Znaleziono 66 artykułów

Jerzy Paszek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Tkanina duchowego stylu czasów" : o tekście "Oziminy" Berenta od nowa Jerzy Paszek s. 7-22
Streszczenia rozpraw doktorskich Bożena Danek-Wojnowska Jan Drzeżdżon Andrzej Goreń Henryk Kurczab Regina Lubas Piotr Obrączka Anna Opacka Jerzy Paszek Jerzy Rutkowski Irena Szypowska Danuta Zawistowska s. 39-72
O starzeniu się tekstów literaturoznawczych Jerzy Paszek s. 49-61
Symbol naczelny "Popiołów" Żeromskiego Jerzy Paszek s. 51-84
Danae Żeromskiego Jerzy Paszek s. 71-84
Florilegium Jerzy Paszek s. 80-86
"O polisemii >>Oziminy<< Berenta", Jerzy Paszek, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1975) : [recenzja] Mieczysław Czajko Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 87
"Ów halcyjon" Jerzy Paszek s. 91-107
Symboliczne triady "Próchna" Jerzy Paszek s. 95-111
Aluzje literackie w przekładzie "Ulissesa" Jerzy Paszek s. 95-108
I co dalej? : z mową pozornie zależną Jerzy Paszek s. 104-108
Zabawa z Finneganem Jerzy Paszek s. 104-109
Obcy i Berent Jerzy Paszek s. 123-137
Polonistów płacz nieustanny, czyli o nauczaniu języka polskiego w szkole średniej Jerzy Paszek s. 124-132
"Funkcja archaizacyjna metaforyki "Popiołów", Jerzy Paszek, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 128
Dwa przęsła "mostów błękitnych" Jerzy Paszek Wojciech Głowala (aut. dzieła rec.) s. 140-145
Profuzja profecyj w "Oziminie" Jerzy Paszek s. 145-156
    Zacytuj
  • Udostępnij
Scrabble Jerzy Paszek s. 145-152
Literatura dla nauczycieli Jerzy Paszek Władysław Słodkowski s. 146-150
"Zasadzki tekstu >>Popiołów<<", Jerzy Paszek, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1981) : [recenzja] Jan Zieliński Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 146
Wiedza o literaturze na użytek szkoły Jerzy Paszek s. 148-160
Ofiara pieczołowitości Jerzy Paszek Juliusz Kleiner (aut. dzieła rec.) Włodzimierz Maciąg (aut. dzieła rec.) s. 148-155
Berent dla czterech Jerzy Paszek s. 153-158
"Ów halcyjon", Jerzy Paszek, "Teksty" z.3 (1972) : [recenzja] Marian Płachecki Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 160
Irzykowski - ciągle potrzebny Jerzy Paszek Karol Irzykowski (aut. dzieła rec.) s. 164-168
Zabawa z Anną Liwią Jerzy Paszek s. 164-171
O polisemii "Oziminy" Berenta Jerzy Paszek s. 167-190
"Zabawa z Finneganem", Jerzy Paszek, "Teksty" nr 6 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 170
"Iryzujące aluzje", Jerzy Paszek, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1978) : [recenzja] Maria Prussak Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 171
"Aluzje plastyczne w >>Próchnie<<", Jerzy Paszek, "Ruch Literacki" nr 2 (1979) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 179
"Nieobliczalna kochanka" albo "język ponosi" Jerzy Paszek Melchior Wańkowicz (aut. dzieła rec.) s. 182-185
">>Nadziemska moc wyobraźni<<. O metaforze Żeromskiego na przykładzie >>Popiołów<<", Jerzy Paszek, "Prace Naukowe UŚl." nr 162. Prace Historycznoliterackie V, Katowice 1977 : [recenzja] Marian Płachecki Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 182
"Iwaszkiewicz i Joyce. (O dwóch próbach literackiej fugi)", Jerzy Paszek, "Twórczość" nr 2 (1983) : [recenzja] Aleksander Nawarecki Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 183
Zabierając głos w ankiecie "Tekstów Drugich" Jerzy Paszek s. 185-186
"Król-Duch" i gra słowami Jerzy Paszek s. 191-204
Mortkowicz, Pigoń i Goliński wydają "Wiatr od morza" Jerzy Paszek s. 195-206
"Styl powieści Wacława Berenta", Jerzy Paszek, Katowice 1976 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 198
"Symbol naczelny >>Popiołów<< Żeromskiego", Jerzy Paszek, "Pamiętnik Literacki" R. LXII (1971) : [recenzja] Hanna Filipkowska Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 204
"Litera w literaturze. O >>Żywych kamieniach<< Berenta", Jerzy Paszek, "Ruch Literacki" nr 6 (1975) : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 218
Zasadzki tekstu "Popiołów" Jerzy Paszek s. 223-254
"Danae Żeromskiego", Jerzy Paszek, "Teksty" nr 1 (1974) : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 225
"Symboliczne triady >>Próchna<<", Jerzy Paszek, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 243
"Wiedza o literaturze na użytek szkoły", Jerzy Paszek, "Teksty" nr 3 (1975) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 243
Incipit "Popiołów" Jerzy Paszek s. 243-266
