Znaleziono 3 artykuły

Andrzej Boleski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Wybór pism i nauk", Andrzej Towiański, oprac. Stanisław Pigoń, Kraków 1919 ; "Pisma wybrane", T. I-II, Andrzej Towiański, wybór, układ i przypisy Andrzeja Boleskiego, Watszawa-Kraków 1919 : [recenzja] Zofia Gąsiorowska-Szmydtowa Andrzej Boleski (aut. dzieła rec.) Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) Andrzej Towiański (aut. dzieła rec.) s. 144-148
""Ksiądz Marek" Słowackiego a "sprawa Boża"", Andrzej Boleski, Varsaviae 1922 : [recenzja] Juliusz Kleiner Andrzej Boleski (aut. dzieła rec.) s. 319-320
"Słownictwo Juliusza Słowackiego (1825-1849)", Andrzej Boleski, Łódź 1956, Zakład im. Ossolińskich we Wrocławiu, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Wydział I, nr 23, s. 246, 2 nlb. + 1 k. erraty : [recenzja] Zenon Klemensiewicz Andrzej Boleski (aut. dzieła rec.) s. 616-623