Znaleziono 21 artykułów

Jacek Sokolski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cosmopoiesis Jana Kochanowskiego Jacek Sokolski s. 5-22
Streszczenie prac doktorskich Stanisław Bortnowski Ewa Gaworska Marek Graszewicz Leokadia Hull Ewa Ihnatowicz Jerzy Kaczorowski Jadwiga Ambrozja Kalinowska Piotr Kowalski Wiktoria Kozłowska Anna Legeżyńska Marian Lewko Krzysztof Mrowcewicz Jan Neuberg Donat Niewiadomski Andrzej Nowakowski Ewa Ogłoza Barbara Pabiniak Marek Piechota Grażyna Pietruszewska Jan Piotrowiak Wacława Popławska Janusz Poźniak Marek Prejs Jacek Sokolski Danuta Szajnert Małgorzata Tomicka Jerzy Ulg Wojciech Wielopolski Maria Wojtak Anna Węgrzyniak Andrzej Zalewski Zbigniew Śmigielski s. 18-185
"Epitafium Rzymowi" Mikołaja Sępa Szarzyńskiego i zbiorek łacińskich sentencji Bartłomieja Schönborna Jacek Sokolski s. 83-86
Nosorożec księdza Birkowskiego, czyli symboliczne gry z czytelnikiem barokowego kaznodziei Jacek Sokolski s. 87-97
"Barokowa księga natury : o europejskiej symbolografii wieku siedemnastego", Jacek Sokolski, Wrocław 1992 : [recenzja] Janusz K. Goliński Jacek Sokolski (aut. dzieła rec.) s. 110-115
Elegia "Vado mori" i jej polskie dzieje Jacek Sokolski s. 112-125
"Przeszłość poetyki : od Platona do Giambatisty Vica", Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, indeks oprac. Andrzej Lubach, Warszawa 1995 : [recenzja] Jacek Sokolski Andrzej Lubach (aut. dzieła rec.) Elżbieta Sarnowska-Temeriusz (aut. dzieła rec.) s. 119-122
"Fortuna radzi...", czyli uwagi o dwóch fraszkach Jana Kochanowskiego Jacek Sokolski s. 133-137
"Sybilla prorokuje..." : o fraszce "Do Stanisława" (I 63) Jana Kochanowskiego Jacek Sokolski s. 149-152
Nad "Fraszkami" Jana Kochanowskiego Jacek Sokolski s. 161-172
"Nieznajomy wróg" na dworze Stwórcy Jacek Sokolski s. 167-169
"Lipa, Chiron i labirynt : esej o „Fraszkach”", Jacek Sokolski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1998 : [recenzja] Alicja Szastyńska-Siemion Jacek Sokolski (aut. dzieła rec.) s. 169-172
"Jabłko sodomskiej krainy" " glosa do "Votum" Zbigniewa Morsztyna Jacek Sokolski s. 187-190
"Poczwórna inwektywa" Mikołaja Reja Jacek Sokolski s. 193-200
Dynia i sosna : o ostatniej z bajek w "Setniku przypowieści uciesznych" Marcina Błażewskiego Jacek Sokolski s. 211-214
Jan Kochanowski i Agostino Steuco : uwagi na marginesie fraszki "O Łazarzowych księgach" Jacek Sokolski s. 225-229
"Jean de Cartheny i polski przekład jego traktatu >>De quattuor novissimus<<", Jacek Sokolski, "Ze Skarbca Kultury”, z.41 (1986): [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Jacek Sokolski (aut. dzieła rec.) s. 266
">>Straszliwe widzenie<< Piotra Pęgowskiego. Przyczynek do dziejów apokaliptyki staropolskiej", Jacek Sokolski, "Ze Skarbca Kultury”, z.41 (1986): [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Jacek Sokolski (aut. dzieła rec.) s. 268
">>Pochwała lata<< Aleksandra Teodora Lackiego", Jacek Sokolski, "Ze Skarbca Kultury”, z.40 (1985): [recenzja] Katarzyna Mroczek Jacek Sokolski (aut. dzieła rec.) s. 334
">>Poczwórna inwektywa<< Mikołaja Reja", Jacek Sokolski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Jacek Sokolski (aut. dzieła rec.) s. 344
"Trzy siedemnastowieczne pieśni o śmierci", Jacek Sokolski, "Literatura Ludowa" nr 3 (1988) : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Jacek Sokolski (aut. dzieła rec.) s. 354