Znaleziono 12 artykułów

Barbara Koc

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zjazd prezesów oddziałów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (22-23 IX 1979) Barbara Koc s. 35-38
"Ziemia Urlo" Czesława Miłosza : próba interpretacji Barbara Koc s. 69-84
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2005 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury : Referaty i streszczenia : Astronomia w świadomości poetyckiej Mickiewicza Barbara Koc s. 106-113
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2004-2007 oraz 2008-2010) : Wspomnienia pośmiertne : Zofia Stefanowska-Treugutt (1926-2007) Barbara Koc s. 122-124
Conrad i Słowacki Barbara Koc s. 135-141
"Conrad. Opowieść biograficzna", Barbara Koc, Warszawa 1977 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Barbara Koc (aut. dzieła rec.) s. 181
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2003 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury : Referaty i streszczenia : Rola powściągliwej wyobraźni w przekładach utworów Josepha Conrada na język polski [Streszczenie] Barbara Koc s. 187-191
"The Everyman Companion to East European Literature", ed. by Robert B. Pynsent, with the Assistence of S. I. Kanikova, London 1993 : [recenzja] Barbara Koc S. I. Kanikova (aut. dzieła rec.) Robert B. Pynsent (aut. dzieła rec.) s. 191-194
"Ziemia obiecana : powieść", t. I-II, Władysław Stanisław Reymont, oprac. Magdalena Popiel, Wrocław-Warszawa-Kraków 1996 : [recenzja] Barbara Koc Magdalena Popiel (aut. dzieła rec.) Władysław Stanisław Reymont (aut. dzieła rec.) s. 195-198
"Paryż młodopolski", Franciszek Ziejka, Warszawa 1993 : [recenzja] Barbara Koc Franciszek Ziejka (aut. dzieła rec.) s. 200-203
Fragment korespondencji Wacława Borowego ze Stefanem Kołaczkowskim Barbara Koc Barbara Marcinik s. 215-254
"O rękopisach, cenzurze i warsztacie pisarskim >>Ziemi obiecanej<< Reymonta", Barbara Koc, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 (1988) : [recenzja] Maria Prussak Barbara Koc (aut. dzieła rec.) s. 292