Znaleziono 85 artykułów

Jacek Trznadel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z prac Instytutu Badań Literackich. Jacek Trznadel s. 16-22
Brak i dopełnienie : "Fortepian Szopena" i «Ad leones!» w świetle problematyki dobra i zła u Norwida Jacek Trznadel s. 25-70
O poezji Mieczysława Jastruna Jacek Trznadel s. 71-112
"Problemy teoretyczne monologu wewnętrznego. Szkic zagadnienia", Bolesław Chamot,"Litteratia. Teoria Literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka", Wrocław 1972 : [recenzja] Jacek Trznadel Bolesław Chamot (aut. dzieła rec.) s. 122
"Jednostka i grupa w powieści", Michel Butor, "Nurt", nr 5 (1970) : [recenzja] Jacek Trznadel Michel Butor (aut. dzieła rec.) s. 123
"Próba teorii powieści kryminalnej", Edward Kański, "Literaria. Teoria literatury- Metodologia-Kultura-Humanistyka", Wrocław 1972 : [recenzja] Jacek Trznadel Edward Kański (aut. dzieła rec.) s. 132
"Listopadowy wieczór", Andrzej Kijowski, Warszawa 1972 : [recenzja] Jacek Trznadel Andrzej Kijowski (aut. dzieła rec.) s. 135
"Bergson a program poetycki Leśmiana", Jan Błoński, Warszawa 1971 : [recenzja] Jacek Trznadel Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 136
"Czas i człowiek Faulknera", Zbigniew Lewicki, "Miesięcznik Literacki" R. 7 (1972) : [recenzja] Jacek Trznadel Zbigniew Lewicki (aut. dzieła rec.) s. 138
"Granice autonomii", Edward Balcerzan, "Nurt" nr 8 (1972) : [recenzja] Jacek Trznadel Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 140
"Pośmiertna w głębi jezior maska", Ireneusz Opacki, Warszawa 1971 : [recenzja] Jacek Trznadel Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) s. 142
"Miron Białoszewski i Tymoteusz Karpowicz. Z zagadnień teorii lingwistycznej", Henryk Pustkowski, "Litteraria. Teoria Literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka", Wrocław 1972 : [recenzja] Jacek Trznadel Henryk Pustkowski (aut. dzieła rec.) s. 142
"Niepochwycień. / Motyw regresu w poezji Leśmiana Jacek Trznadel Jan Prokop (aut. dzieła rec.) s. 144
"Gdzie umieścić Leśmiana? Próba lokalizacji historycznoliterackiej", Maria Podraza- Kwiatkowska, Warszawa 1971 : [recenzja] Jacek Trznadel Maria Podraza- Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 144
"Poezja twórczych potęg natury", Artur Sandauer, Warszawa 1971 : [recenzja] Jacek Trznadel Artur Sandauer (aut. dzieła rec.) s. 146
"Między chaosem a formą", Jerzy Jarzębski, "Ruch Literacki" R. 13 (1972) : [recenzja] Jacek Trznadel Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 150
"Narrator, iluzjonizm, wieloznaczność", Lech Budrecki, "Miesięcznik Literacki", T. 7 (1972), nr 11 : [recenzja] Jacek Trznadel Lech Budrecki (aut. dzieła rec.) s. 152
"W kręgu >>Płomieni<<", Marta Wyka, "Miesięcznik Literacki", T. 7 (1972), nr 11 : [recenzja] Jacek Trznadel Marta Wyka (aut. dzieła rec.) s. 154
"O typologii w powieści", Aleksander Flaker, "Pamiętnik Literacki" R. LXII (1971) : [recenzja] Jacek Trznadel Aleksander Flaker (aut. dzieła rec.) s. 154
">>...Czym ja jestem i czym oni są?<<. (Czesława Miłosza świat zagrożony)", Jacek Trznadel, "Twórczość" nr 6 (1981) : [recenzja] Jan Tomkowski Jacek Trznadel (aut. dzieła rec.) s. 154
"Michał Michajłow w kręgu spraw polskich", Bazyli Białokozowicz, "Przegląd Humanistyczny", R. 14 (1970), nr 6 : [recenzja] Jacek Trznadel Bazyli Białokozowicz (aut. dzieła rec.) s. 164
"Napowietrzne granice", Seweryn Pollak, "Twórczość" R. XXVII (1971) : [recenzja] Jacek Trznadel Seweryn Pollak (aut. dzieła rec.) s. 166
