Znaleziono 188 artykułów

Elżbieta Jaworska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Julian Krzyżanowski - w pierwszą rocznicę śmierci Elżbieta Jaworska s. 62-66
"Perspektywy genologii w poznawaniu poezji współczesnej", Czesław Zgorzelski, "Teksty" nr 1 (1975) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 77
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Kryteria oceny prozy pamiętnikarskiej", Andrzej Cieński, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1975) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Andrzej Cieński (aut. dzieła rec.) s. 87
"Bezdogmatowcy i melancholicy", Henryk Markiewicz, "Miesięcznik Literacki" R.VII (1972) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 93
"O przystosowaniu formuły poetyckiej", Czesław Hernas, "Literatura Ludowa" nr 3 (1975) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) s. 95
">>Wojna<< i >>Miłość<< Jarosława Marka Rymkiewicza", Maria Janion, "Dialog" nr 6 (1975) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 99
"Pojęcie symbolu w okresie Młodej Polski", Maria Podraza-Kwiatkowska [w:] "Studia z teorii i historii poezji", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 102
"Pieśni ludu krakowskiego. Wydanie fototypiczne pierwodruku z 1840 r.", Pod red. H. Kapełuś, Józef Konopka, Wrocław 1974 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Józef Konopka (aut. dzieła rec.) s. 104
"Miron Białoszewski wobec kultury elitarnej i popularnej", Stanisław Barańczak, "Literatura Ludowa" nr 2 (1972) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 104
">>Wykonawczy<< czas liryki ludowej", D. S. Lichaczew, "Literatura Ludowa" nr 2 (1972) : [recenzja] Elżbieta Jaworska D. S. Lichaczew (aut. dzieła rec.) s. 106
"Mit-myśl pierwotna-refleksja mityczna", Michał Waliński, "Literatura Ludowa" nr 2 (1973) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Michał Waliński (aut. dzieła rec.) s. 106
"Nowe spojrzenie na >>Mazepę<< Słowackiego", Hubert F. Babiński, "Pamiętnik Literacki" z. 2 (1973) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Hubert F. Babiński (aut. dzieła rec.) s. 110
"Problematyka serbołużycka w publicystyce i twórczości powieściowej Józefa Ignacego Kraszewskiego", Irena Piechowiak, "Ruch Literacki" z.2 (1975) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Irena Piechowiak (aut. dzieła rec.) s. 115
"Łesia Ukrainka i Maria Konopnicka. (Próba porównania typologicznego)", Julia Ł. Bułachowska, "Pamiętnik Literacki" z. 2 (1973) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Julia Ł. Bułachowska (aut. dzieła rec.) s. 120
"Poszukiwanie rzeczywistości w juweniliach Norwida", Frank J. Corliss jr., "Pamiętnik Literacki" z. 2 (1973) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Frank J. Corliss jr. (aut. dzieła rec.) s. 122
"Aleksander Fredro jest w złym humorze (1)", Jarosław Marek Rymkiewicz, "Dialog" nr 3 (1975) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Jarosław Marek Rymkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 123
"Aleksander Fredro jest w złym humorze (2)", Jarosław Marek Rymkiewicz, "Dialog" nr 4 (1975) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Jarosław Marek Rymkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 123
"Prolegomena do >>komiksologii<<", Janusz Dunin, "Literatura Ludowa" R. 16 (1972) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Janusz Dunin (aut. dzieła rec.) s. 124
"Aleksander Fredro jest w złym humorze (3)", Jarosław Marek Rymkiewicz, "Dialog" nr 5 (1975) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Jarosław Marek Rymkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 125
"Aleksander Fredro jest w złym humorze (4)", Jarosław Marek Rymkiewicz, "Dialog" nr 6 (1975) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Jarosław Marek Rymkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 125
"Moja córeczka" Tadeusza Różewicza. / Próba odczytania Elżbieta Jaworska Aniela Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 126
"Patos klasycystycznie przytłaczający", Rolf Fieguth, "Pamiętnik Literacki" z. 2 (1973) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Rolf Fieguth (aut. dzieła rec.) s. 126
"Naród i rewolucja w polskiej literaturze romantycznej", Alois Hermann, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1973) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Alois Hermann (aut. dzieła rec.) s. 128
