Znaleziono 15 artykułów

Maria Brykalska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Aleksander Świętochowski, redaktor >>Prawdy<<", Maria Brykalska, Wrocław 1974 : [recenzja] Maria Brykalska Maria Brykalska (aut. dzieła rec.) s. 72
Obchód czterdziestolecia zgonu Aleksandra Świętochowskiego Maria Brykalska s. 90-91
"Aleksander Świętochowski : bibliografia" t. 1-2, Maria Brykalska, Warszawa 1987 : [recenzja] Marek Tobera Maria Brykalska (aut. dzieła rec.) s. 123-127
"Liberum veto" t. 1-2, wybór i wstęp Samuel Sandler ; komentarze oprac. Maria Brykalska, Warszawa 1976 : [recenzja] Barbara Petrozolin-Skowrońska Maria Brykalska (aut. dzieła rec.) Samuel Sandler (aut. dzieła rec.) s. 123-130
Sprawozdania z podróży naukowych Maria Brykalska Krystyna Czajkowska Krzysztof Dmitruk Ryszard Górski Mieczysław Klimowicz Katarzyna Mroczek Maria Piasecka Zofia Sinkowa Maria Zachara Dobrosława Świerczyńska s. 127-136
Janusz Stradecki Maria Brykalska s. 149-154
"Problemy nauki i filozofii w >>Prawdzie<< Aleksandra Świętochowskiego (1881-1902)", Maria Brykalska [w:] "Z historii filozofii pozytywistycznej w Polsce. Ciągłość i przemiany", Wrocław 1972 : [recenzja] Małgorzata Baranowska Maria Brykalska (aut. dzieła rec.) s. 160
"Konspiracyjne Towarzystwo Literackie w Warszawie. 1887-1901", Maria Brykalska, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1976) : [recenzja] Maria Brykalska Maria Brykalska (aut. dzieła rec.) s. 172
"Aleksander Świętochowski jako wydawca i redaktor >>Prawdy<< (1881-1900)", Maria Brykalska, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego", T. 11 (1972), z. 3 : [recenzja] Maria Brykalska Maria Brykalska (aut. dzieła rec.) s. 198
Konspiracyjne Towarzystwo Literackie w Warszawie 1887-1901 Maria Brykalska s. 229-271
"Bibliografie zawartości polskich czasopism literackich", Maria Brykalska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Maria Brykalska Maria Brykalska (aut. dzieła rec.) s. 251
"Aleksander Świętochowski redaktor <Prawdy>", Maria Brykalska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974 : [recenzja] Barbara Petrozolin-Skowrońska Maria Brykalska (aut. dzieła rec.) s. 337-343
Aleksander Świętochowski jako wydawca i redaktor "Prawdy" (1881-1900) Maria Brykalska s. 343-392
Ewa Korzeniewska (21 października 1910 - 23 czerwca 1983) Maria Brykalska s. 405-413
Żeromski w Raperswilu Maria Brykalska s. 730-731