"Pojęcie czystej formy", Konstanty Puzyna, "Twórczość" R. XXVII (1971) : [recenzja] Jacek Trznadel Konstanty Puzyna (aut. dzieła rec.) s. 166
"Teatr podwójny", Mieczysław Jastrun, "Twórczość", R. 26 (1970), nr 9 : [recenzja] Jacek Trznadel Mieczysław Jastrun (aut. dzieła rec.) s. 168
"Z zagadnień kreacjonizmu", Jerzy Speina, "Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu", 1972 : [recenzja] Jacek Trznadel Jerzy Speina (aut. dzieła rec.) s. 172
"Cypriana Norwida teatr bez teatru", Kazimierz Braun, Warszawa 1971 : [recenzja] Jacek Trznadel Kazimierz Braun (aut. dzieła rec.) s. 174
"Legenda romantyczna i szydercy", Marta Piwińska, Warszawa 1973 : [recenzja] Jacek Trznadel Marta Piwińska (aut. dzieła rec.) s. 177
"Reżyserska ręka Norwida", Irena Sławińska, Kraków 1971 : [recenzja] Jacek Trznadel Irena Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 178
"Czytanie Norwida. Próby", Jacek Trznadel, Warszawa 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Jacek Trznadel (aut. dzieła rec.) s. 179
"Ludzie i książki. Książka i wiedza", Jarosław Iwaszkiewicz, Warszawa 1971 : [recenzja] Jacek Trznadel Jarosław Iwaszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 181
"Cyrograf", Ludwik Flaszen, Kraków 1971 : [recenzja] Jacek Trznadel Ludwik Flaszen (aut. dzieła rec.) s. 181
"Norwidowski teatr świata", Sławomir Świontek, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Jacek Trznadel Sławomir Świontek (aut. dzieła rec.) s. 186
"Stosunek Norwida do romantyzmu w aluzjach literackich z okresu warszawskiego", Zygmunt Dokurno, "Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu", 1972 : [recenzja] Jacek Trznadel Zygmunt Dokurno (aut. dzieła rec.) s. 190
"Brak i dopełnienie. >>Fortepian Szopena<< i >>Ad Leones<< w świetle problematyki dobra i zła u Norwida", Jacek Trznadel, "Pamiętnik Literacki" z. 4 (1975) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Jacek Trznadel (aut. dzieła rec.) s. 191
"Brzozowski dziś", Bogdan Suchodolski, "Miesięcznik Literacki", T. 7 (1972), nr 11 : [recenzja] Jacek Trznadel Bogdan Suchodolski (aut. dzieła rec.) s. 194
"Wielkie pole niewiadomych", Jerzy Adamski, "Odra", nr 10 (1970) : [recenzja] Jacek Trznadel Jerzy Adamski (aut. dzieła rec.) s. 200
"Ludzie i kukły", Stanisław Gębala, "Odra", nr 10 (170) : [recenzja] Jacek Trznadel Stanisław Gębala (aut. dzieła rec.) s. 200
"Współczesność nieco głębiej", Czesław Hernas, "Odra", nr 11 (1970) : [recenzja] Jacek Trznadel Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) s. 202
"Eseje wybrane", Mieczysław Jastrun, Wrocław 1971 : [recenzja] Jacek Trznadel Mieczysław Jastrun (aut. dzieła rec.) s. 202
"Stanisław Przybyszewski. Legenda i rzeczywistość", Artur Hutnikiewicz, "Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu", 1972 : [recenzja] Jacek Trznadel Artur Hutnikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 202
"Laur i ciało", Jacek Łukasiewicz, Warszawa 1971 : [recenzja] Jacek Trznadel Jacek Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 202
"O Gombrowiczu", Jan Błoński, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Jacek Trznadel Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 203
"Porachunki z Camusem", Wacław Mejbaum, "Odra" nr 9 (1970) : [recenzja] Jacek Trznadel Wacław Mejbaum (aut. dzieła rec.) s. 204
"Jarosław Iwaszkiewicz", Andrzej Gronczewski, Warszawa 1972 : [recenzja] Jacek Trznadel Andrzej Gronczewski (aut. dzieła rec.) s. 204
"Człowiek i jego kondycja", Zbigniew Osiński, "Odra", nr 10 (1970) : [recenzja] Jacek Trznadel Zbigniew Osiński (aut. dzieła rec.) s. 204