"Konspiracyjna publicystyka literacka 1940-1944. Antologia", Zdzisław Jastrzębski, Kraków 1973 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Zdzisław Jastrzębski (aut. dzieła rec.) s. 132
"Geneza i funkcja powieści zeszytowych", Krzysztof Krasuski, "Literatura Ludowa" R. 16 (1972) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Krzysztof Krasuski (aut. dzieła rec.) s. 132
"Sztuka słowa. Rzecz o zjawiskach literackich", Julian Krzyżanowski, Warszawa 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 134
"Z rozważań nad stosunkiem poezji romantycznej do literatury jarmarcznej", Józef Magnuszewski, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1973) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Józef Magnuszewski (aut. dzieła rec.) s. 142
"Miejsce badań nad folklorem literackim", Czesław Hernas, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1975) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) s. 145
"Dzieło literackie jako przedmiot analizy psychologicznej", Stanisław Zabielski, Białystok 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Stanisław Zabielski (aut. dzieła rec.) s. 150
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Włodzimierz Tetmajer. Życie i twórczość", Józef Dużyk, Kraków 1971 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Józef Dużyk (aut. dzieła rec.) s. 151
"Diolog o czytelności Norwida", Marian Piechal, "Pamiętnik Literacki" nr 6 (1973) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Marian Piechal (aut. dzieła rec.) s. 152
"Stanisław Jachowicz. Życie i działalność", Izabela Kaniowska-Lewańska, Opole 1970 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Izabela Kaniowska-Lewańska (aut. dzieła rec.) s. 152
"Wielka - tak, ale dlaczego improwizacja?", Zofia Stefanowska [w:] "Studia z teorii i historii poezji", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) s. 154
"Gra ze strachem. Fantastyka grozy", Marek Wydmuch,Warszawa 1975 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Marek Wydmuch (aut. dzieła rec.) s. 155
"160 rocznica urodzin wielkiego pisarza rosyjskiego", Michał Bermuta, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego. Filia w Białymstoku" Białystok 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Michał Bermuta (aut. dzieła rec.) s. 156
"O sprawiedliwość dla Nałkowskiego", Tomasz Burek, "Twórczość" nr 8 (1975) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) s. 159
"Poezja Leśmiana a romantyzm polski", Rochelle Stone, "Pamiętnik Literacki" z. 2 (1973) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Rochelle Stone (aut. dzieła rec.) s. 160
"Asnyk znany i nieznany", Maria Szypowska, Warszawa 1971 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Maria Szypowska (aut. dzieła rec.) s. 161
"Z dziejów chłopskiej prasy literackiej w dwudziestoleciu międzywojennym. (>>Wieś-Jej pieśń<< - >>Nowa Wieś<< - >>Nurty<<) ", Edward Chudziński, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej" XIII (1975) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Edward Chudziński (aut. dzieła rec.) s. 161
"Michał Wiszniewski : życie i twórczość", Julian Dybiec, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Julian Dybiec (aut. dzieła rec.) s. 161
"Z dziejów chorwacko-polskich stosunków literackich w wieku XIX ", Jan Wierzbicki, Wrocław 1970 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Jan Wierzbicki (aut. dzieła rec.) s. 163
">>Pan Tadeusz<< w kręgu poetyckim Maksyma Rylskiego", Hryhorij D. Werwes, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1973) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Hryhorij D. Werwes (aut. dzieła rec.) s. 168
"Hardy lirnik wioskowy. Studium o Kondratowiczu-Syrokomli", Feliks Fornalczyk, Poznań 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Feliks Fornalczyk (aut. dzieła rec.) s. 168
"Życie literackie w Warszawie w czasach Stanisława Augusta", Zdzisław Libera, Warszawa 1971 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 170
">>Podróże<< na łamach warszawskiej prasy literackiej lat 1815-1822", Władysław Dynak, Wrocław 1971 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Władysław Dynak (aut. dzieła rec.) s. 172
