Znaleziono 38 artykułów

Stanisław Grzeszczuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Okoliczności i czas powstania "Wyprawy plebańskiej" Stanisław Grzeszczuk s. 1-30
Warsztat satyryczny Adama Naruszewicza Stanisław Grzeszczuk s. 11-44
"Wszyscy w niepewnej gospodzie mieszkamy..." : poetyka i filozofia "Pieśni IV" z "Fragmentów" Jana Kochanowskiego Stanisław Grzeszczuk s. 31-52
Konfrontacje i prowokacje sowizdrzalskie Stanisław Grzeszczuk s. 47-95
"Błazeńskie zwierciadło: rzecz o humorystyce sowizdrzalskiej XVI i XVII wieku", Stanisław Grzeszczuk, Kraków 1970 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) s. 85
"Między Krakowem i Przemyślem: o małopolskich rybałtach i ludowym charakterze literatury sowiźrzalskiej", Stanisław Grzeszczuk, Przemyśl 1969 : [recenzja] Barbara Otwinowska Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) s. 109
Czy Krzysztof Opaliński jest autorem "Satyr"? Stanisław Grzeszczuk s. 132-151
"Trzy role podmiotu lirycznego w >>Trenach<<", Stanisław Grzeszczuk, "Ruch Literacki" z. 6 (1977) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) s. 146
">>Wszyscy w niepewnej gospodzie mieszkamy<<", Stanisław Grzeszczuk, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1979) : [recenzja] Jan Zieliński Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) s. 151
"Nobilitacja Albertus. Z pogranicza historii i folkloru", Stanisław Grzeszczuk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) s. 154
"Polska literatura plebejska z przełomu XVI i XVII wieku", Stanisław Grzeszczuk, Kraków 1970 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) s. 168
"Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku : źródła", tom 1, część 1-2, Stanisław Grzeszczuk, Danuta Hombek, pod red. Zbigniewa Golińskiego, Wrocław 1992 : [recenzja] Józef Tomasz Pokrzywniak Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) Danuta Hombek (aut. dzieła rec.) s. 190-195
"Nobilitacja antybohatera", Stanisław Grzeszczuk [w:] "W świecie pieśni i bajki", Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) s. 195
"Cyganeria sowizdrzalska. O staropolskiej literaturze plebejskiej z przełomu XVI i XVII wieku", Stanisław Grzeszczuk, Wrocław 1980 : [recenzja] Adam Karpiński Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) s. 202
"Kochanowski i inni. Studia i charakterystyki, interpretacje", Stanisław Grzeszczuk, Katowice 1988 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) s. 207
"Z problemów ludowości", Stanisław Grzeszczuk [w:] "Problemy literatury staropolskiej. Seria 1", Wrocław 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) s. 226
"Kariera Albertusa", Stanisław Grzeszczuk [w:] "Między dawnymi a nowymi laty...", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) s. 228
"Pisarze staropolscy : sylwetki", t. 1, pod red. Stanisława Grzeszczuka, Warszawa 1991 : [recenzja] Małgorzata Elżanowska Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) s. 230-235
"Wybór pism", Biernat z Lublina, opracował Jerzy Ziomek, Wrocław 1954, Zakład imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 149, s. CXI, 1 nlb., 224 : [recenzja] Stanisław Grzeszczuk Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 236-251
"Piśmiennictwo staropolskie", vol. 1-3, opracował zespół pod kierownictwem Romana Pollaka, zespół autorski: Tadeusz Witczak, Danuta Maniewska, Józef Cybertowicz, Alojzy Sajkowski, Izabella Teresińska, Wanda Wendland-Pierzchlewiczowa, Warszawa 1963-1965, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Badań Literackiech Polskiej Akademii Nauk, s. 390, 2 nlb.; 552; 582, 4 nlb., "Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”", redaktor naczelny: Kazimierz Budzyk, komitet redakcyjny: Ewa Korzeniewska, Tadeusz Mikulski, Roman Pollak, Irmina Śliwińska, Stanisłąw Słupkiewicz (sekretarz), Zygmunt Szweykowski (tom 1) : [recenzja] Stanisław Grzeszczuk Kazimierz Budzyk (aut. dzieła rec.) Józef Cybertowicz (aut. dzieła rec.) Ewa Korzeniewska (aut. dzieła rec.) Danuta Maniewska (aut. dzieła rec.) Tadeusz Mikulski (aut. dzieła rec.) Roman Pollak (aut. dzieła rec.) Alojzy Sajkowski (aut. dzieła rec.) Zygmunt Szweykowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Słupkiewicz (aut. dzieła rec.) Izabella Teresińska (aut. dzieła rec.) Wanda Wendland-Pierzchlewiczowa (aut. dzieła rec.) Tadeusz Witczak (aut. dzieła rec.) Irmina Śliwińska (aut. dzieła rec.) s. 237-247