"Kim jest badacz literatury współczesnej", Edward Balcerzan, "Odra" R.XI (1971) : [recenzja] Jacek Trznadel Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 208
"Wędrówka do kresu możliwośći języka. O poezji Pawła Celana", Stefan H. Kaszyński, "Nurt" nr 7 (1971) : [recenzja] Jacek Trznadel Stefan H. Kaszyński (aut. dzieła rec.) s. 210
"Dwa teatry", Wojciech Natanson, Przegląd Humanistyczny", T. 14 (1970), nr 6 : [recenzja] Jacek Trznadel Wojciech Natanson (aut. dzieła rec.) s. 212
">>Sam wśród ludzi<< Brzozowskiego. Propozycje interpretacyjne", Marta Wyka, "Pamiętnik Literacki", T. 63 (1972), z. 2 : [recenzja] Jacek Trznadel Marta Wyka (aut. dzieła rec.) s. 212
"Ballada bezludna", czyli opowieść o tym, czego nie było", Michał Głowiński, " Nurt" nr 6 (1970) : [recenzja] Jacek Trznadel Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 213
"Malraux i inni", Stefan Morawski, "Odra" R.X (1970) : [recenzja] Jacek Trznadel Stefan Morawski (aut. dzieła rec.) s. 215
"Mikulski. Kamień wielki u bram", Czesław Hernas, "Odra" R.X (1970) : [recenzja] Jacek Trznadel Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) s. 215
"Koła czasu", Jerzy Kwiatkowski, "Ruch Literacki", T. 11 (1970), z. 5 : [recenzja] Jacek Trznadel Jerzy Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 216
"Problematyka powieści Tadeusza Micińskiego >>Nietota<<, >>Xiądz Faust<< - próba reinterpretacji", Wojciech Gutowski, "Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu", 1972 : [recenzja] Jacek Trznadel Wojciech Gutowski (aut. dzieła rec.) s. 216
"Gwiaździsty diament", Mieczysław Jastrun, Warszawa 1971 : [recenzja] Jacek Trznadel Mieczysław Jastrun (aut. dzieła rec.) s. 216
"Strategia Diogenesa", Jan Błoński, "Twórczość" R. XXVIII (1972) : [recenzja] Jacek Trznadel Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 217
"Wańkowicz", Mieczysław Kurzyna, Warszawa 1972 : [recenzja] Jacek Trznadel Mieczysław Kurzyna (aut. dzieła rec.) s. 218
"Szkice literackie", Bolesław Leśmian, opracował i wstępem poprzedził Jacek Trznadel, indeksy zestawiła Maria Skalska, Warszawa 1959, Państwowy Instytut Wydawniczy, Z pism Bolesława Leśmiana, s. 538, 2 nlb. + 1 ilustracja : [recenzja] Janusz Sławiński Bolesław Leśmian (aut. dzieła rec.) Maria Skalska (aut. dzieła rec.) Jacek Trznadel (aut. dzieła rec.) s. 218-231
"O twórczości Brunona Schulza", Wiesław Paweł Szymański, "Ruch Literacki", T. 11 (1970), z. 5 : [recenzja] Jacek Trznadel Wiesław Paweł Szymański (aut. dzieła rec.) s. 218
"Egzystencjalizm w filozofii i literaturze", Jerzy Kossak, Warszawa 1971 : [recenzja] Jacek Trznadel Jerzy Kossak (aut. dzieła rec.) s. 218
"Sprawa sensu", Andrzej Mencwel, Warszawa 1971 : [recenzja ] Jacek Trznadel Andrzej Mencwel (aut. dzieła rec.) s. 218
"Filozof zamurowany", Jacek Trznadel, "Tworczość", R. 26 (1970), nr 12 : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek Jacek Trznadel (aut. dzieła rec.) s. 220
"Katedra w Chartres w ujęciu Przybosia i Jastruna", Jolanta Dudkówna, Kraków 1971 : [recenzja] Jacek Trznadel Jolanta Dudkówna (aut. dzieła rec.) s. 221
O edycji zbiorowej dzieł Leśmiana Piotr Łopuszański Bolesław Leśmian (aut. dzieła rec.) Jacek Trznadel (aut. dzieła rec.) s. 225-229
"Teatr Różewicza- opisanie formy", Mieczysław Dąbrowski, "Miesięcznik Literacki" R.VI (1971) : [recenzja] Jacek Trznadel Mieczysław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 226
"Poprawki do polskiego rodowodu Apollinaire'a", Zdzisław Ryłko, "Miesięcznik Literacki" R.VI (1971) : [recenzja] Jacek Trznadel Zdzisław Ryłko (aut. dzieła rec.) s. 228