"Wiedeń w życiu i twórczości Stanisława Wyspiańskiego", Günther Wytrzens, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1973) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Günther Wytrzens (aut. dzieła rec.) s. 172
"Z dziejów polskiej pieśni powstańczej XIX wieku. Folklor powstania styczniowego", Dora B. Kacnelson, Wrocław 1974 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Dora B. Kacnelson (aut. dzieła rec.) s. 174
"Debiut poetycki Mickiewicza", Czesław Zgorzelski, "Zeszyty Naukowe KUL" nr 1 (1973) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 176
"W głębi zwierciadła. Gawędy o pisarzach i książkach", Wojciech Żukrowski, Warszawa 1973 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Wojciech Żukrowski (aut. dzieła rec.) s. 178
"Folklor polski w kręgu symbolistów rosyjskich", Zbigniew Barański, "Literatura Ludowa" nr 2 (1973) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Zbigniew Barański (aut. dzieła rec.) s. 180
">>Autobiografia<< Aleksandra Fredry", Bogdan Zakrzewski, Wrocław 1971 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 182
"Literatura po obu stronach karty pocztowej", Janusz Dunin, "Literatura Ludowa" nr 2 (1973) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Janusz Dunin (aut. dzieła rec.) s. 182
"Karnawał Dziadowski. Pieśni wędrownych śpiewaków (XIX-XX w.)", Warszawa 1973 : [recenzja] Elżbieta Jaworska s. 182
"Z badań terenowych nad folklorem woj. łódzkiego", Violetta Krawczyk, "Prace Polonistyczne" S.XXIX (1973) : [recenzja] Elżbieta Jaworska s. 184
"Pieśni ludu polskiego w Galicji. (Wydanie fototypiczne pierwodruku z 1838 r.)", Żegota Pauli, Wrocław 1973 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Żegota Pauli (aut. dzieła rec.) s. 184
"Maria Konopnicka a nowa sztuka", Jan Baculewski [w:] "Maria Konopnicka", pod red. K. Tokarzówny, Warszawa 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Jan Baculewski (aut. dzieła rec.) s. 186
"Gadka za gadką. 300 podań, bajek i anegdot z Górnego Śląska", Dorota Simonides, Józef Ligęza, Katowice 1973 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Józef Ligęza (aut. dzieła rec.) Dorota Simonides (aut. dzieła rec.) s. 186
"Nad antykiem i >>Italią<< Marii Konopnickiej", Bronisław Biliński [w:] "Maria Konopnicka", pod red. K. Tokarzówny, Warszawa 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Bronisław Biliński (aut. dzieła rec.) s. 186
"Nowelistyka Marii Konopnickiej w krytyce rosyjskiej", Helena Cybienko [w:] "Maria Konopnicka", pod red. K. Tokarzówny, Warszawa 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Helena Cybienko (aut. dzieła rec.) s. 188
"Z półwiecza Konopnickiej w Ameryce i Anglii", Mieczysław Giergielewicz [w:] "Maria Konopnicka", pod red. K. Tokarzówny, Warszawa 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Mieczysław Giergielewicz (aut. dzieła rec.) s. 188
">>Wstęp<< w >>Konradzie Wallenrodzie<< czyli o zniszczeniu Arkadii", Halina Krukowska, Białystok 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Halina Krukowska (aut. dzieła rec.) s. 190
"Maria Konopnicka jako krytyk literacki", Konrad Górski [w:] "Maria Konopnicka", pod red. K. Tokarzówny, Warszawa 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 190
"W obronie ziemi i ludu przeciwko polityce germanizacyjnej", Justyna Leo [w:] "Maria Konopnicka", pod red. K. Tokarzówny, Warszawa 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Justyna Leo (aut. dzieła rec.) s. 190
"Pani Pana zabiła", Kazimierz Wyka, Warszawa 1974 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 191
"Franciszek Wawrowski i jego zbiór", Teresa Brzozowska [w:] "W świecie pieśni i bajki", Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Teresa Brzozowska (aut. dzieła rec.) s. 191
"Twórczość Konopnickiej w Związku Radzieckim", Astra Piotrowska [w:] "Maria Konopnicka", pod red. K. Tokarzówny, Warszawa 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Astra Piotrowska (aut. dzieła rec.) s. 192
"Nurt ludowy w poezji Lenartowicza i Konopnickiej", Jan Nowakowski [w:] "Maria Konopnicka", pod red. K. Tokarzówny, Warszawa 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Jan Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 192
"Neoromantyzm polski 1890-1918", Julian Krzyżanowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 192
