Znaleziono 19 artykułów

Anna Legeżyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Interpretacja translatorska w polskiej serii tłumaczeń "Dwunastu" A. Błoka Anna Legeżyńska s. 13-25
Streszczenie prac doktorskich Stanisław Bortnowski Ewa Gaworska Marek Graszewicz Leokadia Hull Ewa Ihnatowicz Jerzy Kaczorowski Jadwiga Ambrozja Kalinowska Piotr Kowalski Wiktoria Kozłowska Anna Legeżyńska Marian Lewko Krzysztof Mrowcewicz Jan Neuberg Donat Niewiadomski Andrzej Nowakowski Ewa Ogłoza Barbara Pabiniak Marek Piechota Grażyna Pietruszewska Jan Piotrowiak Wacława Popławska Janusz Poźniak Marek Prejs Jacek Sokolski Danuta Szajnert Małgorzata Tomicka Jerzy Ulg Wojciech Wielopolski Maria Wojtak Anna Węgrzyniak Andrzej Zalewski Zbigniew Śmigielski s. 18-185
Dom i bezdomność w poezji Ewy Lipskiej Anna Legeżyńska s. 39-57
Jaka zmiana warty? : problem pokolenia w dzisiejszej literaturze Anna Legeżyńska s. 41-52
Dyskretny urok krytyki adoracyjnej Anna Legeżyńska s. 120-123
Kryłow po polsku : teoretyczne problemy tłumaczenia bajki Anna Legeżyńska s. 123-151
"Niebezpieczne związki tłumacza z autorem. Szkic teoretyczny o pojęciu twórczości w przekładzie", Anna Legeżyńska, "Studia Polonistyczne UAM" VIII Poznań 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Anna Legeżyńska (aut. dzieła rec.) s. 131
Bachtin - nie uniwiermag... Anna Legeżyńska Wojciech Wielopolski s. 149-158
Zaproszeni do tematu Anna Legeżyńska Wojciech Wielopolski Jerzy Święch (aut. dzieła rec.) s. 157-163
Persona grata Anna Legeżyńska s. 158-162
Kłopotliwy Miłosz Anna Legeżyńska Marzena Woźniak-Łabieniec (aut. dzieła rec.) s. 162-168
"Dom i poetycka bezdomność w liryce współczesnej", Anna Legeżyńska, Warszawa 1996 : [recenzja] Aneta Górnicka-Boratyńska Anna Legeżyńska (aut. dzieła rec.) s. 179-185
"Gest pożegnania : szkice o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej", Anna Legeżyńska, indeks nazwisk oprac. Michał Srebro, Poznań 1999 : [recenzja] Izabela Hryń Anna Legeżyńska (aut. dzieła rec.) Michał Srebro (aut. dzieła rec.) s. 208-213
"Poezja modernizmu : interpretacje", Andrzej Skrendo, red. nauk. Włodzimierz Bolecki, [w]: „Modernizm w Polsce”, t. 13, Kraków 2005 : [recenzja] Anna Legeżyńska Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) Andrzej Skrendo (aut. dzieła rec.) s. 227-238
Krajobraz poboloński : widok z okna poznańskiego nauczyciela (akademickiego) Anna Legeżyńska s. 228-240
"Świat ze wszystkich stron świata : o Wisławie Szymborskiej", Stanisław Balbus; "Dwadzieścia jeden wierszy", Wisława Szymborska [Aneks], Kraków 1996; "Tak lekko było nic o tym nie wiedzieć... : Szymborska i świat", Małgorzata Baranowska, Wrocław 1996; "Wisława Szymborska", Anna Legeżyńska, Poznań 1996; "22 x Szymborska", Tadeusz Nyczek, Poznań 1997; "O wierszach Wisławy Szymborskiej : szkice i interpretacje", pod red. Jacka Brzozowskiego, łódź 1996; "Radość czytania Szymborskiej : wybór tekstów krytycznych", oprac. Stanisław Balbus i Dorota Wojda, Kraków 1996; "Szymborska : szkice", Warszawa 1996; "„Nie ma rozpusty większej niż myślenie” : o poezji Wisławy Szymborskiej", Anna Węgrzyniakowa, Katowice 1996; "Syzyf poezji w piekle współczesności : rzecz o Wisławie Szymborskiej", Aneta Wiatr, Warszawa 1996; "Milczenie słowa : o poezji Wisławy Szymborskiej", Dorota Wojda, Kraków 1996 : [recenzja] Magdalena Rudkowska Stanisław Balbus (aut. dzieła rec.) Małgorzata Baranowska (aut. dzieła rec.) Jacek Brzozowski (aut. dzieła rec.) Anna Legeżyńska (aut. dzieła rec.) Tadeusz Nyczek (aut. dzieła rec.) Aneta Wiatr (aut. dzieła rec.) Dorota Wojda (aut. dzieła rec.) Anna Węgrzyniakowa (aut. dzieła rec.) s. 232-247
"Tłumacz i jego kompetencje autorskie. Na materiale powojennych tłumaczeń poezji A.Puszkina, W.Majakowskiego, I.Kryłowa i A.Błoka", Anna Legeżyńska, Warszawa 1986 : [recenzja] Marek Tobera Anna Legeżyńska (aut. dzieła rec.) s. 348
"Tłumacz i jego kompetencje autorskie : na materiale powojennym tłumaczeń poezji A. Puszkina, A. Majakowskiego, I. Kryłowa i A. Błoka", Anna Legeżyńska, Warszawa 1986 : [recenzja] Ewa Kraskowska Anna Legeżyńska (aut. dzieła rec.) s. 366-373
"Kryłow po polsku", Anna Legeżyńska, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1980) : [recenzja] Leszek Hensel Anna Legeżyńska (aut. dzieła rec.) s. 384