Znaleziono 102 artykuły

Jerzy Bakanacz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Przyczynek do opisu współczesnej wersyfikacji polskiej", Lucylla Pszczołowska, "Teksty" nr 1 (1975) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 73
">>Gramatyka poezji?<<", Henryk Pustkowski, Warszawa 1974 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Henryk Pustkowski (aut. dzieła rec.) s. 73
"Boy-Żeleński jako recenzent dramaturgii francuskiej", Zofia Karczewska-Markiewicz, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1975) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Zofia Karczewska-Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 79
"Boy o Mickiewiczu", Zdzisław Libera, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1975) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 82
"Osobowość i kultura w języku krytycznym Stefana Kołaczkowskiego", Bolesław Faron, "Ruch Literacki" z.2 (1975) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Bolesław Faron (aut. dzieła rec.) s. 91
"O Boyu", Franck Louis Schoell, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1975) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Franck Louis Schoell (aut. dzieła rec.) s. 92
"Boy i Witkacy", Lech Sokół, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1975) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Lech Sokół (aut. dzieła rec.) s. 93
"Boy i Balzak", Maciej Żurowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1975) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Maciej Żurowski (aut. dzieła rec.) s. 102
"Powieść o pracy", Michał Komar, "Miesięcznik Literacki" nr 6 (1975) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Michał Komar (aut. dzieła rec.) s. 105
"Od historii oświaty do historii literatury", Kazimierz Cysewski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1976) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Kazimierz Cysewski (aut. dzieła rec.) s. 112
"Nauki o literaturze i ich metody", Stanisław Dąbrowski, "Ruch Literacki" z.2 (1976) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 112
"Socjologia języka", Zbigniew Bokszański, Andrzej Piotrowski, Marek Ziółkowski, Red. nauk.: M.R.Mayenowa, Warszawa 1977 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Zbigniew Bokszański (aut. dzieła rec.) Andrzej Piotrowski (aut. dzieła rec.) Marek Ziółkowski (aut. dzieła rec.) s. 122
"Powtórka z psychoanalizy", Stanisław Burkot, "Miesięcznik Literacki" nr 5 (1977) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) s. 125
">>Lira tramwaju<<", Stanisław Jaworski, "Ruch Literacki" z.2 (1976) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Stanisław Jaworski (aut. dzieła rec.) s. 136
"Twórczość Jana Brzękowskiego w świetle francuskich tendencji konstruktywistycznych", Maria Korcela-Delaperriére, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1976) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Maria Korcela-Delaperriére (aut. dzieła rec.) s. 140
"Świadectwa i style odbioru", Michał Głowiński, "Teksty" nr 3 (1975) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 143
"Z problemów świadomości literackiej i artystycznej ekspresjonizmu w Polsce", Erazm Kuźma, Wrocław 1976 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Erazm Kuźma (aut. dzieła rec.) s. 144
"Technologie i mitologie Harasymowiczowskiej poezji. Uwagi w związku z wierszem >>Patron niedźwiedzi<<", Stanisław Dąbrowski, "Zeszyty Naukowe UG". Prace Historycznoliterackie 5, Gdańsk 1977 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 145
"Chłopski ruch literacki w XX-leciu międzywojennym", Edward Chudziński, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1975) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Edward Chudziński (aut. dzieła rec.) s. 149
"Pomysły do teorii produkcji literackiej", Stefan Żółkiewski, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1977) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 149
"Krystalizacje. O twórczości S.Piętaka po roku 1956", Mieczysław Dąbrowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 (1975) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Mieczysław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 151
"Przestrzeń i literatura", Studia pod red. M.Głowińskiego, A.Okopień-Sławińskiej, Wrocław 1978 : [recenzja] Jerzy Bakanacz s. 153
"Genotyp literackiej postaci pedagoga", Bolesław Hadaczek, "Litteraria" X Wrocław 1978 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Bolesław Hadaczek (aut. dzieła rec.) s. 153
"Etyka polska w latach 1863-1918", Stanisław Jedynak, Warszawa 1977 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Stanisław Jedynak (aut. dzieła rec.) s. 155