"U źródeł czytelnictwa ludowego", Janusz Dunin [w:] "W świecie pieśni i bajki", Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Janusz Dunin (aut. dzieła rec.) s. 193
"Mistrz Twardowski w obliczu historii", Roman Bugaj [w:] "W świecie pieśni i bajki", Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Roman Bugaj (aut. dzieła rec.) s. 193
"Maria Konopnicka u Słowian Zachodnich", Jerzy Śliziński [w:] "Maria Konopnicka", pod red. K. Tokarzówny, Warszawa 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Jerzy Śliziński (aut. dzieła rec.) s. 194
"Czytelnicza recepcja Marii Konopnickiej w Polsce Ludowej", Stanisław Siekierski [w:] "Maria Konopnicka", pod red. K. Tokarzówny, Warszawa 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Stanisław Siekierski (aut. dzieła rec.) s. 194
"Oskar Kolberg wobec literatury ludowej", Ryszard Górski [w:] "W świecie pieśni i bajki", Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Ryszard Górski (aut. dzieła rec.) s. 195
"Nobilitacja antybohatera", Stanisław Grzeszczuk [w:] "W świecie pieśni i bajki", Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) s. 195
"Luźne słoneczne ogniwa (Maria Konopnicka i Bolesław Prus)", Krystyna Tokarzówna [w:] "Maria Konopnicka", pod red. K. Tokarzówny, Warszawa 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Krystyna Tokarzówna (aut. dzieła rec.) s. 196
"Model fabularny polskich ballad ludowych", Jadwiga Jagiełło [w:] "W świecie pieśni i bajki", Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Jadwiga Jagiełło (aut. dzieła rec.) s. 197
"Z życia ustnej tradycji podaniowej", Janina Hajduk, "Literatura Ludowa" nr 4 Elżbieta Jaworska Janina Hajduk (aut. dzieła rec.) s. 197
"O kilku gatunkach przysłów. Welleryzmy, dialogi, priamele", Dobrosława Świerczyńska, "Literatura Ludowa" nr 4 Elżbieta Jaworska Dobrosława Świerczyńska (aut. dzieła rec.) s. 197
"Rosyjski Pietruszka czy teatr lalkarskiego mimu?", Henryk Jurkowski [w:] "W świecie pieśni i bajki", Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Henryk Jurkowski (aut. dzieła rec.) s. 197
"O języku folkloru-folklorystycznie", Hanna Walińska, "Literatura Ludowa" nr 4 Elżbieta Jaworska Hanna Walińska (aut. dzieła rec.) s. 198
"Kultura ludowa a literatura ludowa", Karol Daniel Kadłubiec [w:] "W świecie pieśni i bajki", Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Karol Daniel Kadłubiec (aut. dzieła rec.) s. 199
"Modlnicki raptularz Antoniny Konopczanki", Helena Kapełuś [w:] "W świecie pieśni i bajki", Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Helena Kapełuś (aut. dzieła rec.) s. 199
"Nieznany wariant >>Pieśni o Napoleonie<< i odszukana lirnicza >>Pieśń (nadziei patriotycznej)<< z lat 1848-1849", Stanisław Nyrkowski [w:] "W świecie pieśni i bajki", Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Stanisław Nyrkowski (aut. dzieła rec.) s. 201
"Jowialny proboszcz nowosądecki", Julian Krzyżanowski [w:] "W świecie pieśni i bajki", Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 201
"Czym jest dziś amatorska twórczość poetycka?", Jacek Łukasiewicz, "Literatura Ludowa" nr 4 Elżbieta Jaworska Jacek Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 202
"Folklorystyczny aspekt "Króla-Ducha" Juliusza Słowackiego", Maria Cieśla [w:] "Ludowość dawniej i dziś. Studia folklorystyczne pod red. R. Górskiego i J. Krzyżanowskiego", Wrocław 1973 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Maria Cieśla (aut. dzieła rec.) s. 203
"Jan Kubisz jako folklorystyka", Józef Ondrusz [w:] "W świecie pieśni i bajki", Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Józef Ondrusz (aut. dzieła rec.) s. 203
"Florian Ceynowa jako folklorysta", Leon Roppel [w:] "W świecie pieśni i bajki", Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Leon Roppel (aut. dzieła rec.) s. 203
"Historia o królowej Polski", Jan Ślaski [w:] "W świecie pieśni i bajki", Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Jan Ślaski (aut. dzieła rec.) s. 205
"Władysław Siarkowski - współpracownik Oskara Kolberga", Agata Skrukwa [w:] "W świecie pieśni i bajki", Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Agata Skrukwa (aut. dzieła rec.) s. 205
"Zbiór pieśni mazurskich Józefa Gąsiorowskiego", Stanisław Świrko [w:] "W świecie pieśni i bajki", Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Stanisław Świrko (aut. dzieła rec.) s. 207
