Znaleziono 12 artykułów

Zenon Klemensiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prace z pogranicza literaturoznawstwa i językoznawstwa Zenon Klemensiewicz s. 57-62
Zagadnienia i założenia historii języka polskiego Zenon Klemensiewicz s. 86-137
Problematyka składniowej interpretacji stylu Zenon Klemensiewicz s. 102-157
Historia składni języka poetyckiego Zenon Klemensiewicz s. 184-187
"W kręgu języka literackiego i artystycznego", Zenon Klemensiewicz, Warszawa 1961, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 402, 6 nlb. + 1 ilustracja : [recenzja] Franciszek Pepłowski Zenon Klemensiewicz (aut. dzieła rec.) s. 229-237
"O języku Adama Mickiewicza. Studia", redaktor Zenon Klemensiewicz, pomoc naukowa redaktora Jadwiga Rużyło-Pawłowska, Wrocław 1959, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Polska Akademia Nauk, Z prac Komisji Naukowej Obchodu Roku Mickiewiczowskiego, s. 524 : [recenzja] Czesław Zgorzelski Zenon Klemensiewicz (aut. dzieła rec.) Jadwiga Rużyło-Pawłowska (aut. dzieła rec.) s. 238-242
Osobowość nauczyciela polonisty Zenon Klemensiewicz s. 255-267
Swoiste właściwości języka Wyspiańskiego i jego utworów Zenon Klemensiewicz s. 425-504
Sprawy języka w podręczniku Zenon Klemensiewicz s. 491-495
"Słownik języka Adama Mickiewicza", tom 1 (A-Ć), redaktorzy naczelni: Konrad Górski i Stefan Hrabec, przewodniczący komitetu redakcyjnego Kazimierz Wyka, członkowie: Zenon Klemensiewicz, Maria Renata Mayenowa, Leon Płoszewski, Jadwiga Rużyło-Pawłowska, Halina Safarewiczowa, Stefan Saski, Halina Turska, Czesław Zgorzelski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. XLVI, 656 : [recenzja] Zbigniew Nowak Konrad Górski (aut. dzieła rec.) Stefan Hrabec (aut. dzieła rec.) Zenon Klemensiewicz (aut. dzieła rec.) Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) Leon Płoszewski (aut. dzieła rec.) Jadwiga Rużyło-Pawłowska (aut. dzieła rec.) Halina Safarewiczowa (aut. dzieła rec.) Stefan Saski (aut. dzieła rec.) Halina Turska (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 598-612
"Słownictwo Juliusza Słowackiego (1825-1849)", Andrzej Boleski, Łódź 1956, Zakład im. Ossolińskich we Wrocławiu, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Wydział I, nr 23, s. 246, 2 nlb. + 1 k. erraty : [recenzja] Zenon Klemensiewicz Andrzej Boleski (aut. dzieła rec.) s. 616-623
Językoznawstwo wobec problematyki Roku Mickiewiczowskiego Zenon Klemensiewicz s. 647-654