Znaleziono 68 artykułów

Andrzej Nowakowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The battles fought by Mieszko I for Pomerania-on-Oder Andrzej Nowakowski Zuzanna Poklewska-Parra (tłum.) s. 7-11
Uzbrojenie wojsk krzyżackich w Prusach w XIV w. i na początku XV w. Andrzej Nowakowski s. 7-159
Górne Pobuże w wiekach VIII-XI : zagadnienia kultury Andrzej Nowakowski s. 7-156
Piotr naszych czasów z Wadowic Andrzej Nowakowski s. 12-18
Streszczenie prac doktorskich Stanisław Bortnowski Ewa Gaworska Marek Graszewicz Leokadia Hull Ewa Ihnatowicz Jerzy Kaczorowski Jadwiga Ambrozja Kalinowska Piotr Kowalski Wiktoria Kozłowska Anna Legeżyńska Marian Lewko Krzysztof Mrowcewicz Jan Neuberg Donat Niewiadomski Andrzej Nowakowski Ewa Ogłoza Barbara Pabiniak Marek Piechota Grażyna Pietruszewska Jan Piotrowiak Wacława Popławska Janusz Poźniak Marek Prejs Jacek Sokolski Danuta Szajnert Małgorzata Tomicka Jerzy Ulg Wojciech Wielopolski Maria Wojtak Anna Węgrzyniak Andrzej Zalewski Zbigniew Śmigielski s. 18-185
"Witajcie koledzy” – poznańska „Książka wpisów wędrujących czeladników introligatorskich” Andrzej Nowakowski Leonard Rosadziński s. 21-31
Problemy rozwoju akademickiej kultury fizycznej w Polsce Bożena Maksimowska Andrzej Nowakowski s. 29-37
Zarys dziejów kolei w Wadowicach (1888-1945) Andrzej Nowakowski s. 31-37
Nazewnictwo ulic i placów w Wadowicach Andrzej Nowakowski s. 40-48
Arsenały zamków krzyżackich w Prusach na początku XVI stulecia Andrzej Nowakowski s. 43-60
Dalekie podróże koleją z Wadowic w czasach młodości Karola Wojtyły Andrzej Nowakowski s. 43-46
Arsenały zamków krzyżackich w Prusach w latach 1364-1431 Andrzej Nowakowski s. 49-99
Prawo do wszczęcia postępowania przed sądem administracyjnym w Polsce : (szkic prawnoporównawczy) Andrzej Nowakowski s. 54-61
"Stulecie Gombrowicza. Referaty wygłoszone podczas sesji naukowej z okazji Roku Witolda Gombrowicza zorganizowanej przez TNP", Płock 2004 : [recenzja] Andrzej Nowakowski s. 55-56
Działalność uczniowskich klubów sportowych w Polsce w świetle prawa Andrzej Nowakowski s. 59-67
Dzieje wadowickiej kolei po II wojnie światowej Andrzej Nowakowski s. 61-73
Analiza dowodu pierwszej tezy Gorgiasza Andrzej Nowakowski s. 71-88
Podstawy prawno-organizacyjne akademickiego wychowania fizycznego w Polsce w latach 1950-1990 Bożena Maksimowska Andrzej Nowakowski s. 73-86
Ocena stanu zachowania gazet i czasopism wielkopolskich z lat 1800-1939 przechowywanych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu pod kątem ich zakwaszenia Katarzyna Kubiś Andrzej Nowakowski s. 77-86
Warunki przechowywania zbiorów w Bibliotece Uniwersyteckiej a realizacja zamówień czytelniczych w latach 1976-1996 Andrzej Nowakowski s. 6, 81-84
Profesorowi Kazimierzowi Wyce w dziesiątą rocznicę śmierci Andrzej Nowakowski s. 82-85
Propozycje zmian modelu organizacyjnego kultury fizycznej w Polsce z 1981 roku : kartka z najnowszych dziejów kultury fizycznej Andrzej Nowakowski s. 83-88
"Sport w Wojsku Polskim w latach 1918-1939", Zdzisław Pawluczuk, Warszawa 1995 : [recenzja] Andrzej Nowakowski Zdzisław Pawluczuk (aut. dzieła rec.) s. 85-86
