Znaleziono 6 artykułów

Edward Chudziński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Chłopski ruch literacki w dwudziestoleciu międzywojennym Edward Chudziński s. 59-96
Kontrkultura i postmodernizm : na przykładzie Teatru STU Edward Chudziński s. 113-120
"Chłopski ruch literacki w XX-leciu międzywojennym", Edward Chudziński, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1975) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Edward Chudziński (aut. dzieła rec.) s. 149
"Z dziejów chłopskiej prasy literackiej w dwudziestoleciu międzywojennym. (>>Wieś-Jej pieśń<< - >>Nowa Wieś<< - >>Nurty<<) ", Edward Chudziński, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej" XIII (1975) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Edward Chudziński (aut. dzieła rec.) s. 161
"Twórczość Edwarda Patli na tle dramatu i teatru ludowego", Edward Chudziński, Kraków 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Edward Chudziński (aut. dzieła rec.) s. 250
Dziennikarstwo jako dodatkowa specjalizacja : z doświadczeń Studium Dziennikarskiego UP Edward Chudziński s. 334-340