Znaleziono 15 artykułów

Samuel Sandler

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Wina uniewinnia się tym..." : debiut dramaturgiczny Świętochowskiego Samuel Sandler s. 1-28
Indiańska przygoda Henryka Sienkiewicza : tropy "Sachema" Samuel Sandler s. 39-88
"Liberum veto" t. 1-2, wybór i wstęp Samuel Sandler ; komentarze oprac. Maria Brykalska, Warszawa 1976 : [recenzja] Barbara Petrozolin-Skowrońska Maria Brykalska (aut. dzieła rec.) Samuel Sandler (aut. dzieła rec.) s. 123-130
Sprawozdania z podróży naukowych za granicę Hanna Kirchner Ksenia Kostenicz Roman Loth Zofia Makowiecka Barbara Otwinowska Maria Podraza-Kwiatkowska Wanda Roszkowska Samuel Sandler Marian Stępień s. 133-145
"Trylogia Sienkiewicza. Szkice", Zygmunt Szweykowski, Poznań 1961, Wydawnictwo Poznańskie, s. 147, 3 nlb. + 7 wklejek ilustracyjnych : [recenzja] Samuel Sandler Zygmunt Szweykowski (aut. dzieła rec.) s. 181-194
Płynność : rozmowa z profesorem Samuelem Sandlerem o początkach Instytutu Badań Literackich PAN Przemysław Kaniecki Samuel Sandler s. 265-283
"Neoromantyzm polski. 1890-1918", Julian Krzyżanowski, bibliografię opracowała Teresa Brzozowska, Wrocłow-Warszawa-Kraków 1963, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, s. 444 + 18 wklejek ilustr. : [recenzja] Samuel Sandler Teresa Brzozowska (aut. dzieła rec.) Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 276-290
Julian Marchlewski o Multatulim Samuel Sandler s. 284-303
"Nadrzymski wśród współczesnych", Zbigniew Żabicki, red. nauk. Samuel Sandler, Wrocław 1956, Zakład im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich PAN, Studia Historycznoliterackie, pod red. Jan Kotta, t. 28, s. 186, 2 nlb. : [recenzja] Alina Brodzka Samuel Sandler (aut. dzieła rec.) Zbigniew Żabicki (aut. dzieła rec.) s. 285-291
"O marksistowskiej teorii literatury. Szkice", Henryk Markiewicz, Wrocław 1952, Studia Historycznoliterackie Instytutu Badań Literackich, pod red. Jana Kotta, t. 14, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, s. VI, 126 : [recenzja] Samuel Sandler Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 304-311
Problemy Romantyzmu na Zjeździe Młodzieży Polonistycznej Samuel Sandler s. 339-344
"Spór o Mickiewica", Stefan Żółkiewski, Wrocław 1952, Wyd. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Studia Historycznoliterackie Instytutu Badań Literackich, pod red. Jana Kotta, t. 16, s. 276, nlb. 4, ryc. 10 : [recenzja] Samuel Sandler Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 364-379
"Listy do Mścisława Godlewskiego (1878-1904)", Henryk Sienkiewicz, opracował, wstępem i komentarzem zaopatrzył Edward Kiernicki, Wrocław 1956, Zakłąd uimienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 290, 2 nlb., ilustracji 10 : [recenzja] Samuel Sandler Edward Kiernicki (aut. dzieła rec.) Henryk Sienkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 595-602
"U początków marksistowskiej krytyki literackiej w Polsce. Bronisław Białobłocki", Samuel Sandler, Wrocław 1954, Zakład im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich PAN, Studeia Historycznoliterackie, pod red. Jana Kotta, t. 21, s. 152; "Szkice społeczne i literackie", Bronisław Białobłocki, wybrał i wstępem poprzedził Samuel Sandler, Warszawa 1954, z prac Instytutu Badań Literackich PAN, «Czytelnik», s. 234, 2 nlb. : [recenzja] Jan Zygmunt Jakubowski Bronisław Białobłocki (aut. dzieła rec.) Samuel Sandler (aut. dzieła rec.) s. 603-608
"Oblicza dnia. 1936", wstęp i analogię opracowała Mirosława Puchalska, wykaz ważniejszych pozycji bibliograficznych opracował Jerzy Kądziela, Wrocław 1953; "Sygnały. 1933-1939", opracowała Jadwiga Czachowska, Wrocław 1952; "Poprostu - Karta. 1835-1936", wstęp i analogie opracowała Barbara Winkiel, wykaz ważniejszych pozycji bibliograficznych opracował Janusz Stradecki, Wrocław 1953 : [recenzja] Samuel Sandler Jadwiga Czachowska (aut. dzieła rec.) Jerzy Kądziela (aut. dzieła rec.) Mirosława Puchalska (aut. dzieła rec.) Janusz Stradecki (aut. dzieła rec.) Barbara Winkiel (aut. dzieła rec.) s. 609-616