"Ochrona zbiorów bibliotecznych przed zniszczeniem. T. 4: Katastrofy w bibliotekach - przyczyny, zapobieganie i akcje ratunkowe", Bronisław Zyska, Katowice 1998 : [recenzja] Andrzej Nowakowski Bronisław Zyska (aut. dzieła rec.) s. 87-88
"Wybrane problemy z najnowszych dziejów kultury fizycznej w Polsce : po 1918 roku", red. Eligiusz Małolepszy, Andrzej Nowakowski, Mirosław Ponczek, Częstochowa 1997 : [recenzja] Sławomir Pilarek Eligiusz Małolepszy (aut. dzieła rec.) Andrzej Nowakowski (aut. dzieła rec.) Mirosław Ponczek (aut. dzieła rec.) s. 95-97
Przyczynek do planowania kadry w bibliotekach naukowych na przykładzie regulaminu bibliotek szkół wyższych w Rosji Ryszard Bandurski Andrzej Nowakowski s. 4, 95-99
Profesor doktor habilitowany Andrzej Nadolski : archeolog i bronioznawca Andrzej Nowakowski s. 101-103
O tych, którzy odeszli Andrzej Nowakowski s. 104-106
"100 lat Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Gdańsku (1894-1994)", Zdzisław Pawluczuk, Gdańsk 1998 : [recenzja] Andrzej Nowakowski Zdzisław Pawluczuk (aut. dzieła rec.) s. 113-114
Przemieszczanie zbiorów-" mała katastrofa" biblioteczna : (z doświadczeń Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu) Andrzej Nowakowski s. 123-128
Słów kilka o ratowaniu w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu zniszczonych przez powódź starodruków Andrzej Nowakowski s. 135-140
Pola Grunwaldu, gm. Stębark, woj. olsztyńskie Marian Głosek K. Kantecki M. Mielczarek Andrzej Nowakowski W. Wawrzonowska W. Świętosławski s. 149-150
Rozwój uczniowskich klubów sportowych w rejonie i powiecie wadowickim w latach 1994-2001 Andrzej Nowakowski s. 163-171
Pola Grunwaldu, gm. Stębark, woj. olsztyńskie. Stanowiska 27 i 28 Jolanta Dankowa Mariusz Mielczarek Andrzej Nowakowski Zdzisława Wawrzonowska Bogdan Łuczak s. 172-173
Pola Grunwaldu, gm. Stębark, woj. olsztyńskie Mariusz Mielczarek Andrzej Nowakowski Zdzisława Wawrzonowska s. 173
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Uzbrojenie wojsk krzyżackich w Prusach w XIV w. i na początku XV w.", Andrzej Nowakowski, Łódź 1980 : [recenzja] Marian Dygo Andrzej Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 173-174
"Obraz i wiersz. Arnold Böcklin w krytyce i poezji Młodej Polski (na przykładzie >>Wyspy umarłych)", Andrzej Nowakowski, "Zeszyty Naukowe UJ". DLXXXV. Prace Historycznoliterackie z.43, Kraków 1981 : [recenzja] Jan Zieliński Andrzej Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 175
Szestno, gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie Marian Głosek Mariusz Mielczarek Andrzej Nowakowski s. 176
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wyszembork, woj. olsztyńskie. Stanowisko 3 Mariusz Mielczarek Andrzej Nowakowski Bogdan Łuczak s. 183-184
"Blask Ołtarza Mariackiego Wita Stwosza", red. Andrzej Nowakowski, Kraków 2011 : [recenzja] Dariusz Matelski Andrzej Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 185-190
