Znaleziono 40 artykułów

Maria Podraza-Kwiatkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Salomé et l'Androgyne : misogynie et émancipation de la femme Maria Podraza-Kwiatkowska Lucjan Grobelak (tłum.) s. 7-25
Kazimierz Wyka jako badacz literatury Młodej Polski Maria Podraza-Kwiatkowska s. 19-33
Schopenhauer i chuć Maria Podraza-Kwiatkowska s. 25-35
Wzniosłość, Słowacki i młodopolski ekspresjonizm Maria Podraza-Kwiatkowska s. 33-43
Młodopolska femina : garść uwag Maria Podraza-Kwiatkowska s. 36-53
Sytuacja uwięzienia i zdobywania wolności : o jednym z młodopolskich symboli-kluczy Maria Podraza-Kwiatkowska s. 43-75
Inspiracje japońskie w literaturze Młodej Polski : rekonesans Maria Podraza-Kwiatkowska s. 61-82
Somnambule : (o młodopolskiej konwencji onirycznej) Maria Podraza-Kwiatkowska s. 64-79
Badania nad literaturą okresu Młodej Polski Maria Podraza-Kwiatkowska s. 66-83
O muzyce i niemuzycznej koncepcji poezji Maria Podraza-Kwiatkowska s. 81-97
Symbolistyczna koncepcja poezji Maria Podraza-Kwiatkowska s. 91-138
"Pojęcie symbolu w okresie Młodej Polski", Maria Podraza-Kwiatkowska [w:] "Studia z teorii i historii poezji", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 102
"Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski", Maria Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1975 : [recenzja] Marian Stala Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) Lucjan Grobelak (tłum.) s. 117-125
"Symbolistyczna koncepcja poezji", Maria Podraza-Kwiatkowska, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 4 : [recenzja] Ewa Szary Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 124
Sprawozdania z podróży naukowych za granicę Hanna Kirchner Ksenia Kostenicz Roman Loth Zofia Makowiecka Barbara Otwinowska Maria Podraza-Kwiatkowska Wanda Roszkowska Samuel Sandler Marian Stępień s. 133-145
"Somnambule. (O młodopolskiej konwencji onirycznej)", Maria Podraza-Kwiatkowska, "Teksty" nr 2 (1973) : [recenzja] Hanna Filipkowska Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 140
"Symbole-klucze", Maria Podraza-Kwiatkowska, "Ruch Literacki" R. 13 (1972) : [recenzja] Hanna Filipkowska Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 142
"Przyjedzie taki i ...", Maria Podraza-Kwiatkowska, "Twórczość" nr 12 (1976) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 162
Młodopolskie programy i dyskusje Bożena Potoczny Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 181-185
"Kazimierz Wyka jako badacz literatury okresu Młodej Polski", Maria Podraza-Kwiatkowska, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1977) : [recenzja] Marian Płachecki Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 181
Niezauważony tłumacz Puszkina Maria Podraza-Kwiatkowska s. 199-202
"Literatura Młodej Polski", Maria Podraza-Kwiatkowska, Warszawa 1992 : [recenzja] Wojciech Gutowski Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 202-207
">>Naga dusza<< i >>Epoka mundurów<<. W pięćdziesięciolecie śmierci Stanisława Przybyszewskiego", Maria Podraza-Kwiatkowska, "Twórczość" nr 5 (1978) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 206
"Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski", Maria Podraza-Kwiatkowska, Wrocław 1973 : [recenzja] Hanna Filipkowska Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 210
"Stulecie Młodej POlski : studia", pod red. Marii Podrazy-Kwiatkowskiej, indeks nazwisk zestawił Stanisław Papierz, Kraków 1995 : [recenzja] Grzegorz Igliński Stanisław Papierz (aut. dzieła rec.) Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 217-229
"Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski. Teoria i praktyka", Maria Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1975 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 222
"Wolność i transcendencja : studia i eseje o Młodej Polsce", Maria Podraza-Kwiatkowska, Kraków 2001 : [recenzja] Wojciech Gutowski Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 230-239
Wznowienie powieści Walerego Łozińskiego Julian Krzyżanowski Stanisław Frybes (aut. dzieła rec.) Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) Jerzy Skórnicki (aut. dzieła rec.) Walery Łoziński (aut. dzieła rec.) s. 244-249
">>Homo militans<< i >>homo faber<<. O nurcie heroicznym w literaturze polskiej lat 1907-1914", Maria Podraza-Kwiatkowska, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.55 : [recenzja] Anna Bujnowska Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 252
"Schopenhauer i chuć", Maria Podraza-Kwiatkowska, "Teksty", nr 2 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 261
"O muzycznej i niemuzycznej koncepcji poezji", Maria Podraza-Kwiatkowska, "Teksty" nr 2 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 330
"Inspiracje japońskie w literaturze Młodej Polski. Rekonesans", Maria Podraza-Kwiatkowska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1983) : [recenzja] Maria Prussak Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 353
"Studia o Tadeuszu Micińskim", pod red. Marii Podrazy-Kwiatkowskiej, Kraków 1979 : [recenzja] Tadeusz Linkner Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 355-361
"Pisma krytyczne", Ostap Ortwin, t. 1: "O Wyspiańskim i dramacie", opracowała i szkicem biograficznym poprzedziła Jadwiga Czachowska, Warszawa 1969; t. 2: "Żywe fikcje. Studia o prozie, poezji i krytyce", opracowała Jadwiga Czachowska, wstępem poprzedził Michał Głowiński, Warszawa 1970, Państwowy Instytut Wydawniczy, Biblioteka Studiów Literackich, pod redakcją Henryka Markiewicza, ss. 476 + 1 wklejka ilustr.; ss. 426, 2 nlb. : [recenzja] Maria Podraza-Kwiatkowska Jadwiga Czachowska (aut. dzieła rec.) Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) Ostap Ortwin (aut. dzieła rec.) s. 369-376
Wyjaśnienia Maria Podraza-Kwiatkowska s. 370
"Wacław Rolicz-Lieder", Maria Podraza-Kwiatkowska, Warszawa 1966, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, seria: Historia Literatury, 16, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, ss. 252, 2 nlb. oraz errata na wklejce : [recenzja] Jan Józef Lipski Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 382-390
"Biblioteka Poezji Młodej Polski" [seria wydawnicza], pod red. Marii Podrazy-Kwiatkowskiej i Jerzego Kwiatkowskiego : [recenzja] Anna Czabanowska-Wróbel Jerzy Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 392-400
"Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski : teoria i praktyka", Maria Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1975 : [recenzja] Jan Zieliński Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 405-410
O Miriamie-krytyku Maria Podraza-Kwiatkowska s. 411-438
"Utwory zebrane", Krzysztof Kamil Baczyński, opracowali Aniela Kmita-Piorunowa i Kazimierz Wyka, Kraków 1961, Wydawnictwo Literackie, s. LXIV, 1079 + 15 wklejek ilustracyjnych; "Krzysztof Kamil Baczyński. (1921-1944)", Kazimierz Wyka, Kraków 1961, Wydawnictwo Literackie, s. 132, 2 nlb. : [recenzja] Jerzy Kwiatkowski Maria Podraza-Kwiatkowska Krzysztof Kamil Baczyński (aut. dzieła rec.) Aniela Kmita-Piorunowa (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 583-603