Znaleziono 6 artykułów

Regina Lubas

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia rozpraw doktorskich Bożena Danek-Wojnowska Jan Drzeżdżon Andrzej Goreń Henryk Kurczab Regina Lubas Piotr Obrączka Anna Opacka Jerzy Paszek Jerzy Rutkowski Irena Szypowska Danuta Zawistowska s. 39-72
"Wiersz "Helionu" na tle polskiej tradycji wersyfikacyjnej", Regina Lubas, Kraków 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Regina Lubas (aut. dzieła rec.) s. 150
"Z zagadnień teoretycznych literatury pamiętnikarskiej", Regina Lubas, "Ruch Literacki" z. 3 (1981) : [recenzja] Marta Zielińska Regina Lubas (aut. dzieła rec.) s. 201
"W kręgu poezji okolicznościowej I wojny światowej", Regina Lubas, "Ruch Literacki" R.XI (1970) : [recenzja] Jacek Trznadel Regina Lubas (aut. dzieła rec.) s. 235
"Droga poetycka Mariana Piechala", Regina Lubas, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków” z.68, Prace Historycznoliterackie VII, Kraków 1978 : [recenzja] Andrzej Gołąb Regina Lubas (aut. dzieła rec.) s. 273
[Sprostowanie] Regina Lubas s. 382