"Dwa układy jednego wiersza. (O >>Śmierci Mickiewicza<< Jana Lechonia)", Ireneusz Opacki, "Ruch Literacki" z.2 (1976) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) s. 156
"Jądro ciemności", Michał Komar, "Miesięcznik Literacki" nr 5 (1977) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Michał Komar (aut. dzieła rec.) s. 159
"Kreacja bohatera literackiego w powieściach S.I. Witkiewicza", Ewa Kozarzewska, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1977) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Ewa Kozarzewska (aut. dzieła rec.) s. 161
"O semantyce form osobowych", Aleksandra Okopień-Sławińska, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 162
"Obrazowość poetycka. Uwagi z pogranicza teorii poezji i filmu", Bolesław W. Lewicki, "Prace Polonistyczne" S.XXXII (1976): [recenzja] Jerzy Bakanacz Bolesław W. Lewicki (aut. dzieła rec.) s. 163
"Stara piosenka krwi. O poezji Andrzeja Bursy", Edward Balcerzan, "Twórczość" nr 7 (1978) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 163
"Spór o kulturę ludową (1945-1948)", Jerzy Jastrzębski, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 298, "Prace Literackie" XVII, Wrocław 1975 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Jerzy Jastrzębski (aut. dzieła rec.) s. 165
"Poezja polityczna Stanisława Wodzickiego", Leon Kowalewski, "Zeszyty Naukowe UG". Prace Historycznoliterackie 5, Gdańsk 1977 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Leon Kowalewski (aut. dzieła rec.) s. 165
"Semantyka tekstu i języka", Praca zbiorowa pod red. M.R.Mayenowej, Wrocław 1976 : [recenzja] Jerzy Bakanacz s. 166
"Bibliografia-Analiza-Synteza-Warsztat /II Jerzy Bakanacz Barbara Pertozolin-Skowrońska (aut. dzieła rec.) s. 167
Życie literackie w Polsce w okresie 1863-1973 Jerzy Bakanacz s. 167-170
"Folklor i literatura. Szkice o kulturze i literaturze współczesnej", Roch Sulima, Warszawa 1976 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Roch Sulima (aut. dzieła rec.) s. 168
"Na Witkacodromie jaśniej i ... ciemniej", Stefan Morawski, "Twórczość" nr 5 (1977) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Stefan Morawski (aut. dzieła rec.) s. 169
"Iwan Turgieniew w kręgu pisarzy polskich", Jan Trochimiak, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1976) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Jan Trochimiak (aut. dzieła rec.) s. 172
"Logos i historia w prozie Tadeusza Nowaka", Jan Z. Brudnicki, "Miesięcznik Literacki" nr 9 (1976) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Jan Z. Brudnicki (aut. dzieła rec.) s. 175
"Wokół Gopła (na tle powojennego dwudziestolecia). (1)", Tadeusz Drewnowski, "Twórczość" nr 6 (1978) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Tadeusz Drewnowski (aut. dzieła rec.) s. 175
"Pokolenia i grupy literackie po 1918 roku. Antologia opracowań i szkiców krytycznoliterackich", Wybór: Jacek Kajtoch, Kraków 1977 : [recenzja] Jerzy Bakanacz s. 175
"Wokół Gopła (na tle powojennego dwudziestolecia). (2)", Tadeusz Drewnowski, "Twórczość" nr 7 (1978) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Tadeusz Drewnowski (aut. dzieła rec.) s. 177
"Wokół Gopła. (Na tle powojennego dwudziestolecia). (3)", Tadeusz Drewnowski, "Twórczość" nr 8 (1978) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Tadeusz Drewnowski (aut. dzieła rec.) s. 177
"Julian Przyboś. Życie i dzieło poetyckie. (1901-1970)", Zbiór artykułów i rozpraw pod red. S.Fryciego, Rzeszów 1976 : [recenzja] Jerzy Bakanacz s. 177
"Oswajanie z teraźniejszością. O życiu literackim w powojennym Poznaniu", Feliks Fornalczyk, Poznań 1978 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Feliks Fornalczyk (aut. dzieła rec.) s. 178
"Ekran a nowa krytyka artystyczna", Zbigniew Czeczot-Gawrak, "Miesięcznik Literacki" nr 6 (1976) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Zbigniew Czeczot-Gawrak (aut. dzieła rec.) s. 180
"Conrad. Opowieść biograficzna", Barbara Koc, Warszawa 1977 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Barbara Koc (aut. dzieła rec.) s. 181
"Literatura czwarta. O naturze i sposobach istnienia literatury dla dzieci", Jerzy Cieślikowski, "Literatura Ludowa" nr 1 (1976) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Jerzy Cieślikowski (aut. dzieła rec.) s. 184
"Jak Wierzyński pisał książkę o Chopinie", Marian Stępień, "Miesięcznik Literacki" nr 5 (1977) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 185
"Zasadniczy Edward Szymański", Marian Piechal, "Miesięcznik Literacki" nr 11 (1977) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Marian Piechal (aut. dzieła rec.) s. 186
