Znaleziono 67 artykułów

Juliusz Kleiner

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O trwałych i nietrwałych wartościach renesansu Juliusz Kleiner s. 3-25
Sztuka poetycka Słowackiego Juliusz Kleiner s. 7-20
Rola czasu w rodzajach literackich Juliusz Kleiner s. 8-15
Przyczynki do dziejów romantyzmu w Polsce Juliusz Kleiner s. 19-28
Wilhelm Bruchnalski Juliusz Kleiner s. 48-59
"Król-Duch" : zasadnicze pierwiastki treści i ich ewolucya w twórczości Słowackiego Juliusz Kleiner s. 56-97
Wiersz w "Bajkach i przypowieściach" Krasickiego Juliusz Kleiner s. 63-70
Pierwszy cykl satyr Krasickiego Juliusz Kleiner s. 73-115
Przyczynek do genezy "Beatrix Cenci" Juliusz Kleiner s. 99-103
"Sentymentalizm i preromantyzm. Studia inedita z literatury porozbiorowej. 1795-1822", wyd. z rękopisu i oprac. J. Starnawski, Juliusz Kleiner, Kraków 1975 : [recenzja] Irena Zasłona Juliusz Kleiner (aut. dzieła rec.) s. 103
"Dawność a Mickiewicz", Andrzej Niemojewski, Warszawa 1920 : [recenzja] Juliusz Kleiner Andrzej Niemojewski (aut. dzieła rec.) s. 139-143
"Satyry i Listy", Ignacy Krasicki, wyd. krytyczne Ludwika Bernaciego, Lwów 1908 : [recenzja] Juliusz Kleiner Ludwik Bernacki (aut. dzieła rec.) Ignacy Krasicki (aut. dzieła rec.) s. 145-150
Ofiara pieczołowitości Jerzy Paszek Juliusz Kleiner (aut. dzieła rec.) Włodzimierz Maciąg (aut. dzieła rec.) s. 148-155
"Stanisława Wyspiańskiego Achilleis. Sceny dramatyczne", Karol Wróblewski, Lwów 1909 : [recenzja] Juliusz Kleiner Karol Wróblewski (aut. dzieła rec.) s. 170-172
"Dziadów część pierwsza" : tekst całkowity w nowym układzie Adam Mickiewicz s. 172-204
K. Brodziński jako naśladowca Matthissona Juliusz Kleiner s. 172-174
"Konopnicka. Dzieje natchnień i myśli", Julja Dickstein-Wieleżyńska, Warszawa 1927 : [recenzja] Juliusz Kleiner Julia Dickstein-Wieleżyńska (aut. dzieła rec.) s. 174-177
Rekonstrukcja dalszego ciągu "Konfederatów barskich" Juliusz Kleiner s. 183-198
Anegdota o przygodzie miłosnej Byrona jednym ze źródeł "Mazepy" Słowackiego Juliusz Kleiner s. 200-201
Nieznany list Zygmunta Krasińskiego Juliusz Kleiner s. 204-206
Echa calderonowskie w twórczości Słowackiego Juliusz Kleiner s. 205-214
Fragmenty "Beniowskiego" Juliusz Kleiner s. 210-238
Zborowski jako "kefaloforos" Juliusz Kleiner s. 211-213
"Wspomnienie o Krasińskim", Władysław Bełza, "Słowo polskie", 1911, nr 508 ; "Przedświt", Juliusz Kleiner, "Słowo polskie", 1911, nr 508 : [recenzja] Wiktor Hahn Władysław Bełza (aut. dzieła rec.) Juliusz Kleiner (aut. dzieła rec.) s. 226-227
"W kręgu historii i teorii literatury", Juliusz Kleiner, Wybór i oprac. A.Hutnikiewicz, Warszawa 1981 : [recenzja] Maria Kalinowska Juliusz Kleiner (aut. dzieła rec.) s. 235
Historyczność i pozaczasowość w dziele literackiem Juliusz Kleiner s. 235-241
Z nieznanych autografów Lenartowicza Juliusz Kleiner s. 241
Ignacy Krasicki Juliusz Kleiner s. 242-254
