasickiego. Część druga. I. Notatniki Ludwik Bernacki s. 262-291
"Psałterz floriański, łacińsko-polsko-niemiecki. Rękopis Biblioteki Narodowej w Warszawie", wyd. Ryszard Ganszyniec, Witold Taszycki, Stefan Kubica, staraniem i pod red. Ludwika Bernackiego, Ossolineum, Lwów 1939 : [recenzja] Aleksander Brückner Ludwik Bernacki (aut. dzieła rec.) Ryszard Ganszyniec (aut. dzieła rec.) Stefan Kubica (aut. dzieła rec.) Witold Taszycki (aut. dzieła rec.) s. 291-295
Autor wiersza : "Na odjazd Niemcewicza" Ludwik Bernacki s. 291
Z autografów Kasprowicza Ludwik Bernacki s. 304-314
Źródła niektórych komedyi Fr. Zabłockiego : (dokończenie) Ludwik Bernacki s. 310-325
Najdawniejszy pomnik katechizmu polskiego Ludwik Bernacki s. 317-319
"Spraua a lekarstua końskie przez Conrada Krolewskiego kowala doświadczone : nowo s pilnosczią przełożone, a napirwey o poznaniu dobrego konia", [Biernat z Lublina], wyd. Andrzej Berezowski, Kraków 1905 : [recenzja] Ludwik Bernacki Andrzej Berezowski (aut. dzieła rec.) s. 354-355
Nieznana praca Jana z Koszyczek Ludwik Bernacki s. 363-370
Dookoła "Psałterza Florjańskiego" Ludwik Bernacki s. 384-388
Przyczynki do dziejów dawnej powieści polskiej Ludwik Bernacki s. 394-410
Materjały do życiorysu i twórczości Ignacego Krasickiego Ludwik Bernacki s. 398-466
Materiały do życia i twórczości Ignacego Krasickiego Ludwik Bernacki Ignacy Krasicki s. 398-509
Karta z "Rozmyślania o życiu Pana Jezusa" Ludwik Bernacki s. 470-477
"Piotra Baryki "Z chłopa król"", wyd. Ludwik Bernacki, Kraków 1904 : [recenzja] Aleksander Brückner Piotr Baryka (aut. dzieła rec.) Ludwik Bernacki (aut. dzieła rec.) s. 479
Materjały do życiorysu i twórczości Ignacego Krasickiego. Część druga : dokończenie. Rękopisy wydania Dmochowskiego Ludwik Bernacki s. 486-526
Materjały do życiorysu i twórczości Ignacego Krasickiego : (ciąg dalszy) : część druga Ludwik Bernacki s. 500-533
Trzy biografje Ignacego Krasickiego Ludwik Bernacki s. 523-534
Przyczynki do dziejów dawnej powieści polskiej. II Ludwik Bernacki s. 567-585
Drobiazgi literackie z czasów Stanisława Augusta Ludwik Bernacki s. 596-610
Stanisław August Poniatowski tłumaczem Szekspira Ludwik Bernacki s. 629-632
Materjały do życiorysu i twórczości Ignacego Krasickiego : (ciąg dalszy) Ludwik Bernacki s. 636-679
Materjały do życiorysu i twórczości Ignacego Krasickiego : (ciąg dalszy) Ludwik Bernacki s. 643-654
"Facecye polskie z roku 1624", wyd. Aleksander Brückner, Kraków 1903 : [recenzja] Ludwik Bernacki Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) s. 661-665
Materjały do życiorysu i twórczości Ignacego Krasickiego : (ciąg dalszy) Ludwik Bernacki s. 661-705
"Teatr, dramat i muzyka za Stanisława Augusta", T. I-II, Ludwik Bernacki, Lwów 1925 : [recenzja] Mieczysław Rulikowski Ludwik Bernacki (aut. dzieła rec.) s. 707-739