Znaleziono 8 artykułów

Krystyna Czajkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z podróży naukowej do Związku Radzieckiego z ramienia Polskiej Akademii Nauk (14 grudnia 1958 do 20 stycznia 1959). Krystyna Czajkowska s. 26-29
Sprawozdania z podróży naukowych Krystyna Czajkowska Cecylia Gajkowska Janusz Lalewicz s. 100-106
Z działalności Aleksandra Fredry w Wydziale Stanowym (1835 - 1842) Krystyna Czajkowska s. 107-124
Streszczenia rozpraw doktorskich Maria Adamczyk Edward Balcerzan Krystyna Czajkowska Anna Goreniowa Konstanty Stanisław Kamiński Jan Kucharski s. 107-128
Sprawozdania z podróży naukowych Maria Brykalska Krystyna Czajkowska Krzysztof Dmitruk Ryszard Górski Mieczysław Klimowicz Katarzyna Mroczek Maria Piasecka Zofia Sinkowa Maria Zachara Dobrosława Świerczyńska s. 127-136
"Z działalności Aleksandra Fredry w Wydziale stanowym (1835-1842)", Krystyna Czajkowska, "Rocznik Tow. Literackiego im. Adama Mickiewicza" XI, Warszawa 1978 : [recenzja] Halina Gacowa Krystyna Czajkowska (aut. dzieła rec.) s. 143
"Wokół wydania dwóch tomów >>Komedyj<< Aleksandra Fredry", Krystyna Czajkowska, "Ruch Literacki" z.5 (1976) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Krystyna Czajkowska (aut. dzieła rec.) s. 177
Z konferencji edytorskiej IBL PAN : o wydaniu Aleksandra Fredry "Pism wszystkich" pod redakcją Stanisława Pigonia Krystyna Czajkowska Zbigniew Goliński Aleksander Fredro (aut. dzieła rec.) Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 339-364