"Patryotyzm Słowackiego", Juliusz Kleiner, "Biblioteka warszawska" : [recenzja] Kazimierz Jarecki Juliusz Kleiner (aut. dzieła rec.) s. 249-251
"Renesans, oświecenie, romantyzm", Zygmunt Łempicki, Warszawa-Lwów 1923 : [recenzja] Juliusz Kleiner Zygmunt Łempicki (aut. dzieła rec.) s. 264-268
"Studia inedita", Juliusz Kleiner, opracował Jerzy Starnawski, Lublin 1964, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 452, 2 nlb. : [recenzja] Zbigniew Nowak Juliusz Kleiner (aut. dzieła rec.) s. 267-273
"Der Trivialroman des 18 Jahrhunderts und der romantische Roman. Ein Beitrag zur Entwickelungsgeschichte der Geheimbundsmystik", Marianne Thalmann, Berlin 1923 : [recenzja] Juliusz Kleiner Marianne Thalmann (aut. dzieła rec.) s. 273-275
"Mickiewicz", Juliusz Kleiner, Lublin 1948, tom 1, str. VIII i 584; tom 2, cz. 1, str. VIII i 493; tom 2, cz. 2, str. 525, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Tom 40-41 : [recenzja] Konrad Górski Juliusz Kleiner (aut. dzieła rec.) s. 276-289
Układ i tekst dzieł Słowackiego : (o pierwszem krytycznem wydaniu zbiorowem dzieł poety) Juliusz Kleiner s. 278-391
"Ignacy Krasicki", Konstanty Wojciechowski, Lwów 1922 : [recenzja] Juliusz Kleiner Konstanty Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 283-286
Wydanie narodowe "Dzieł" Mickiewicza Juliusz Kleiner Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 289-356
Ostap Ortwin Juliusz Kleiner s. 302-308
"Dzieła wszystkie", Juliusz Słowacki, pod redakcją Juliusza Kleinera, t. 1-5, dział pierwszy: utwory wydane za życia poety, 14, dział drugi: utworu wydane z puścizy rękopiśmiennej : [recenzja] Kazimierz Krobicki Juliusz Kleiner (aut. dzieła rec.) Juliusz Słowacki (aut. dzieła rec.) s. 303-329
"Zawisza Czarny" Słowackiego : ustalenie układu dzieła Juliusz Kleiner s. 305-354
"W kręgu Mickiewicza i Goethego", Juliusz Kleiner, Warszawa 1938 : [recenzja] Tadeusz Grabowski Juliusz Kleiner (aut. dzieła rec.) s. 312-314
"Literatura a prądy umysłowe", Konrad Górski, Warszawa 1938 : [recenzja] Juliusz Kleiner Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 314-316
""Ksiądz Marek" Słowackiego a "sprawa Boża"", Andrzej Boleski, Varsaviae 1922 : [recenzja] Juliusz Kleiner Andrzej Boleski (aut. dzieła rec.) s. 319-320
"Julian Maciej Goslar. Zarys życia i materiały biograficzne", Marian Tyrowicz, Warszawa 1953, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, s. 202, 2 nlb. (na s. 121-169: Z poezji i pism Goslara) : [recenzja] Juliusz Kleiner Marian Tyrowicz (aut. dzieła rec.) s. 329-330
"Poezja Barska", oprac. Kazimierz Kolbuszewski, [Kraków] 1928 : [recenzja] Juliusz Kleiner Kazimierz Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 334-336
Ś. p. Jan Bołoz Antoniewicz Juliusz Kleiner s. 343-347
"Archiwum Filomatów", Część I : "Korespondencya", T. I-V, wyd. Jan Czubek, Kraków, Warszawa 1913 : [recenzja] Juliusz Kleiner Jan Czubek (aut. dzieła rec.) s. 343-349