"Literatura czeska w prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza. Stan badań i postulaty", Jan Dutkowski, "Pamiętnik Słowiański" XXIII (1973) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Jan Dutkowski (aut. dzieła rec.) s. 207
"Stanisława Brzozowskiego >>Legenda Młodej Polski<< na tle epoki", Cezary Rowiński, Wrocław 1975 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Cezary Rowiński (aut. dzieła rec.) s. 215
"Romantyczny lirnik. (O informatorach ludowych w czasach romantyzmu)", Helena Kapełuś [w:] "Ludowość dawniej i dziś. Studia folklorystyczne pod red. R.Górskiego i J.Krzyżanowskiego", Wrocław 1973 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Helena Kapełuś (aut. dzieła rec.) s. 221
">>Nieustannie w dziejach prawdziwa<<", Tadeusz Kłak [w:] "Ludowość dawniej i dziś. Stugia folklorystyczne pod red. R. Górskiego i J. Krzyżanowskiego", Wrocław 1973: [recenzja] Elżbieta Jaworska Tadeusz Kłak (aut. dzieła rec.) s. 223
"Hej, leluja, czyli o wygasających starodawnych pieśniach kolędniczych w Rzeszowskiem", Franciszek Kotula, Warszawa 1970 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Franciszek Kotula (aut. dzieła rec.) s. 224
"Ludowe piosenki garncarzy", Dionizjusz Czubala [w:] "Z zagadnień twórczości ludowej", pod red. R. Górskiego, J. Krzyżanowskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Dionizjusz Czubala (aut. dzieła rec.) s. 224
"Berwiński jako folklorysta", Teresa Brzozowska [w:] "Między dawnymi a nowymi laty...", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Teresa Brzozowska (aut. dzieła rec.) s. 224
"Klechdy, starożytne podania i powieści ludu polskiego i Rusi", Kazimierz Władysław Wójcicki, Warszawa 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Kazimierz Władysław Wójcicki (aut. dzieła rec.) s. 224
"Guślarz Prospero. Mistyfikacje i mistyfikacyjki", Teresa Komorowska [w:] "Ludowość dawniej i dziś. Studia folklorystyczne pod red. R. Górskiego i J. Krzyżanowskiego", Wrocław 1973 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Teresa Komorowska (aut. dzieła rec.) s. 225
"Między Arkadią a katastrofą", Tadeusz Kłak, "Przegląd Humanistyczny" R.XIV (1970) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Tadeusz Kłak (aut. dzieła rec.) s. 225
"O badaniu folkloru w ostatnim ćwierćwieczu", Ryszard Górski [w:] "Z zagadnień twórczości ludowej", pod red. R. Górskiego, J. Krzyżanowskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Ryszard Górski (aut. dzieła rec.) s. 226
"Niektóre aspekty socjologiczne badań folklorystycznych", Karol Daniel Kadłubiec [w:] "Z zagadnień twórczości ludowej", pod red. R. Górskiego, J. Krzyżanowskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Karol Daniel Kadłubiec (aut. dzieła rec.) s. 226
"Ludowa bajka garncarzy polskich", Dionizjusz Czubala [w:] "Między dawnymi a nowymi laty...", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Dionizjusz Czubala (aut. dzieła rec.) s. 226
"Z problemów ludowości", Stanisław Grzeszczuk [w:] "Problemy literatury staropolskiej. Seria 1", Wrocław 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) s. 226
"W kręgu popularnych wydawnictw. Przegląd piśmiennictwa zagranicznego", Janusz Dunin [w:] "Między dawnymi a nowymi laty...", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Janusz Dunin (aut. dzieła rec.) s. 226
"Z badań nad folklorem muzycznym górników naftowych", Adolf Dygacz, "Literatura Ludowa", T. 16 (1972), nr 2 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Adolf Dygacz (aut. dzieła rec.) s. 226
"Dzieje folklorystyki polskiej 1800-1863 : epoka przedkolbergerowska", pod redakcją Heleny Kapełuś i Juliana Krzyżanowskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Elżbieta Jaworska s. 227
"Poeta autentyczny. O twórczości Stanisława Czernika", Violetta Krawczyk, Łódź 1973 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Violetta Krawczyk (aut. dzieła rec.) s. 227
"Metamorfozy szatana", Mario Praz, "Przegląd Humanistyczny" R.XIV (1970) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Mario Praz (aut. dzieła rec.) s. 227
"Kariera Albertusa", Stanisław Grzeszczuk [w:] "Między dawnymi a nowymi laty...", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) s. 228
