Znaleziono 1 artykuł

Zofia Stankiewiczowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"O Zygmuncie Krasińskim", Konstanty Wojciechowski, Lwów 1911 ; "Zygmunt Krasiński. Życie i dzieła", Julian Nowakowski, Lwów 1912 ; "Zygmunt Krasiński 1812-1912", Zofia Stankiewiczowa, Lwów 1912 : [recenzja] Stanisław Łempicki Julian Nowakowski (aut. dzieła rec.) Zofia Stankiewiczowa (aut. dzieła rec.) Konstanty Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 227-229