Znaleziono 15 artykułów

Zygmunt Szweykowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Z zagadnień genetycznych dramatu Sienkiewicza >>Na jedną kartę<<", Zygmunt Szweykowski [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Hanna Filipkowska Zygmunt Szweykowski (aut. dzieła rec.) s. 151
"Trylogia Sienkiewicza. Szkice", Zygmunt Szweykowski, Poznań 1961, Wydawnictwo Poznańskie, s. 147, 3 nlb. + 7 wklejek ilustracyjnych : [recenzja] Samuel Sandler Zygmunt Szweykowski (aut. dzieła rec.) s. 181-194
"Piśmiennictwo staropolskie", vol. 1-3, opracował zespół pod kierownictwem Romana Pollaka, zespół autorski: Tadeusz Witczak, Danuta Maniewska, Józef Cybertowicz, Alojzy Sajkowski, Izabella Teresińska, Wanda Wendland-Pierzchlewiczowa, Warszawa 1963-1965, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Badań Literackiech Polskiej Akademii Nauk, s. 390, 2 nlb.; 552; 582, 4 nlb., "Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”", redaktor naczelny: Kazimierz Budzyk, komitet redakcyjny: Ewa Korzeniewska, Tadeusz Mikulski, Roman Pollak, Irmina Śliwińska, Stanisłąw Słupkiewicz (sekretarz), Zygmunt Szweykowski (tom 1) : [recenzja] Stanisław Grzeszczuk Kazimierz Budzyk (aut. dzieła rec.) Józef Cybertowicz (aut. dzieła rec.) Ewa Korzeniewska (aut. dzieła rec.) Danuta Maniewska (aut. dzieła rec.) Tadeusz Mikulski (aut. dzieła rec.) Roman Pollak (aut. dzieła rec.) Alojzy Sajkowski (aut. dzieła rec.) Zygmunt Szweykowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Słupkiewicz (aut. dzieła rec.) Izabella Teresińska (aut. dzieła rec.) Wanda Wendland-Pierzchlewiczowa (aut. dzieła rec.) Tadeusz Witczak (aut. dzieła rec.) Irmina Śliwińska (aut. dzieła rec.) s. 237-247
Kilka uwag o "Krzyżakach" Sienkiewicza Zygmunt Szweykowski s. 299-314
"Bolesław Prus. 1847-1912. Kalendarz życia i twórczości", opracowali Krystyna Tokarzówna i Stanisław Fita, pod redakcją Zygmunta Szweykowskiego, Warszawa 1969, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 894, 2 nlb. + 37 wklejek ilustr., 3 wklejki z tablicami : [recenzja] Władysław Słodkowski Stanisław Fita (aut. dzieła rec.) Zygmunt Szweykowski (aut. dzieła rec.) Krystyna Tokarzówna (aut. dzieła rec.) s. 327-335
"Bolesław Prus. 1847-1912. Kalendarz życia i twórczości", opracowali Krystyna Tokarzówna i Stanisław Fita, pod redakcją Zygmunta Szweykowskiego, Warszawa 1969, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 894, 2 nlb. + 37 wklejek ilustr., 3 wklejki z tablicami : [recenzja] Tadeusz Kłak Stanisław Fita (aut. dzieła rec.) Zygmunt Szweykowski (aut. dzieła rec.) Krystyna Tokarzówna (aut. dzieła rec.) s. 335-343
"Powieści historyczne Henryka Rzewuskiego", Zygmunt Szweykowski, Warszawa 1922 : [recenzja] Konstanty Wojciechowski Zygmunt Szweykowski (aut. dzieła rec.) s. 335-342
"Bolesław Prus (Aleksander Głowacki)", oprac. Teresa Tyszkiewicz, pod kierownictwem Zygmunta Szweykowskiego i Jarosława Maciejewskiego, Warszawa 1981 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Jarosław Maciejewski (aut. dzieła rec.) Zygmunt Szweykowski (aut. dzieła rec.) Teresa Tyszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 356-363
"Kroniki" Bolesława Prusa w opracowaniu Zygmunta Szweykowskiego Jan Józef Lipski Bolesław Prus (aut. dzieła rec.) Zygmunt Szweykowski (aut. dzieła rec.) s. 364-372
"Pan Damazy" Blizińskiego wobec komedii francuskiej Drugiego Cesarstwa : (szkic) Zygmunt Szweykowski s. 403-414
"Literatura pozytywizmu i Młodej Polski", vol. 1-2, opracował zespół pod kierownictwem Zygmunta Szweykowskiego i Jarosława Maciejewskiego, zespół autorski: Wiesława Albrech, Zofia Muszyńska-Trojanowicz, Edward Pieścikowski, Anna Polakowska, Jadwiga Purzucka-Kradsheim, Izabella Teresińska, Andrzej Wanat, Warszawa 1973, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 526, 2 nlb.; ss. 718, 2 nlb.; "Bibliografia Literatury Polskiej „Nowy Korbut”", tomy 13-14, praca zainicjowana przez Kazimierza Budzyka, redaktora naczelnego do 1963 r., komitet redakcyjny: Elżbieta Aleksandrowska, Ewa Korzeniewska, Jarosław Maciejewski, Roman Pollak, Stanisław Słupkiewicz, Zygmunt Szweykowski, Irmina Śliwińska, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk : [recenzja]. Wiesława Albrecht (aut. dzieła rec.) Elżbieta Aleksandrowska (aut. dzieła rec.) Kazimierz Budzyk (aut. dzieła rec.) Ewa Korzeniewska (aut. dzieła rec.) Jarosław Maciejewski (aut. dzieła rec.) Zofia Muszyńska-Trojanowicz (aut. dzieła rec.) Edward Pieścikowski (aut. dzieła rec.) Anna Polakowska (aut. dzieła rec.) Roman Pollak (aut. dzieła rec.) Jadwiga Purzycka-Kradsheim (aut. dzieła rec.) Zygmunt Szweykowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Słupkiewicz (aut. dzieła rec.) Izabela Teresińska (aut. dzieła rec.) Andrzej Wanat (aut. dzieła rec.) Irmina Śliwińska (aut. dzieła rec.) s. 412-419
"Kroniki", tom 1: część I i II, t. 2-5, Bolesław Prus, opracował Zygmunt Szweykowski, redaktor naukowy Jan Baculewski, Warszawa 1953-1956, Państwowy Instytut Wydawniczy, z prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk : [recenzja] Janina Kulczycka-Saloni Jan Baculewski (aut. dzieła rec.) Bolesław Prus (aut. dzieła rec.) Zygmunt Szweykowski (aut. dzieła rec.) s. 588-597
"Wspomnienia o Bolesławie Prusie", zebrał i opracował Stanisław Fita, redaktor naukowy Zygmunt Szweykowski, Warszawa 1962, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 300 +6 wklejek ilustr. : [recenzja] Krystyna Tokarzówna Stanisław Fita (aut. dzieła rec.) Zygmunt Szweykowski (aut. dzieła rec.) s. 619-625
Anczyc, Jeż i Romanowski jako budziciele ruchu powstańczego przed r. 1863 Zygmunt Szweykowski s. 641-650
Errata do edycji krytycznej "Faraona" Zygmunt Szweykowski s. 664