"Wacław Berent, his Life and Work", Joachim T. Baer, nadbitka z „Antemurale”, t. XVIII, Romae 1974, ss. 75-239 : [recenzja] Jerzy Paszek Joachim T. Baer (aut. dzieła rec.) s. 246-253
Iryzujące aluzje "Próchna" Jerzy Paszek s. 279-296
Egoistyczny, eseizujący elaborat ewaluacyjny Jerzy Paszek s. 289-291
"Artysta w powieści katastroficznej. Katastrofizm i awangarda", Jerzy Paszek, Red. T.Bujnicki, T.Kłak, "Prace Naukowe UŚl." nr 322, Katowice 1979 : [recenzja] Jan Zieliński Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 293
"Styl wczesnej prozy fabularnej Wacława Berenta", Peer Hultberg, przełożył Ignacy Sieradzki, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom XVI, komitet redakcyjny: Janusz Sławiński, Jan Trzynadlowski, Maria Żmigrodzka, sekretarz redakcji Teresa Kostkiewiczowa, ss. 236 : [recenzja] Jerzy Paszek Peer Hultberg (aut. dzieła rec.) Ignacy Sieradzki (aut. dzieła rec.) s. 296-303
Rok 1910 i rok 1911 Jerzy Paszek s. 298-303
Siedem pojedynków ze skradającym się krabem Jerzy Paszek s. 311-319
"Historyczna stylistyka języka polskiego : przekroje", Teresa Skubalanka, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984 : [recenzja] Jerzy Paszek Teresa Skubalanka (aut. dzieła rec.) s. 319-328
"Poetyka teoretyczna. Zagadanienia języka", Maria Renata Mayenowa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Vademecum Polonisty, redaktor naukowy Janusz Sławiński, opracowano w Instytutcie Badań Literackich PAN, ss. 464 + errata na wklejce : [recenzja] Jerzy Paszek Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) s. 334-339
"Studia o metaforze", seria I, pod red. Elżbiety Sarnowskiej-Temeriusz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980; "Studia o metaforze", seria II, pod red. Michała Głowińskiego i Aleksandry Okopień-Sławińskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983; "Metafora", Teresa Dobrzyńska, pod red. Marii Renaty Mayenowej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984 : [recenzja] Jerzy Paszek Teresa Dobrzyńska (aut. dzieła rec.) Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) Elżbieta Sarnowska-Temeriusz (aut. dzieła rec.) s. 340-348
"Stylistyczna problematyka nowelistyki Sienkiewicza", Jerzy Paszek, "Prace Historycznoliterackie UŚl." nr 18, Katowice 1982 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 349
"Ozimina", Wacław Berent, oprac. Michał Głowiński, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Bibioteka Narodowa, seria I, nr 213, ss. LXXXII, 318 + 2 wklejki ilustr. oraz errata na wklejce : [recenzja] Jerzy Paszek Wacław Berent (aut. dzieła rec.) Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 365-369
"Poetic Closure. A Study of How Poems End", Barbara Herrnstein Smith, Chicago-London 1968, The University of Chicago Press, ss. XVI, 290 : [recenzja] Jerzy Paszek Barbara Herrnstein Smith (aut. dzieła rec.) s. 366-372
"Studia o Berencie", pod red. Jerzego Paszka, Katowice 1984 : [recenzja] Ireneusz Sikora Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 370-375
"Literatura polska : przewodnik encyklopedyczny", Warszawa 1984-1985 : [recenzja] Jerzy Paszek s. 371-381
"Historia i biografia : „Opowieści biograficzne” Wacława Berenta", Włodzimierz Bolecki, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978 : [recenzja] Jerzy Paszek Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 373-377
"Przez znaki. Granice autonomii sztuki poetyckiej. Na materiale polskiej poezji współczesnej", Edward Balcerzan, Poznań 1872, Wydawnictwo Poznańskie, ss. 308, 4 nlb. : [recenzja] Jerzy Paszek Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 373-380
"Sztuka aluzji literackiej : Żeromski - Berent - Joyce", Jerzy Paszek, Katowice 1984 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 375-389
Jak tropić aluzje literackie? Jerzy Paszek s. 380-383
"Młodopolska wyobraźnia metakrytyczna", Wojciech Głowala, Wrocław 1985 : [recenzja] Jerzy Paszek Wojciech Głowala (aut. dzieła rec.) s. 387-392
"Metafora w liryce Młodej Polski : metamorfozy widzenia poetyckiego", Marian Stala, Warszawa 1988 : [recenzja] Jerzy Paszek Marian Stala (aut. dzieła rec.) s. 392-396
"Styl powieści Wacława Berenta", Jerzy Paszek, Katowice 1976, Uniwersytet Śląski, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, Nr 140, ss. 136 + errata na luźnej kartce : [recenzja] Ryszard Nycz Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 427-430