Znaleziono 23 artykuły

Krzysztof Mrowcewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Atalanta i Narcyz : udręka ruchu i pragnienie trwania Krzysztof Mrowcewicz s. 5-19
Z Mazowsza na Parnas, czyli perypetie dworskiego poety Krzysztof Mrowcewicz s. 14-19
Żółw, orzeł i łysa kalwińska głowa : w wileńskim kręgu poezji Daniela Naborowskiego Krzysztof Mrowcewicz s. 17-27
Streszczenie prac doktorskich Stanisław Bortnowski Ewa Gaworska Marek Graszewicz Leokadia Hull Ewa Ihnatowicz Jerzy Kaczorowski Jadwiga Ambrozja Kalinowska Piotr Kowalski Wiktoria Kozłowska Anna Legeżyńska Marian Lewko Krzysztof Mrowcewicz Jan Neuberg Donat Niewiadomski Andrzej Nowakowski Ewa Ogłoza Barbara Pabiniak Marek Piechota Grażyna Pietruszewska Jan Piotrowiak Wacława Popławska Janusz Poźniak Marek Prejs Jacek Sokolski Danuta Szajnert Małgorzata Tomicka Jerzy Ulg Wojciech Wielopolski Maria Wojtak Anna Węgrzyniak Andrzej Zalewski Zbigniew Śmigielski s. 18-185
"Cannochiale sarmatico" czyli staropolska konstelacja Marina Krzysztof Mrowcewicz s. 19-33
Dziwny świat, dziwna miłość, dziwna śmierć Krzysztof Mrowcewicz s. 22-34
Sęp palimpsestowy : kilka uwag o stylu Mikołaja Sępa Szarzyńskiego Krzysztof Mrowcewicz s. 24-31
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Staropolska poezja ideałów ziemiańskich. Próba przekroju", Adam Karpiński, Wrocław 1983 : [recenzja] Krzysztof Mrowcewicz Adam Karpiński (aut. dzieła rec.) Elisabeth Destrée-Van Wilder (tłum.) s. 126-135
Janusz Pelc i jego dzieło Krzysztof Mrowcewicz s. 143-146
"Staropolska poezja ideałów ziemiańskich : próba przekroju", Adam Karpiński, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983 : [recenzja] Krzysztof Mrowcewicz Adam Karpiński (aut. dzieła rec.) s. 189-194
Dyskretny urok szkła, czyli martwa natura z kieliszkiem Krzysztof Mrowcewicz s. 203-217
"Trivium poetów polskich epoki baroku : klasycyzm - manieryzm - barok : studia nad poezją XVII stulecia", Krzysztof Mrowcewicz, Warszawa 2005 : [recenzja] Stefan Głowacki Krzysztof Mrowcewicz (aut. dzieła rec.) s. 209-212
"„Wysoki umysł w dolnych rzeczach zawikłany” : antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku : od Mikołaja Sępa Szarzyńskiego do Stanisława Herakliusza Lubomirskiego", opracował i wstępem poprzedził Krzysztof Mrowcewicz, Warszawa 1993 : [recenzja] Andrzej Litwornia Krzysztof Mrowcewicz (aut. dzieła rec.) s. 218-224
"O nieznanym rękopisie >>Argenidy<< Wacława Potockiego", Marianna Czubalina, "Prace Naukowe UŚl." nr 282. Prace Historycznoliterackie 12. Studia staropolskie pod red. J.Zaremby, Katowice 1979 : [recenzja] Krzysztof Mrowcewicz Marianna Czubalina (aut. dzieła rec.) s. 267
"Czemu wolność mamy? : antynomie wolności w poezji Kochanowskiego i Mikołaja Sępa Szarzyńskiego", Krzysztof Mrowcewicz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987 : [recenzja] Wiesław Kot Krzysztof Mrowcewicz (aut. dzieła rec.) s. 274-278
"Fiodor Dostojewski czasów katorgi (1850-1854) w opinii polskich współzesłańców", Bogusław Mucha, "Zeszyty Naukowe UJ" DXXVI. Prace Historycznoliterackie z.37, Kraków 1979 : [recenzja] Krzysztof Mrowcewicz Bogusław Mucha (aut. dzieła rec.) s. 281
"Sealiger o rodzajach renesansowej poezji dworskiej", Bronisław Nadolski, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XV. Literatura, Toruń 1979 : [recenzja] Krzysztof Mrowcewicz Bronisław Nadolski (aut. dzieła rec.) s. 283
"W kręgu poetyki >>ojczystego heroizmu<<. Z badań nad modelem sarmackiego eposu", Mariusz Łaczlarek, "Prace Naukowe UŚl." nr 282. Prace Historycznoliterackie 12. Studia staropolskie pod red. J.Zaremby, Katowice 1979 : [recenzja] Krzysztof Mrowcewicz Mariusz Łaczlarek (aut. dzieła rec.) s. 285
"Helikon sarmacki : wątki i tematy polskiej poezji barokowej", wybór tekstów, wstęp i komentarze Andrzej Vincenz, opracowanie tekstów i bibliografii Marian Malicki, ilustracje wybrał Janusz A. Chrościcki, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1989 : [recenzja] Krzysztof Mrowcewicz Janusz A. Chrościcki (aut. dzieła rec.) Marian Malicki (aut. dzieła rec.) Andrzej Vincenz (aut. dzieła rec.) s. 291-294
Dokąd może zaprowadzić jeden wiersz barokowego poety? Mariola Jarczykowa Krzysztof Mrowcewicz (aut. dzieła rec.) s. 301-308
"Akcja napięć emocjonalnych w >>Odprawie posłów greckich<<", Janusz Skuczyński, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XV. Literatura, Toruń 1979 : [recenzja] Krzysztof Mrowcewicz Janusz Skuczyński (aut. dzieła rec.) s. 307
"Ja i Bóg : poezja metafizyczna późnego baroku", Antoni Czyż, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988 : [recenzja] Krzysztof Mrowcewicz Antoni Czyż (aut. dzieła rec.) s. 329-333
">>Kniaź Patiomkin<< Micińskiego a tradycja polskiego dramatu o rewolucji", Franciszek Ziejka, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1979) : [recenzja] Krzysztof Mrowcewicz Franciszek Ziejka (aut. dzieła rec.) s. 363