"Systemy Tadeusza Peipera", Hanna Walińska, "Litteraria. Teoria Literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka" Wrocław 1972 : [recenzja] Jacek Trznadel Hanna Walińska (aut. dzieła rec.) s. 230
"Poeta, jego czas i ziemia", Stanisław Barańczak,'Odra" R.VI (1971) : [recenzja] Jacek Trznadel Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 230
"Zmowa obojętnych", Mieczysław Orski, "Odra" R.XI (1971) : [recenzja] Jacek Trznadel Mieczysław Orski (aut. dzieła rec.) s. 234
"W kręgu poezji okolicznościowej I wojny światowej", Regina Lubas, "Ruch Literacki" R.XI (1970) : [recenzja] Jacek Trznadel Regina Lubas (aut. dzieła rec.) s. 235
"Marii Dłuskiej- na jubileusz", Maria Renata Mayenowa, "Ruch Literacki" R.XI (1970) : [recenzja] Jacek Trznadel Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) s. 235
"Forma przestrzenna w literaturze nowoczesnej", Joseph Frank, "Przegląd Humanistyczny" R.XV (1971) : [recenzja] Jacek Trznadel Joseph Frank (aut. dzieła rec.) s. 236
"Charyzmat Kolumbów. (O prozie Romana Bratnego)", Stefan Melkowski, "Miesięcznik Literacki", T. 7 (1972), nr 7 : [recenzja] Jacek Trznadel Stefan Melkowski (aut. dzieła rec.) s. 242
"Tragedia i mit tragiczny w filozofii Pawła Ricoeura", Ewa Bieńkowska, "Twórczość" R.XXVII (1971) : [recenzja] Jacek Trznadel Ewa Bieńkowska (aut. dzieła rec.) s. 244
"Płomień obdarzony rozumem", Jacek Trznadel, Warszawa 1978 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Jacek Trznadel (aut. dzieła rec.) s. 244
"Na pół drogi pewnej polityki", Tadeusz Drewnowski, "Twórczość" R.XXVII (1971) : [recenzja] Jacek Trznadel Tadeusz Drewnowski (aut. dzieła rec.) s. 246
"Kres poetyckich doświadczeń Tadeusza Peipera. (Wokół >>Kroniki dnia<<)", Janusz Kryszak, "Ruch Literacki", T. 13 (1972), z. 4 : [recenzja] Jacek Trznadel Janusz Kryszak (aut. dzieła rec.) s. 248
"Dawid Hopensztad - krytyk i teoretyk literatury", Magdalena Szymańska-Lubelska, "Ruch Literacki", T. 13 (1972), z. 4 : [recenzja] Jacek Trznadel Magdalena Szymańska-Lubelska (aut. dzieła rec.) s. 248
"Kategoria Gombrowicza", Andrzej Kijowski, "Twórczość" R.XXVII (1971) : [recenzja] Jacek Trznadel Andrzej Kijowski (aut. dzieła rec.) s. 250
"Listy Brunona Schulza", "Twórczość" R. XXVII (1971) : [recenzja] Jacek Trznadel s. 250
">>Dźwigasz mię-ktoś ty?<<", Jacek Trznadel, "Twórczość" nr 2 (1978) : [recenzja] Maria Prussak Jacek Trznadel (aut. dzieła rec.) s. 252
"Studia o Leśmianie", pod redakcją Michała Głowińskiego i Janusza Sławińskiego, indeksy zestawiła Aniela Piorunowa, Warszawa 1971, Państwowy Instytut Wydawniczy, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, t. 28, komitet redakcyjny: Alina Brodzka, Maria Janion (redaktor naczelny), Julian Krzyżanowski, Aniela Piorunowa (sekretarz redakcji), Zofia Szmydtowa, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 426, 2 nlb. : [recenzja] Jacek Trznadel Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 356-369
"Czytanie Norwida : próby", Jacek Trznadel, Warszawa 1978 : [recenzja] Grażyna Halkiewicz-Sojak Jacek Trznadel (aut. dzieła rec.) s. 379-386
"Twórczość Leśmiana. (Próba przekroju)", Jacek Trznadel, Warszawa 1964, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, seria: Historia Literatury, 10, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, s. 374, 6 nlb. : [recenzja] Michał Głowiński Jacek Trznadel (aut. dzieła rec.) s. 585-597
"Sztuka pisarska Marii Dąbrowskiej", Włodzimierz Maciąg, Kraków 1955, Wydawnictwo Literackie, s. 206, 2 nlb. : [recenzja] Jacek Trznadel Włodzimierz Maciąg (aut. dzieła rec.) s. 602-610