"O wydawaniu tekstów ludowych w Polsce", Helena Kapełuś [w:] "Z zagadnień twórczości ludowej", pod red. R. Górskiego, J. Krzyżanowskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Helena Kapełuś (aut. dzieła rec.) s. 228
"Kolędy z pogranicza polsko-ukraińskiego", Anna Kisielewska [w:] "Z zagadnień twórczości ludowej", pod red. R. Górskiego, J. Krzyżanowskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Anna Kisielewska (aut. dzieła rec.) s. 228
"Rękopis BJ 10002 (dawniej 127 Elżbieta Jaworska Jerzy Gołos (aut. dzieła rec.) s. 228
"Henryk Kamieński: tradycja i utopia", Wojciech Karpiński, "Twórczość", nr 9 (1974) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Wojciech Karpiński (aut. dzieła rec.) s. 229
"Klucze do wyobraźni. Wyd. 2 poszerz.", Jerzy Kwiatkowski, Kraków 1973 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Jerzy Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 229
"Lud białoruski, t. 7 : suplement do t. 5 i 6", Warszawa1969 : [recenzja] Elżbieta Jaworska s. 229
"Lud białoruski : piesni frywolnei taneczne : uzupełnienie do t. 6.", Michał Federowski, Warszawa 1960 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Michał Federowski (aut. dzieła rec.) s. 229
"Polska kariera Conrada 1896-1968", Stefan Zabierowski, Kraków 1970 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Stefan Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 229
"Dzieje folklorystyki w Europie", Giuseppe Cocchiara, Warszawa 1971 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Giuseppe Cocchiara (aut. dzieła rec.) s. 230
"Józef Czechowicz a folklor", Tadeusz Kłak [w:] "Z zagadnień twórczości ludowej", pod red. R. Górskiego, J. Krzyżanowskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Tadeusz Kłak (aut. dzieła rec.) s. 230
"Dialog częstochowski", Julian Krzyżanowski [w:] "Z zagadnień twórczości ludowej", pod red. R. Górskiego, J. Krzyżanowskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 230
"Z życia tradycji pieśniowej. Uwagi o materiałach konkursu >>Nowej Wsi<<", Helena Kapełuś [w:] "Między dawnymi a nowymi laty...", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Helena Kapełuś (aut. dzieła rec.) s. 230
"Pieśni balladowe w materiałach nadesłanych na konkurs >>Nowej Wsi<<", Elżbieta Jaworska [w:] "Między dawnymi a nowymi laty...", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Elżbieta Jaworska (aut. dzieła rec.) s. 230
"Z pieśnią i karabinem. Pieśni partyzanckie i okupacyjne z lat 1939-1945. Wybór materiałów z konkursu ZMW i >>Nowej Wsi<<", Stanisław Świrko, Warszawa 1971 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Stanisław Świrko (aut. dzieła rec.) s. 231
"Współczesna śląska proza ludowa", Dorota Simonides, Oploe 1969 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Dorota Simonides (aut. dzieła rec.) s. 231
"Gawędy Wojtka ze Smolnicy w słuzbie haseł pracy organicznej", Karol Kosek, Przemyśl 1969 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Karol Kosek (aut. dzieła rec.) s. 231
"Przysłowie i bajka w folklorze polskim", Julian Krzyżanowski [w:] "Między dawnymi a nowymi laty...", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 232
"Wojciech Rachwał - płanetnik z Przysietnicy", Anna Kisielewska [w:] "Między dawnymi a nowymi laty...", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Anna Kisielewska (aut. dzieła rec.) s. 232
"Awans opowieści wspomnieniowych", Józef Ligęza [w:] "Z zagadnień twórczości ludowej", pod red. R. Górskiego, J. Krzyżanowskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Józef Ligęza (aut. dzieła rec.) s. 232
"Folklor we współczesnej poezji polskiej", Lidia Ligęza [w:] "Z zagadnień twórczości ludowej", pod red. R. Górskiego, J. Krzyżanowskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Lidia Ligęza (aut. dzieła rec.) s. 232
"Pieśni kaliskie", Jarosław Lisakowski, Kraków 1971 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Jarosław Lisakowski (aut. dzieła rec.) s. 233
"Studia, rozprawy i artykuły", Oskar Kolberg, Wrocław-Poznań 1971 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Oskar Kolberg (aut. dzieła rec.) s. 233
"Problematyka folkloru współczesnego na tle rzeczywistości kulturowej Ziemi Lubuskiej", Bogusław Linette [w:] "Między dawnymi a nowymi laty...", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Bogusław Linette (aut. dzieła rec.) s. 234
  • Czysty tekst