Znaleziono 28 artykułów

Franciszek Ziejka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ostatni rycerz dawnej Polski : z tajemnic biografii i legendy Kazimierza Pułaskiego Franciszek Ziejka s. 7-42
Z dziejów literackiej sławy śpiących rycerzy Franciszek Ziejka s. 23-49
"Przy lackim orle, przy koniu Kiejstuta, Archanioł Rusi na proporcach błysł!" : tradycje unii horodelskiej w życiu narodowym czasów niewoli Franciszek Ziejka s. 49-71
Władysława Stanisława Reymonta droga na francuski Parnas Franciszek Ziejka s. 71-94
Książka pielgrzym – „Dzieła malarskie” Stanisława Wyspiańskiego Franciszek Ziejka s. 119-138
"Chłopi" Władysława S. Reymonta w drodze do światowej sławy Franciszek Ziejka s. 121-142
"Rodowód i funkcje motywów ludowych w twórczości Wyspiańskiego", Franciszek Ziejka [w:] "Problemy literatury polskiej lat 1890-1939", Wrocław 1972 : [recenzja] Hanna Filipkowska Franciszek Ziejka (aut. dzieła rec.) s. 128
Polonistyka w INALCO w Paryżu Franciszek Ziejka s. 130-134
"Polegaj jak na Zawiszy" Franciszek Ziejka s. 145-180
"Pamiętniki" Jana Chryzostoma Paska we Francji Franciszek Ziejka s. 175-193
"Mlodopolski chłop "kolorowy bajecznie" a polska tradycja literacka", Franciszek Ziejka, Wrocław 1971 : [recenzja] Ewa Szary Franciszek Ziejka (aut. dzieła rec.) s. 184
"Paryż młodopolski", Franciszek Ziejka, Warszawa 1993 : [recenzja] Barbara Koc Franciszek Ziejka (aut. dzieła rec.) s. 200-203
"Stanisław Jachowicz- poeta nieznany", Franciszek Ziejka, "Zeszyty Naukowe UJ. T.CCCCXLII. Prace Historycznoliterackie" z.35, Kraków 1976 : [recenzja] Małgorzata Masalska Franciszek Ziejka (aut. dzieła rec.) s. 201
"Literackie przyjaźnie Władysława Orkana. (W kręgu >>szkoły podhalańskiej<<)", Franciszek Ziejka, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1979) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Franciszek Ziejka (aut. dzieła rec.) s. 205
Kraszewski a Muzeum Narodowe Polskie w Raperswilu Franciszek Ziejka s. 209-227
"Studia polsko-prowansalskie", Franciszek Ziejka, Wrocław 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Franciszek Ziejka (aut. dzieła rec.) s. 224
    Zacytuj
  • Udostępnij
"„Pan Tadeusz” i jego dziedzictwo : poemat", red. Bogusław Dopart, Franciszek Ziejka, Kraków 1999 : [recenzja] Mikołaj Sokołowski Bogusław Dopart (aut. dzieła rec.) Franciszek Ziejka (aut. dzieła rec.) s. 231-246
"Literacka legenda o Wernyhorze", Franciszek Ziejka, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej" XIII (1975) : [recenzja] Małgorzata Masalska Franciszek Ziejka (aut. dzieła rec.) s. 235
"Wadowickie korzenie Karola Wojtyły", Marta Burghardt, Wadowice 2013 : [recenzja] Franciszek Ziejka Marta Burghardt (aut. dzieła rec.) s. 240-242
Artystów drogi do niepodległości Stanisław Dziedzic Franciszek Ziejka (aut. dzieła rec.) s. 241-243
"Tajemnice >>Faraona<<", Franciszek Ziejka, "Ruch Literacki" z.1 (1974) : [recenzja] Marian Płachecki Franciszek Ziejka (aut. dzieła rec.) s. 257
Zygmunt Markiewicz (21 maja 1909 - 17 kwietnia 1991) Franciszek Ziejka s. 264-269
Panteony narodowe w Europie Franciszek Ziejka s. 307-326
'Konstanty Gaszyński- - pisarz prowansalski", Franciszek Ziejka, "Ruch Literacki" nr 1 (1986) : [recenzja] Anna Bujnowska Franciszek Ziejka (aut. dzieła rec.) s. 321
"Publicystyka Mariana Szajkowskiego", Franciszek Ziejka, "Zeszyty Naukowe UJ" DL. Prace Historycznoliterackie z.39, Kraków 1980 : [recenzja] Ewa Głębicka Franciszek Ziejka (aut. dzieła rec.) s. 333
">>Kniaź Patiomkin<< Micińskiego a tradycja polskiego dramatu o rewolucji", Franciszek Ziejka, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1979) : [recenzja] Krzysztof Mrowcewicz Franciszek Ziejka (aut. dzieła rec.) s. 363
"Publicystyka Mariana Szyjkowskiego", Franciszek Ziejka, "Zeszyty Naukowe UJ". DL. Prace Historycznoliterackie z.39, Kraków 1980 : [recenzja] Mirosław Lalak Franciszek Ziejka (aut. dzieła rec.) s. 435
"Złota legenda chłopów polskich", Franciszek Ziejka, Warszawa 1984 : [recenzja] Andrzej Szwarc Franciszek Ziejka (aut. dzieła rec.) s. 623