Znaleziono 12 artykułów

Jadwiga Rużyło-Pawłowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z podróży do Paryża (25.X.1960-24.I.1961). Jadwiga Rużyło-Pawłowska s. 41-42
"O języku Adama Mickiewicza. Studia", redaktor Zenon Klemensiewicz, pomoc naukowa redaktora Jadwiga Rużyło-Pawłowska, Wrocław 1959, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Polska Akademia Nauk, Z prac Komisji Naukowej Obchodu Roku Mickiewiczowskiego, s. 524 : [recenzja] Czesław Zgorzelski Zenon Klemensiewicz (aut. dzieła rec.) Jadwiga Rużyło-Pawłowska (aut. dzieła rec.) s. 238-242
Prace nad "Słownikiem poezji i prozy Adama Mickiewicza" Jadwiga Rużyło-Pawłowska s. 261-268
Prace nad "Słownikiem poezji i prozy Adama Mickiewicza" Jadwiga Rużyło-Pawłowska s. 291-300
Posiedzenie Rady Naukowej IBL PAN z 12 października 1957 Jadwiga Rużyło-Pawłowska s. 331-336
Sztuka recytacji : (zebranie naukowe Instytutu Badań Literackich) Jadwiga Rużyło-Pawłowska s. 336-338
"Reakcja mesjanistyczna i katolicka w Polsce poł. XIX w." : dyskusja na temat artykułu prof. Tadeusza Krońskiego Jadwiga Rużyło-Pawłowska s. 354-360
Pokłosie wydawnicze prac naukowcyh Roku Mickiewiczowskiego w kraju Jadwiga Rużyło-Pawłowska s. 590-599
"Słownik języka Adama Mickiewicza", tom 1 (A-Ć), redaktorzy naczelni: Konrad Górski i Stefan Hrabec, przewodniczący komitetu redakcyjnego Kazimierz Wyka, członkowie: Zenon Klemensiewicz, Maria Renata Mayenowa, Leon Płoszewski, Jadwiga Rużyło-Pawłowska, Halina Safarewiczowa, Stefan Saski, Halina Turska, Czesław Zgorzelski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. XLVI, 656 : [recenzja] Zbigniew Nowak Konrad Górski (aut. dzieła rec.) Stefan Hrabec (aut. dzieła rec.) Zenon Klemensiewicz (aut. dzieła rec.) Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) Leon Płoszewski (aut. dzieła rec.) Jadwiga Rużyło-Pawłowska (aut. dzieła rec.) Halina Safarewiczowa (aut. dzieła rec.) Stefan Saski (aut. dzieła rec.) Halina Turska (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 598-612
Leonard-Podhorski-Okołów (21 grudnia 1891 - 4 stycznia 1957) [nekrolog] Jadwiga Rużyło-Pawłowska s. 600-610
O pracy Komisji Naukowej Obchodu Roku Mickiewiczowskiego PAN Jadwiga Rużyło-Pawłowska s. 636-646
Dwie książki zbiorowe o Mickiewiczu Konrad Górski Wacław Lednicki (aut. dzieła rec.) Jadwiga Rużyło-Pawłowska (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 679-699