Znaleziono 4 artykuły

Stanisław Bortnowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenie prac doktorskich Stanisław Bortnowski Ewa Gaworska Marek Graszewicz Leokadia Hull Ewa Ihnatowicz Jerzy Kaczorowski Jadwiga Ambrozja Kalinowska Piotr Kowalski Wiktoria Kozłowska Anna Legeżyńska Marian Lewko Krzysztof Mrowcewicz Jan Neuberg Donat Niewiadomski Andrzej Nowakowski Ewa Ogłoza Barbara Pabiniak Marek Piechota Grażyna Pietruszewska Jan Piotrowiak Wacława Popławska Janusz Poźniak Marek Prejs Jacek Sokolski Danuta Szajnert Małgorzata Tomicka Jerzy Ulg Wojciech Wielopolski Maria Wojtak Anna Węgrzyniak Andrzej Zalewski Zbigniew Śmigielski s. 18-185
Młodzież a lektury szkolne Stanisław Bortnowski s. 132-137
Czy tęsknota za dawnym nauczaniem języka polskiego jest uzasadniona? Stanisław Bortnowski s. 191-199
">>Potop<< Henryka sienkiewicza w świadomości młodziezy", Stanisław Bortnowski, "Prace Historycznoliterackie UŚl." nr 18, Katowice 1982 : [recenzja] dobrosława Świerczyńska Stanisław Bortnowski (aut. dzieła rec.) s. 269