"Cytat w narracji. Zarys problemu", Teresa Cieślikowska, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Językoznawcze z.54, Kraków 1977 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Teresa Cieślikowska (aut. dzieła rec.) s. 188
"Teoria genologiczna Stefanii Skwarczyńskiej. Próba analizy i krytyki", Stanisław Dąbrowski, Wrocław 1974 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 189
"Tzw. wiersz emocyjny wśród innych metod kształtowania wierszy", Adam Kulawik, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Językoznawcze z.54, Kraków 1977 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Adam Kulawik (aut. dzieła rec.) s. 190
"Stanisław Brzozowski. Kształtowanie myśli krytycznej", Andrzej Mencwel, Warszawa 1976 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Andrzej Mencwel (aut. dzieła rec.) s. 190
"Formy obecności >>nieobecnego pokolenia<<. Grupy literackie młodych 1960-1970", Andrzej K. Waśkiewicz, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1974) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 191
"Programy i spory literackie w dwudziestoleciu 1918-1939", Alina Kowalczykowa, Warszawa 1978 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 193
"Jeszcze o romantyczności", Adam Ważyk, "Twórczość" nr 5 (1977) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Adam Ważyk (aut. dzieła rec.) s. 193
"Z zagadnień języka poezji współczesnej. Funkcja zdania pojedynczego", Ewa Ostrowska, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Językoznawcze z.54, Kraków 1977 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Ewa Ostrowska (aut. dzieła rec.) s. 194
"Na przykładzie >>Kuźnicy<<", Stefan Żółkiewski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1974) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 195
"Kto się boi Marka Arensa", Mieczysław Orski, "Miesięcznik Literacki" nr 11 (1976) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Mieczysław Orski (aut. dzieła rec.) s. 196
"Styl powieści Wacława Berenta", Jerzy Paszek, Katowice 1976 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 198
"Badania nad komunikacją literacką z perspektywy dydaktyki", Jan Polakowski, Zenon Uryga, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1978) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Jan Polakowski (aut. dzieła rec.) Zenon Uryga (aut. dzieła rec.) s. 199
"Tekst. Język. Poetyka. Zbiór studiów", Red. M.R.Mayenowa, Wrocław 1978 : [recenzja] Jerzy Bakanacz s. 200
"Co wieś to inna pieśń. Studia folklorystyczne", Red. R. Górski i J. Krzyżanowski, Wrocław 1975 : [recenzja] Jerzy Bakanacz s. 201
"Z językowych wyznaczników gatunku literackiego", Jan Trzynadlowski, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Językoznawcze z.54, Kraków 1977 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 202
"Z zagadnień języka i stylu", Aleksander Wilkoń, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Językoznawcze z.54, Kraków 1977 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Aleksander Wilkoń (aut. dzieła rec.) s. 202
"Słownik literatury polskiego Oświecenia", Red. T.Kostkiewiczowa, Wrocław 1977 : [recenzja] Jerzy Bakanacz s. 202
"Przemiany w polskim czytelnictwie współczesnym", Stanisław Siekierski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1974) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Stanisław Siekierski (aut. dzieła rec.) s. 203
"Opowiadanie i semiotyka. O polskiej nowelistyce współczesnej", Bogdan Owczarek, Wrocław 1975 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Bogdan Owczarek (aut. dzieła rec.) s. 203
"Paralele. Studia porównawcze z pogranicza literatury i folkloru", Wyd.2 poszerz., Julian Krzyżanowski, Warszawa 1977 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 205
"Szkice literackie", Teodor Parnicki, Wstęp: Z.Lichniak, Warszawa 1978 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Teodor Parnicki (aut. dzieła rec.) s. 207
"Bibliografia czasopism polskich wydanych poza granicami kraju od września 1939. T.1-4", Jan Kowalik, Lublin 1976 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Jan Kowalik (aut. dzieła rec.) s. 207
"Pełnie nadrealne. (Próba odczytania utworu J. Ficowskiego >>Puste miejsce po...<<)", Stanisław Dąbrowski, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Językoznawcze z.54, Kraków 1977 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 210
"Problemy kultury literackiej polskiego Oświecenia. Studia", Red. T.Kostkiewiczowa, Wrocław 1978 : [recenzja] Jerzy Bakanacz s. 213
"U źródła", Małgorzata Komorowska, "Dialog" nr 3 (1977) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Małgorzata Komorowska (aut. dzieła rec.) s. 213
"Skrzydła poezji polskiej i współczesny antywiersz", Maria Dłuska, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Językoznawcze z.54, Kraków 1977 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Maria Dłuska (aut. dzieła rec.) s. 214
