Znaleziono 43 artykuły

Konstanty Wojciechowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Towiańczycy między sobą Konstanty Wojciechowski s. 89-96
Protoplasta Zagłoby Konstanty Wojciechowski s. 104-111
"Jana hr. Potockiego prace i zasługi naukowe", Aleksander Brückner, Warszawa 1911 : [recenzja] Konstanty Wojciechowski Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) s. 106-108
"Korespondencya literacka Kajetana Koźmiana z Franciszkiem Wężykiem (1845-1856)", zebrał, objaśnił i wstępem opatrzył Stanisław Tomkowicz, Kraków 1913 : [recenzja] Konstanty Wojciechowski Stanisław Tomkowicz (aut. dzieła rec.) s. 111-114
"Historya literatury polskiej", Cz. 1, z.1, Ign. Chrzanowski, Warszawa 1906 ; "Ilustrowane dzieje piśmiennictwa polskiego", Wiktor Doleżan, Poznań 1906 ; "Dzieje literatury polskiej", Konstanty Wojciechowski, Lwów 1907 ; "Wiek XIX. Sto lat myśli polskiej", T. I, Ign. Chrzanowski, Henr. Galle, St. Krzemiński, Warszawa 1906 : [recenzja] Aleksander Brückner Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) Wiktor Doleżan (aut. dzieła rec.) Henryk Galle (aut. dzieła rec.) Stanisław Krzemiński (aut. dzieła rec.) Konstanty Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 112-117
"Eliza Orzeszkowa", Aureli Drogoszewski, Warszawa-Lublin-Łódź-Kraków 1912 : [recenzja] Konstanty Wojciechowski Aureli Drogoszewski (aut. dzieła rec.) s. 115-117
"Fryderyk Skarbek jako powieściopisarz", Aleksander Słapa, Kraków 1918 : [recenzja] Konstanty Wojciechowski Aleksander Słapa (aut. dzieła rec.) s. 127-130
"Poprzedniczka romantyzmu (Anna Mostowska)", Jan Gebethner, Kraków 1918 : [recenzja] Konstanty Wojciechowski Jan Gebethner (aut. dzieła rec.) s. 135-137
Listy Franciszka Wężyka z r. 1828-1831 z archiwum rodzinnego p. Zygmunta Łaszowskiego (jun.) Konstanty Wojciechowski s. 141-149
"Ignacy Chodźko : (artyzm i umyslowość)", Wacław Borowy, Kraków 1914 : [recenzja] Konstanty Wojciechowski Wacław Borowy (aut. dzieła rec.) s. 147-148
"Polak w Paryżu" a "Nowa Heloiza" : (sąd o dramacie francuskim i operze) Konstanty Wojciechowski s. 149-153
Powieść a nowela : (listy A. Krechowieckiego i S. Tarnowskiego) Konstanty Wojciechowski s. 154-157
Powieść a nowela : (listy E. Orzeszkowej i P. Chmielowskiego) Konstanty Wojciechowski s. 200-205
"Krasiński Zygmunt : (1812-1859)", T. V, Bronisław Chlebowski, Warszawa 1909 : [recenzja] Konstanty Wojciechowski Bronisław Chlebowski (aut. dzieła rec.) s. 206-210
Bernatowicza "Nierozsądne Śluby" jako pierwszy objaw Werteryzmu w Polsce Konstanty Wojciechowski s. 208-223
"O Zygmuncie Krasińskim", Konstanty Wojciechowski, Lwów 1911 ; "Zygmunt Krasiński. Życie i dzieła", Julian Nowakowski, Lwów 1912 ; "Zygmunt Krasiński 1812-1912", Zofia Stankiewiczowa, Lwów 1912 : [recenzja] Stanisław Łempicki Julian Nowakowski (aut. dzieła rec.) Zofia Stankiewiczowa (aut. dzieła rec.) Konstanty Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 227-229
"Notatki o pozytywistach", Mieczysław Rettinger, Lwów 1913 : [recenzja] Konstanty Wojciechowski Mieczysław Rettinger (aut. dzieła rec.) s. 241-243
"Puławy, poemat w czterech pieśniach", J. U. Niemcewicz, oprac. Józef Kallenbach, Brody [ca 1907] : [recenzja] Konstanty Wojciechowski Józef Kallenbach (aut. dzieła rec.) Julian Ursyn Niemcewicz (aut. dzieła rec.) s. 241-244
"Neo-cyganerya warszawska. Wspomnienia o ludziach i rzeczach literackich z niedawnej przeszłości (1870-1880)", Alexander Kraushar, Warszawa-Lwów 1913 : [recenzja] Konstanty Wojciechowski Aleksander Kraushar (aut. dzieła rec.) s. 243-244
Przedmowy do pierwszych powieści polskich XIX. w. Konstanty Wojciechowski s. 265-273
Przyczynek do dziejów reakcyi przeciw wszechwładztwu uczucia po r. 1820 Konstanty Wojciechowski s. 273-278
