Znaleziono 1 artykuł

Andrzej Towiański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Wybór pism i nauk", Andrzej Towiański, oprac. Stanisław Pigoń, Kraków 1919 ; "Pisma wybrane", T. I-II, Andrzej Towiański, wybór, układ i przypisy Andrzeja Boleskiego, Watszawa-Kraków 1919 : [recenzja] Zofia Gąsiorowska-Szmydtowa Andrzej Boleski (aut. dzieła rec.) Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) Andrzej Towiański (aut. dzieła rec.) s. 144-148