Znaleziono 5 artykułów

Hanna Walińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Przekład wewnątrztekstowy jako czynność tekstotwórcza", Hanna Walińska, Wrocław 1974 : [recenzja] Izabela Jarosińska Hanna Walińska (aut. dzieła rec.) s. 71
"O języku "lingwistycznej" poezji, Tymoteusza Karpowicza", Hanna Walińska, "Nurt" nr 3 (1971) : [recenzja] Ewa Szary Hanna Walińska (aut. dzieła rec.) s. 152
">>Stereotyp<<- pole terminologiczne", Hanna Walińska, "Acta Universitatis Wratinslaviensis. Prace literackie" XVI, Wrocław 1974 : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Hanna Walińska (aut. dzieła rec.) s. 166
"O języku folkloru-folklorystycznie", Hanna Walińska, "Literatura Ludowa" nr 4 Elżbieta Jaworska Hanna Walińska (aut. dzieła rec.) s. 198
"Systemy Tadeusza Peipera", Hanna Walińska, "Litteraria. Teoria Literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka" Wrocław 1972 : [recenzja] Jacek Trznadel Hanna Walińska (aut. dzieła rec.) s. 230