"Zygmunt", powieść biograficzna o Zygmuncie Krasińskim, Alina Świderska, Warszawa 1939, Wydawnictwo Arcta, s. 585 : [recenzja] Juliusz Kleiner Alina Świderska (aut. dzieła rec.) s. 344-351
"Wilhelm Dilthey", Zygmunt Łempicki, Warszawa 1914 : [recenzja] Juliusz Kleiner Zygmunt Łempicki (aut. dzieła rec.) s. 369-370
Ś. p. Józef Ujejski Juliusz Kleiner s. 371-373
"Tragedye" Ochina Juliusz Kleiner s. 397-418
Julia Wieleżyńska Juliusz Kleiner s. 408-411
Z zagadnień składni Mickiewicza i Słowackiego Juliusz Kleiner s. 411-417
Kilka uwag w sprawie sylabotonizmu Juliusz Kleiner s. 444-447
"Juljusz Słowacki. Dzieje twórczości", T. I-III, Juljusz Kleiner, wyd. I : Warszawa 1919, 1920, 1923, wyd. II : Lwów 1923, wyd. III : Lwów 1925 : [recenzja] Bronisław Gubrynowicz Juliusz Kleiner (aut. dzieła rec.) s. 490-510
Drobiazgi z zakresu pieśni Stanisławowskiej Juliusz Kleiner s. 500-511
Z Mickiewiczowskich drobiazgów : król Bobo i królewna Lala Juliusz Kleiner s. 501-504
Henryk Struve Juliusz Kleiner s. 511-513
Sprawa właściwej rekonstrukcji epilogu "Pana Tadeusza" Juliusz Kleiner s. 532-545
"Adam Mickiewicz", T. I, Juliusz Kleiner, Lwów 1933 : [recenzja] Henryk Batowski Juliusz Kleiner (aut. dzieła rec.) s. 564-570
"Literatura polska", T. I, część 2, Juljusz Kleiner, Juljusz Balicki, Stanisław Maykowski, Lwów 1932 : [recenzja] Aleksander Brückner Juliusz Balicki (aut. dzieła rec.) Juliusz Kleiner (aut. dzieła rec.) Stanisław Maykowski (aut. dzieła rec.) s. 576-580
W sprawie wizyj zaświatowych Hera Juliusz Kleiner s. 619-622
"Dzieła wszystkie", Juliusz Słowacki, pod redakcją Juliusza Kleinera, t. 6-7, Wrocław 1955-1956, Dział pierwszy: Utwory wydane za życia poety; t. 9-10, Wrocław 1956-1957; t. 15, Wrocław 1955, Dział drugi: Utwory wydane z puścizny rękopiśmiennej : [recenzja] Kazimierz Krobicki Juliusz Kleiner (aut. dzieła rec.) Juliusz Słowacki (aut. dzieła rec.) s. 623-659
"Juliusz Słowacki, jego żywot i dzieła na tle współczesnej epoki", T. I-II, Tadeusz Grabowski, Kraków 1909-1912 : [recenzja] Juliusz Kleiner Tadeusz Grabowski (aut. dzieła rec.) s. 631-636
"Listy Zygmunta Krasińskiego do Augusta Cieszkowskiego", T. I-II, wyd. Józef Kallenbach, wstępem opatrzył Adam Żółtowski, Warszawa 1912 : [recenzja] Juliusz Kleiner Józef Kallenbach (aut. dzieła rec.) Adam Żółtowski (aut. dzieła rec.) s. 644-650
"Zygmunt Krasiński, dzieje myśli", T. I-II, Juliusz Kleiner, Lwów-Warszawa 1912 : [recenzja] Konstanty Wojciechowski Juliusz Kleiner (aut. dzieła rec.) s. 650-672
"Juljusz Słowacki. Dzieje twórczości", Juljusz Kleiner, T. IV : "Poeta mistyk", cz. I-II, [Warszawa] 1927 : [recenzja] Józef Ujejski Juliusz Kleiner (aut. dzieła rec.) s. 655-665
"Dzieła wszystkie", T. I, III, IV, X, Juljusz Słowacki, pod red. Juljusza Kleinera, Lwów 1924-1925 : [recenzja] Manfred Kridl Juliusz Kleiner (aut. dzieła rec.) Juliusz Słowacki (aut. dzieła rec.) s. 743-760