"Rozwój techniki rakietowej w świetle europejskich traktatów XIII-XVI wieku", Tadeusz Marian Nowak, Warszawa 1995 : [recenzja] Andrzej Nowakowski Tadeusz Marian Nowak (aut. dzieła rec.) s. 187-192
Pola Grunwaldu, gm. Stębark, woj. olsztyńskie. Stanowiska 24, 26 Jolanta Denkowska Marian Głosek Marcin Lewandowski Andrzej Nowakowski Zdzisława Wawrzonowska Witold Świętosławski s. 205-206
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pola Grunwaldu, gm. Stębark, woj. olsztyńskie. Stanowiska 1, 1b i 3 (Stębark) i rejon Wielkiego Strumienia Marian Głosek Andrzej Nadolski Andrzej Nowakowski Romuald Odoj s. 206-208
Wyszembork, gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie Mariusz Mielczarek Andrzej Nowakowski Bogdan Łuczak s. 208
Wyszembork, gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie Mariusz Mielczarek Andrzej Nowakowski Zdzisława Wawrzonowska Bogdan Łuczak s. 213
Płowce, pow. Radziejów Andrzej Nowakowski s. 214
Polana Smreczyńska Wyżnia. Tatry Polskie. Tatrzański Park Narodowy Andrzej Nowakowski s. 229
  Zacytuj
 • Udostępnij
Lubiszewo, gm. Tczew, woj. gdańskie Magdalena Blombergowa Jolanta Danka Marian Głosek Andrzej Nowakowski Zdzisława Wawrzonowska s. 249-250
"Poszukiwacz, czyli niezwykli ludzie i stare książki", Leonard Rosadziński, Poznań 2014 : [recenzja] Andrzej Nowakowski Leonard Rosadziński (aut. dzieła rec.) s. 255-257
Włocławek Andrzej Nowakowski s. 256-257
Uprawnienia prawotwórcze wojewody : zagadnienia prawnoustrojowe Andrzej Nowakowski Krystyna Pawłowska s. 257-264
Płowce, pow. Radziejów Andrzej Nowakowski s. 257-258
Pola Grunwaldu, gm. Stębark, woj. olsztyńskie. Stanowiska 1, 24, 25, 26 Marian Głosek Marcin Lewandowski Andrzej Nadolski Andrzej Nowakowski Romuald Odoj Marek Olędzki Zdzisława Wawrzonowska Bogdan Łuczak s. 265-266
Tuchola Andrzej Nowakowski s. 271-272
Tuchola, pow. Loco Jerzy Kmieciński Andrzej Nowakowski s. 272
Smulsko, Boleszczyn, pow. Turek Andrzej Abramowicz Andrzej Nowakowski s. 275-276
Janisław Osięgłowski : 1942-2016 Andrzej Nowakowski s. 277-279
Włocławek. Stanowisko "Miasto", ul. św. Jana Jerzy Kmieciński Andrzej Nowakowski s. 293-294
Dolina Kościeliska, gm. Kościelisko, woj. nowosądeckie Andrzej Nowakowski s. 302-303
Jerzy Poprawski (8.05.1935-6.03.2010) Andrzej Nowakowski s. 333-334
Świecino, pow. Puck M. Głosek Andrzej Nowakowski s. 368
Świecino, pow. Puck. Stanowisko 1 Marian Głosek Andrzej Nowakowski s. 369
"Ginące rzemiosło. Śladami poznańskich introligatorów", Leonard Rosadziński, Poznań 2011 : [recenzja] Andrzej Nowakowski Leokadia Rosadziński (aut. dzieła rec.) s. 373-377
Wyżnia Polana Smreczyńska - Tatrzański Park Narodowy Magdalena Blombergowa Andrzej Nadolski Andrzej Nowakowski s. 383-384
Polana Smreczyńska Wyżnia - Zakopane, pow. Nowy Targ Andrzej Nowakowski s. 398-399
Sprawozdanie z badań archeologicznych na Polach Grunwaldu w latach 1983-1984 Mariusz Mielczarek Andrzej Nowakowski s. 439-449
Oświęcim i Zator lennem czeskim Andrzej Nowakowski s. 533-545
Terytoria oświęcimsko-zatorskie w Związku Niemieckim : zarys prawno-historyczny Andrzej Nowakowski s. 783-793