Spór o Krzysztofa Opalińskiego : przegląd badań nad biografią i twórczością Opalińskiego Stanisław Grzeszczuk s. 248-282
"W kręgu „Gofreda” i „Orlanda”. Księga pamiątkowa Sesji Naukowej Piotra Kochanowskiego (w Krakowie, dnia 4-6 kwietnia 1967 r.)", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, Prace Komisji Historycznoliterackiej, Nr 22, ss.294, 2 nlb. + 2 wklejki ilustr. : [recenzja] Stanisław Grzeszczuk s. 262-276
"Listy Krzysztofa Opalińskiego do brata Łukasza. 1641-1653", pod redakcją i ze wstępem Romana Pollaka, tekst przygotował Marian Pełczyński, komentarz opracował Marian Pełczyński i Alojzy Sajkowski, Wrocław 1957, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, s. XLVIII, 552 + 10 kart ilustracji, 1 tablica: [recenzja] Stanisław Grzeszczuk Marian Pełczyński (aut. dzieła rec.) Roman Pollak (aut. dzieła rec.) Alojzy Sajkowski (aut. dzieła rec.) s. 266-284
Ideologia i źródła sejmowe "Rozmowy Plebana z Ziemianinem" Łukasza Opalińskiego Stanisław Grzeszczuk s. 287-325
"Błazeńskie zwierciadło. Rzecz o humorystyce sowizdrzalskiej XVI i XVII wieku", Stanisław Grzeszczuk, Kraków 1970, Wydawnictwo Literackie, ss. 332 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska-Temeriusz Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) s. 301-305
Uwagi o technice artystycznej "Satyr" Krzysztofa Opalińskiego Stanisław Grzeszczuk s. 335-399
Adama Naruszewicza satyra "Sekret" i jej źródła literackie Stanisław Grzeszczuk s. 341-355
Stan i potrzeby badań nad biografią i twórczością Łukasza Opalińskiego Stanisław Grzeszczuk s. 353-402
"W stronę Kochanowskiego. Studia, charakterystyki, interpretacje", Stanisław Grzeszczuk, Katowice 1981 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) s. 377
Mieczysław Piszczkowski (8 sierpnia 1901 - 23 maja 1981) Stanisław Grzeszczuk s. 387-398
"Wieś w literaturze polskiego renesansu", Mieczysław Piszczkowski, Kraków 1959, Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rozprawy i Studia, tom 15, s. 158, 2 nlb. : [recenzja] Stanisław Grzeszczuk Mieczysław Piszczkowski (aut. dzieła rec.) s. 523-531
"Wybór pism", Łukasz Opaliński, opracował Stanisław Grzeszczuk, Wrocław-Kraków 1959, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 172, s. CLXVIII, 328, 2 nlb. : [recenzja] Janusz Pelc Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) Łukasz Opaliński (aut. dzieła rec.) s. 529-539
"Fraszki", Jan Kochanowski, opracował Janusz Pelc, Wrocław-Kraków 1957, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 163, s. LXXVI, 166, 2 nlb. + 1 kartka erraty : [recenzja] Stanisław Grzeszczuk Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 535-542
"Literatura polski epoki Odrodzenia", Wanda Markowska, redaktor naukowy Jerzy Ziomek, Warszawa 1956, Wiedza Powszechna, s. 234, 4 nlb., 1 k. erraty : [recenzja] Stanisław Grzeszczuk Wanda Markowska (aut. dzieła rec.) Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 553-567
"Paralele. Studia prównawcze z pogranicza literatury i folkloru", Julian Krzyżanowski, indeksy opracowała Maria Bokszczanin, Warszawa 1961, Państwowy Instytut Wydawniczy, Biblioteka Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, tom 3, s. 587, 1 nlb. + 12 wklejek ilustracyjnych : [recenzja] Stanisław Grzeszczuk Maria Bokszczanin (aut. dzieła rec.) Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 559-571
"Satyry", Adam Stanisław Naruszewicz, opracował Stanisław Grzeszczuk, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 179, s. CVIII, 104 : [recenzja] Alina Aleksandrowicz-Ulrich Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) Adam Stanisław Naruszewicz (aut. dzieła rec.) s. 589-597
"O „Satyrach” Krzysztofa Opalińskiego. Próba syntezy", Stanisław Grzeszczuk, Wrocław 1961, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Studia Staropolskie, pod redakcją Kazimierza Budzyka, tom VIII, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, s. 342, 2 nlb. : [recenzja] Stefan Nieznanowski Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) s. 670-675
"Staropolska poezja ziemiańska. Antologia", oprac. Janusz S. Gruchała, i Stanisław Grzeszczuk, Warszawa 1988 : [recenzja] Rafał Karpiński Janusz S. Gruchała (aut. dzieła rec.) Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) s. 709-711