Znaleziono 3 artykuły

Zofia Gąsiorowska-Szmydtowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Żółkiewski jako Lucjusz Emiljusz w "Władysławie IV" Samuela ze Skrzypny Twardowskiego Zofia Gąsiorowska-Szmydtowa s. 107-116
Norwida przekład ody Horacego "Ad Pompeium" Zofia Gąsiorowska-Szmydtowa s. 109-125
"Wybór pism i nauk", