Znaleziono 77 artykułów

Kazimierz Wyka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O uniwersytecki podręcznik historii literatury polskiej Kazimierz Wyka s. 1-53
Reymont jako pisarz polskiej prowincji Kazimierz Wyka s. 5-25
O planie pracy Instytutu Badań Literackich na lata 1961-1965 Kazimierz Wyka s. 5-8
Stanisław Pigoń jako uczony Kazimierz Wyka s. 5-53
O postępowaniu naukowym Tadeusza Mikulskiego Kazimierz Wyka s. 9-26
Rodowód i aktualne dziedzictwo literatury polskiej okresu 1918-1968 Kazimierz Wyka s. 17-43
Sprawozdanie z podróży naukowej do Francji. Kazimierz Wyka s. 20-24
Kronika naukowa Instytutu Badań Literackich Kazimierz Wyka s. 24-33
Pierwiastki powieściowe "Pana Tadeusza" Kazimierz Wyka s. 44-92
Problem zamiennika gatunkowego w pisarstwie Różewicza Kazimierz Wyka s. 53-71
Próba nowego odczytania "Chłopów" Reymonta Kazimierz Wyka s. 57-105
"Potęga żywiołowa prawie" Kazimierz Wyka s. 71-96
Filozofia czynu i pracy u Jerzego Sorela i Stanisława Brzozowskiego Kazimierz Wyka s. 75-109
Filologiczne przemiany arcyserwisu Kazimierz Wyka s. 91-111
Czyżewski the Poet Kazimierz Wyka Bogusław Lewandowski (tłum.) s. 101-107
Czyżewski's "Pastorals" Kazimierz Wyka Bogusław Lewandowski (tłum.) s. 109-116
"Matejko i Słowacki", Kazimierz Wyka, „Materiały do studiów i dyskusji z zakresu teorii i historii sztuki, krytyki artystycznej oraz metodologii badań nad sztuką”, R. I, 1950, z. 3-4 : [recenzja] Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 109-110
Dramat o kontrrewolucji : ("Agezylausz" Słowackiego) Kazimierz Wyka s. 112-165
"O potrzebie historii literatury. Szkice polonistyczne z lat 1944-1967", Kazimierz Wyka, Warszawa 1969 : [recenzja] Michał Głowiński Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 126-128
"Pozagrobowa dyskusja poetycka", Kazimierz Wyka, Lublin 1971 : [recenzja] Marek Gumkowski Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 128
"Problem zamiennika gatunkowego w pisarstwie Różewicza", Kazimierz Wyka, "Teksty" nr 1 (1975) : [recenzja] Marek Gumkowski Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 141
Pieśń i dzieje Kazimierz Wyka s. 145-154
"Zasługi polskie Francka-Louis Schoella", Kazimierz Wyka [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Hanna Filipkowska Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 153
Gdzie jesteś powieści? Aleksander Fiut Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 168-171
Norwidowska "Tragedia zakonnic" Kazimierz Wyka s. 178-180
Wyka o Malczewskim Marek Gumkowski Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 184-187
"Charakterystyki-Wspomnienia-Bibliografia", Kazimierz Wyka, Praca zbiorowa pod red. H.Markiewicz i A.Fiuta, Kraków 1978 : [recenzja] Aniela Piorunowa Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 185
"Stanisław Pigoń jako uczony", Kazimierz Wyka, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (19700 : [recenzja] Izabela Szubert Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 187
"Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Vol. 1-4", red. Kazimierz Wyka, Henryk Markiewicz, Irena Wyczańska, Kraków 1975 : [recenzja] Maria Dernałowicz Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) Irena Wyczańska (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 189-191
"Pani Pana zabiła", Kazimierz Wyka, Warszawa 1974 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 191
"Wędrując po tematach. T. 1. Czasy, t. 2. Puścizna, t. 3. Muzy", Kazimierz Wyka, Kraków 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 195
">>Potęga żywiołowa prawie<<", Kazimierz Wyka, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1975) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 195
"Pokolenia literackie", Kazimierz Wyka, Przedmową poprzedził H.Markiewicz, Kraków 1977 : [recenzja] Aniela Piorunowa Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 195
"Filozofia czynu i pracy u Jerzego Sorela i Stanisława Brzozowskiego", Kazimierz Wyka, "Pamiętnik Literacki", T. 63 (1972), z. 3 : [recenzja] Marek Gumkowski Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 196
"Reymontowska mapa polskiej prowincji", Kazimierz Wyka, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN", T. 10 (1972) : [recenzja] Izabela Jarosińska Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 200
"Stanisław Pigoń. Próba rekonstrukcji osobowości", Kazimierz Wyka [w:] "Stanisław Pigoń. Człowiek i dzieło. Praca zbiorowa pod red. H. Markiewicza, M. Rydlowej i T. Ulewicza", Kraków 1972 : [recenzja] Ksenia Kostenicz Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 201
Literatura polska lat 1890-1939 w kontekście europejskim Kazimierz Wyka s. 201-225
Karol L. Koniński Kazimierz Wyka s. 205-224
"Reymont jako pisarz polskiej prowincji", Kazimierz Wyka, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.V (1971) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 210
"Młoda Polska: T.1. Modernizm polski. T.2. Szkice z problematyki epoki", Kazimierz Wyka, Kraków 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 218
Dwie sesje mickiewiczowskie Kazimierz Wyka s. 221-254
"„Pan Tadeusz”", t. 1: "Studia o poemacie"; t. 2: "Studia o tekście", Kazimierz Wyka, indeksy opracowała Aniela Piorunowa, Warszawa 1963, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, seria: Historia Literatury, 1, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, s. 326, 8 nlb.; 412, 4 nlb. + 1 wkładka erraty : [recenzja] Zbigniew Goliński Maria Janion Zdzisława Kopczyńska Mirosława Puchalska Zofia Stefanowska Alina Witkowska Kazimierz Wyka Maria Żmigrodzka Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 239-266
"Inspiracje folklorystyczne w sztuce polskiej na przykładzie twórczości Jacka Malczewskiego", Kazimierz Wyka [w:] "Z zagadnień twórczości ludowej", pod red. R. Górskiego, J. Krzyżanowskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 240
"Stanisław Pigoń : próba rekonstrukcji osobowości", Kazimierz Wyka, "Twórczość" R.XXVI (1970) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 245
"Mapa polskiego terenu", Kazimierz Wyka, "Twórczość" nr 1 (1976) : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 246
Juliusz Kleiner Kazimierz Wyka s. 259-278
Dyskusja po referatach Celiny Bobińskiej i Jana Kotta Kazimierz Wyka s. 264-266
"Modernizm polski", Kazimierz Wyka, Kraków 1959, Wydawnictwo Literackie, Biblioteka Studiów Literackich, s. XIII, 338, 2 nlb. : [recenzja] Michał Głowiński Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 266-275
Stulecie pokolenia Młodej Polski Kazimierz Wyka s. 281-299
W sprawie uwagi prof. Taszyckiego Kazimierz Wyka s. 296
"Odeszli", Kazimierz Wyka, Warszawa 1983 : [recenzja] Anna Bujnowska Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 302
Zakończenie polemiki w sprawie zagadek sejmowych Juliusz Nowak-Dłużewski Kazimierz Wyka s. 309-312
"O potrzebie historii literatury. Szkice polonistyczne z lat 1944-1967", Kazimierz Wyka, indeks zestawiła Anna Lisowska, Warszawa 1969, Państwowy Instytut Wydawniczy, Biblioteka Studiów Literackich, pod redakcją Henryka Markiewicza, ss. 362, 2 nlb. : [recenzja] Roman Zimand Anna Lisowska (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 316-330
Z konferencji edytorskiej IBL PAN : o wydaniu Aleksandra Fredry "Pism wszystkich" pod redakcją Stanisława Pigonia Krystyna Czajkowska Zbigniew Goliński Aleksander Fredro (aut. dzieła rec.) Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 339-364
"Pan Tadeusz" na tle romantyzmu i realizmu Kazimierz Wyka s. 339-341
W kręgu "Genezis z ducha" Kazimierz Wyka s. 343-382
Antoni Potocki Kazimierz Wyka s. 345-357
Na rozpoczęcie roku Mickiewiczowskiego Kazimierz Wyka s. 361-385
Do redaktora "Pamiętnika Literackiego" Kazimierz Wyka s. 361
O powodach trwałości dzieła sztuki Kazimierz Wyka s. 362-372
"Wędrując po tematach", t. 1: "Czasy"; t. 2: "Spuścizna"; t. 3: "Muzy", Kazimierz Wyka, Kraków 1971, Wydawnictwo Literackie, ss. 348; 444; 572 : [recenzja] Krzysztof Zaleski Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 369-373
Młoda Polska jako problem i model kultury Kazimierz Wyka s. 375-399
