Znaleziono 21 artykułów

Elżbieta Sarnowska-Temeriusz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z prac Pracowni Historii Literatury Staropolskiej IBL Elżbieta Sarnowska-Temeriusz s. 43-46
Vir bonus dicendi peritus : o "Retoryce opisowej" Jerzego Ziomka Elżbieta Sarnowska-Temeriusz s. 98-106
Streszczenia rozpraw doktorskich Jan Błoński Cecylia Gajkowska Halina Ivaničkowa Adam Jarosz Augustyn Jendrysik Janina Kamionkowa Urszula Krauze Bohdan Królikowski Feliksa Lichodziejewska Zofia Maślińska-Nowakowa Zdzisław Piasecki Edward Polanowski Adela Pryszczewska-Kozołub Elżbieta Sarnowska-Temeriusz Stanisław Siekierski Marian Wańczowski Ryszard Wojciechowski Helena Woroszyńska-Synowiec Marta Wyka-Hussakowska Włodzimierz Wójcik Józef Zając Jadwiga Ziętarska Eugenia Łoch s. 103-170
"Przeszłość poetyki : od Platona do Giambatisty Vica", Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, indeks oprac. Andrzej Lubach, Warszawa 1995 : [recenzja] Jacek Sokolski Andrzej Lubach (aut. dzieła rec.) Elżbieta Sarnowska-Temeriusz (aut. dzieła rec.) s. 119-122
"Zarys dziejów poetyki. Od starożytności do końca XVII w.", Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, Warszawa 1985 : [recenzja] Adam Rysiewicz Elżbieta Sarnowska-Temeriusz (aut. dzieła rec.) Ludwik Wiewiórkowski (tłum.) s. 146-151
"Wiedza o poezji", Elżbieta Sarnowska-Temeriusz [w:] "Problemy literatury staropolskiej", Wrocłąw 1972 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska-Temeriusz Elżbieta Sarnowska-Temeriusz (aut. dzieła rec.) s. 158
"Badania naukowe literatury staropolskiej w powojennym dwudziestopięcioleciu", Czesław Hernas, "Acta Universitatis Wratislaviensis", T. 14 (1972) : [recenzja] Elżbieta Sarnowska-Temeriusz Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) s. 176
"Motyw Zuzanny i starców w literaturze staropolskiej", Wacław Walecki, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN", R. 10 (1972) : [recenzja] Elżbieta Sarnowska-Temeriusz Wacław Walecki (aut. dzieła rec.) s. 178
"Droga na Parnas. Problemy staropolskiej wiedzy o poezji", Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, Wrocław 1974 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska-Temeriusz Elżbieta Sarnowska-Temeriusz (aut. dzieła rec.) s. 186
"Poetyka okresu renesansu : antologia", wybór, wstęp i opracowanie Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, przypisy: Jerzy Mańkowski, Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982 : [recenzja] Jerzy Ziomek Jerzy Mańkowski (aut. dzieła rec.) Elżbieta Sarnowska-Temeriusz (aut. dzieła rec.) s. 200-208
"Słownik literatury staropolskiej : (średniowiecze - renesans - barok)", pod red. Teresy Michałowskiej, przy udziale Barbary Otwinowskiej i Elżbiety Sarnowskiej-Temeriusz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990 : [recenzja] Jan Ślaski Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) Elżbieta Sarnowska-Temeriusz (aut. dzieła rec.) s. 208-229
"Słownik literatury staropolskiej : (średniowiecze - renesans - barok)", pod red. Teresy Michałowskiej, przy udziale Barbary Otwinowskiej i Elżbiety Sarnowskiej-Temeriusz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990 : [recenzja] Maria Adamczyk Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) Elżbieta Sarnowska-Temeriusz (aut. dzieła rec.) s. 229-233
"Krytyka literacka w Polsce w XVI i XVII wieku oraz w epoce Oświecenia", Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, Teresa Kostkiewiczowa, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990 : [recenzja] Janina Abramowska Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) Elżbieta Sarnowska-Temeriusz (aut. dzieła rec.) s. 235-240
O "katharsis" - raz jeszcze Elżbieta Sarnowska-Temeriusz s. 239-260
"Krytyka literacka w Polsce w XVI i XVII wieku oraz w epoce Oświecenia", Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, Teresa Kostkiewiczowa, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990 : [recenzja] Bożena Mazurkowa Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) Elżbieta Sarnowska-Temeriusz (aut. dzieła rec.) s. 240-245
"Błazeńskie zwierciadło. Rzecz o humorystyce sowizdrzalskiej XVI i XVII wieku", Stanisław Grzeszczuk, Kraków 1970, Wydawnictwo Literackie, ss. 332 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska-Temeriusz Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) s. 301-305
"Świat mitów i świat znaczeń. Maciej Kazimierz Sarbiewski i problemy wiedzy o starożytności", Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Studia Staropolskie, t. XXIV, komitet redakcyjny: Czesław Hernas (red. naczelny), Janusz Pelc (sekr. redakcji), Jerzy Ziomek, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 174, 2 nlb. + 4 wklejki ilustr. : [recenzja] Teresa Michałowska Elżbieta Sarnowska-Temeriusz (aut. dzieła rec.) s. 305-311
"Zarys dziejów poetyki od starożytności do końca XVII wieku", Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, Warszawa 1985 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Elżbieta Sarnowska-Temeriusz (aut. dzieła rec.) s. 334
"Studia o metaforze", seria I, pod red. Elżbiety Sarnowskiej-Temeriusz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980; "Studia o metaforze", seria II, pod red. Michała Głowińskiego i Aleksandry Okopień-Sławińskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983; "Metafora", Teresa Dobrzyńska, pod red. Marii Renaty Mayenowej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984 : [recenzja] Jerzy Paszek Teresa Dobrzyńska (aut. dzieła rec.) Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) Elżbieta Sarnowska-Temeriusz (aut. dzieła rec.) s. 340-348
"Zarys dziejów poetyki : od starożytności do końca XVII w.", Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, Warszawa 1985 : [recenzja] Adam Rysiewicz Elżbieta Sarnowska-Temeriusz (aut. dzieła rec.) s. 347-352
"Essai de poétique médiévale", Paul Zumthor, Paris 1972, Éditions du Seuil, Collection Poétique aux Éditions du Seuil, ss. 518, 2 nlb. : [recenzja] Elżbieta Sarnowska-Temeriusz Paul Zumthor (aut. dzieła rec.) s. 400-407