"Ignacy Krasicki", Konstanty Wojciechowski, Lwów 1922 : [recenzja] Juliusz Kleiner Konstanty Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 283-286
Motywy z "Waverleya" W. Scotta w "Grażynie" i w "Konradzie Wallenrodzie", Halban jako "postać kierownicza" Konstanty Wojciechowski s. 289-301
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Pamiątkowa Księga 1866-1906. Prace byłych uczniów Stanisława hr. Tarnowskiego ku uczczeniu XXXV-lecia jego nauczycielskiej pracy", T. I, Kraków 1904 : [recenzja] Konstanty Wojciechowski s. 333-347
"Powieści historyczne Henryka Rzewuskiego", Zygmunt Szweykowski, Warszawa 1922 : [recenzja] Konstanty Wojciechowski Zygmunt Szweykowski (aut. dzieła rec.) s. 335-342
O t. zw. "powieściach tradycyjnych" Klementyny z Tańskich Hofmanowej Konstanty Wojciechowski s. 343-360
""Nowa Heloiza" jako jedno ze źródeł "Pana Podstolego"", Bolesław Kielski, Kraków 1913 : [recenzja] Konstanty Wojciechowski Bolesław Kielski (aut. dzieła rec.) s. 355
"Eliza Orzeszkowa", Marya Czesława Przewóska, Lwów 1906 : [recenzja] Konstanty Wojciechowski Maria Czesława Przewóska (aut. dzieła rec.) s. 364-365
"Żyd w powieści polskiej", Teodor Jeske Choiński, Warszawa 1914 : [recenzja] Konstanty Wojciechowski Teodor Jeske-Choiński (aut. dzieła rec.) s. 366-367
"W setną rocznicę urodzin : Juliusz Słowacki, żywot i wybór pism przez...", Konstanty Wojciechowski, Lwów 1909 : [recenzja] Władysław Jankowski Konstanty Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 393-394
"Słowacki Juliusz", Bronisław Chlebowski, Kraków 1908 : [recenzja] Konstanty Wojciechowski Bronisław Chlebowski (aut. dzieła rec.) s. 394-400
Kilka uwag o zadaniu i technice pierwszych "obrazów" Kraszewskiego Konstanty Wojciechowski s. 400-411
"Malwina" ks. Maryi z Czartoryskich Wirtemberskiej Konstanty Wojciechowski s. 407-434
Czy autorka "Malwiny" znała Wertera? Konstanty Wojciechowski s. 427-429
"Józef Ignacy Kraszewski 1812-1912 : (stanowisko Kraszewskiego w literaturze i życiu społeczeństwa)", Bronisław Chlebowski, "Biblioteka Warszawska", I, 1912 : [recenzja] Konstanty Wojciechowski Bronisław Chlebowski (aut. dzieła rec.) s. 484-485
Utopia i satyra w ks. Krajewskiego "Wojciechu Zdarzyńskim" a Swifta "Podróże Guliwera" Konstanty Wojciechowski s. 501-506
Bolesław Prus (Aleksander Głowacki) Konstanty Wojciechowski s. 510-511
"Reminiscencye z Tiecka w "Dziadach"", Emil Petzold, Lwów 1906 : [recenzja] Konstanty Wojciechowski Emil Petzold (aut. dzieła rec.) s. 519-521
"Piotr Skarga", Konstanty Wojciechowski, Lwów 1912 ; "Piotr Skarga", Antoni Mazanowski, Lwów 1912 ; "O życiu, dziełach i zasługach ks. P. Skargi", Czesław Pieniążek, Lwów 1912 ; "Złotousty. O Piotrze Skardze jako człowieku, kapłanie, mówcy, pisarzu i patryocie. Szkic popularny", Wiktor Gomulicki, Warszawa 1912 : [recenzja] Stanisław Łempicki Wiktor Gomulicki (aut. dzieła rec.) Antoni Mazanowski (aut. dzieła rec.) Czesław Pieniążek (aut. dzieła rec.) Konstanty Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 621-624
"Zygmunt Krasiński, dzieje myśli", T. I-II, Juliusz Kleiner, Lwów-Warszawa 1912 : [recenzja] Konstanty Wojciechowski Juliusz Kleiner (aut. dzieła rec.) s. 650-672
"Génie du christianisme a prądy umysłowe w Polsce porozbiorowej", Maryan Szyjkowski, Lwów 1908 : [recenzja] Konstanty Wojciechowski Marian Szyjkowski (aut. dzieła rec.) s. 660-664
"Werter w Polsce", Konstanty Wojciechowski, Lwów 1904 : [recenzja] Antoni Mazanowski Konstanty Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 698-700
"Najnowsza poezya polska. Studyum literackie", Michał Janik, Złoczów : [recenzja] Konstanty Wojciechowski Michał Janik (aut. dzieła rec.) s. 700-702