Znaleziono 5 artykułów

Grażyna Pietruszewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Andrzej Bursa - życie i legenda, część II Grażyna Pietruszewska s. 7-17
Streszczenie prac doktorskich Stanisław Bortnowski Ewa Gaworska Marek Graszewicz Leokadia Hull Ewa Ihnatowicz Jerzy Kaczorowski Jadwiga Ambrozja Kalinowska Piotr Kowalski Wiktoria Kozłowska Anna Legeżyńska Marian Lewko Krzysztof Mrowcewicz Jan Neuberg Donat Niewiadomski Andrzej Nowakowski Ewa Ogłoza Barbara Pabiniak Marek Piechota Grażyna Pietruszewska Jan Piotrowiak Wacława Popławska Janusz Poźniak Marek Prejs Jacek Sokolski Danuta Szajnert Małgorzata Tomicka Jerzy Ulg Wojciech Wielopolski Maria Wojtak Anna Węgrzyniak Andrzej Zalewski Zbigniew Śmigielski s. 18-185
Andrzej Bursa - życie i legenda (część I) Grażyna Pietruszewska s. 93-107
"Wokół Orientacji Poetyckiej >>Hybrydy<< i jej poszukiwań pokoleniowego wizerunku", Grażyna Pietruszewska, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XXIV, Opole 1985: [recenzja] Ewa Głębicka Grażyna Pietruszewska (aut. dzieła rec.) s. 263
"Pesymizm i sceptycyzm. O twórczości Andrzeja Bursy", Grażyna Pietruszewska, "Litteraria" XVIII (1987) : [recenzja] Anna Bujnowska Grażyna Pietruszewska (aut. dzieła rec.) s. 319