Norwid w Krakowie : szkic naukowopopularny Kazimierz Wyka s. 387-432
"Patrząc ku młodości. Wspomnienia wychowanków Uniwersytetu Jagiellońskiego", Kazimierz Wyka, Kraków 1964 : [recenzja] Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 410
"Teka Stańczyka na tle historii Galicji w latach 1849-1869", Kazimierz Wyka, Wrocław 1951 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 463-468
"Zjazd Naukowy Polonistów. 10-13 grudnia 1958", redaktor naukowy Kazimierz Wyka, współpraca redakcyjna: Aniela Piorunowa, Wrocław 1960, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, s. XXI, 1 nlb., 621 : [recenzja] Witold Billip Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 579-584
"Utwory zebrane", Krzysztof Kamil Baczyński, opracowali Aniela Kmita-Piorunowa i Kazimierz Wyka, Kraków 1961, Wydawnictwo Literackie, s. LXIV, 1079 + 15 wklejek ilustracyjnych; "Krzysztof Kamil Baczyński. (1921-1944)", Kazimierz Wyka, Kraków 1961, Wydawnictwo Literackie, s. 132, 2 nlb. : [recenzja] Jerzy Kwiatkowski Maria Podraza-Kwiatkowska Krzysztof Kamil Baczyński (aut. dzieła rec.) Aniela Kmita-Piorunowa (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 583-603
"Słownik języka Adama Mickiewicza", tom 1 (A-Ć), redaktorzy naczelni: Konrad Górski i Stefan Hrabec, przewodniczący komitetu redakcyjnego Kazimierz Wyka, członkowie: Zenon Klemensiewicz, Maria Renata Mayenowa, Leon Płoszewski, Jadwiga Rużyło-Pawłowska, Halina Safarewiczowa, Stefan Saski, Halina Turska, Czesław Zgorzelski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. XLVI, 656 : [recenzja] Zbigniew Nowak Konrad Górski (aut. dzieła rec.) Stefan Hrabec (aut. dzieła rec.) Zenon Klemensiewicz (aut. dzieła rec.) Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) Leon Płoszewski (aut. dzieła rec.) Jadwiga Rużyło-Pawłowska (aut. dzieła rec.) Halina Safarewiczowa (aut. dzieła rec.) Stefan Saski (aut. dzieła rec.) Halina Turska (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 598-612
"Szkice literackie i artystyczne", Kazimierz Wyka, Kraków 1956, Wydawnictwo Literackie, t. 1, s. 330, nlb. 2; t. 2, s. 354, nlb. 6 : [recenzja] Artur Hutnikiewicz Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 602-614
O "Panu Geldhabie" Kazimierz Wyka s. 621-646
"Pisma wszystkie", t. 1-6, „Komedie”, Aleksander Fredro, opracował Stanisław Pigoń, wstępem poprzedził Kazimierz Wyka, Warszawa 1955-1956, Wydanie krytyczne, Państwowy Instytut Wydawniczy, Seria Pierwsza : [recenzja] Mieczysław Piszczkowski Aleksander Fredro (aut. dzieła rec.) Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 659-674
Dwie książki zbiorowe o Mickiewiczu Konrad Górski Wacław Lednicki (aut. dzieła rec.) Jadwiga Rużyło-Pawłowska (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 679-699
Henryk Wolpe (22 czerwca 1899 - 27 kwietnia 1966) [nekrolog] Kazimierz Wyka s. 709-712
O realizmie romantycznym Kazimierz Wyka s. 779-813
"Z dziejów naturalizmu w Polsce", Jan Zygmunt Jakubowski, Wrocław 1951, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Instytut Badań Literackich, Studia Historycznoliterackie, t. V, s. 140; "Spór o Zolę w Polsce. Z dziejów pozytywistycznej recepcji naturalizmu francuskiego", Jan Nowakowski, Wrocław 1951, WYdawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolinskich, Instytut Badań Literackich, Studia Historycznoliterackie, t. VIII, s. 74 : [recenzja] Kazimierz Wyka Jan Zygmunt Jakubowski (aut. dzieła rec.) Jan Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 1131-1142
"Legenda i prawda „Wesela”", Kazimierz Wyka, Warszawa 1950, Państwowy Instytut Wydawniczy, 79, 1 nlb. : [recenzja] Jan Zygmunt Jakubowski Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 1142-1147
"Teka Stańczyka na tle historii Galicji w latach 1849-1869", Kazimierz Wyka, Wrocław 1951, Studia Historycznoliterackie Instytutu Badań Literackiech, t. 4, pod redakcją Jana Kotta, wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 226, nlb. 2 : [recenzja] Kazimierz Budzyk Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 1212-1216