"Polska tradycja a dramat współczesny", "Dialog" nr 3 (1977) : [recenzja] Jerzy Bakanacz s. 215
"Czy tylko katastrofizm? O przedwojennej poezji Czesława Miłosza", Aleksander Fiut, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1978) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Aleksander Fiut (aut. dzieła rec.) s. 216
"Wśród dawnych zachodnioeuropejskich paranteli teatralnych Stańczyka z >>Wesela<< Wyspiańskiego", Stefania Skwarczyńska, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 216
">>Verbum<<. (1934-1939). Pismo i środowisko. T.1: Materiały do monografii. T.2: Wybór artykułów", Oprac. M. Błońska, M. Kunowska-Porębna, S. Sawicki, Lublin 1976 : [recenzja] Jerzy Bakanacz s. 217
"Juliusz Kaden-Bandrowski wobec narracji młodopolskiej", Krystyna Jakowska, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1978) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Krystyna Jakowska (aut. dzieła rec.) s. 218
"Encyklopedia wiedzy o prasie", Red. J. Maślanka, Wrocław 1976 : [recenzja] Jerzy Bakanacz s. 218
"Spotkanie z poezją współczesną", Stanisław Burkot, Warszawa 1977 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) s. 222
"W czyśćcu jasnowidzenia", Stanisław Stabro, "Twórczość" nr 7 (1978) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Stanisław Stabro (aut. dzieła rec.) s. 223
"Zdrojowcy wobec współczesności", Edward Polanowski, "Miesięcznik Literacki" nr 3 (1976) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Edward Polanowski (aut. dzieła rec.) s. 224
">>Jaskinia Leichtweisa<< - opis druku brukowego", Piotr Kowalski, "Literatura Ludowa" nr 2 (1977) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Piotr Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 230
"Problemy badania i klasyfikacji gatunków folkloru w pracach W.J. Proppa", Jolanta Ługowska, "Literatura Ludowa" nr 2 (1977) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Jolanta Ługowska (aut. dzieła rec.) s. 230
"Rzecz poetycka. Środowisko", Wybór i oprac. A. Biskupski, J. Jarmołowski, M. Kucner, Łódź 1975 : [ recenzja] Jerzy Bakanacz s. 232
"Sztuka godzenia antynomii", Barbara Kaźmierczyk, "Miesięcznik Literacki" nr 1 (1978) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Barbara Kaźmierczyk (aut. dzieła rec.) s. 232
"Reporter róż. (O epice Mariana Czuchnowskiego)", Tadeusz Kłak, "Miesięcznik Literacki" nr 1 (1978) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Tadeusz Kłak (aut. dzieła rec.) s. 234
"O romantycznej Arabesce", Jacek Woźniakowski, "Twórczość" nr 6 (1978) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Jacek Woźniakowski (aut. dzieła rec.) s. 235
"Krąg ostatni", Michał Komar, "Twórczość" nr 3 (1978) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Michał Komar (aut. dzieła rec.) s. 236
"Styl poetycki Norwida ze stanowiska historycznego", Teresa Skubalanka, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Językoznawcze z.54, Kraków 1977 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Teresa Skubalanka (aut. dzieła rec.) s. 236
"Julian Klaczko- współtwórca polityki kulturalnej Hotelu Lambert", Zofia Trojanowiczowa, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1978) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Zofia Trojanowiczowa (aut. dzieła rec.) s. 242
"Teatr prawdziwy a teatr telewizyjny", Jan Trzynadlowski, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 242
"Wiedza o literaturze na użytek szkoły", Jerzy Paszek, "Teksty" nr 3 (1975) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 243
"Narrator w nowelistyce chłopskiej A.Dygasińskiego", Alicja Wysokińska, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1978) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Alicja Wysokińska (aut. dzieła rec.) s. 248
"Z metodyki badań nad współczesną prozą ustną", Dorota Simonides, "Literatura Ludowa" nr 1 (1976) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Dorota Simonides (aut. dzieła rec.) s. 250
"Od Oświecenia ku Romantyzmowi i współczesności. (Szkice historycznoliterackie)", Czesław Zgorzelski, Kraków 1978 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 250
">>Homo irrequietus<<", Helena Zaworska,"Twórczość" nr 1 (1978) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Helena Zaworska (aut. dzieła rec.) s. 262
"Nowa fala i nowa powieść. Formy narracji", Maria Raczewa, Kraków 1974 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Maria Raczewa (aut. dzieła rec.) s. 265
"Twórcy, dzieła, postawy. Wybór esejów literackich", Aleksander Rogalski, Warszawa 1974 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Aleksander Rogalski (aut. dzieła rec.) s. 267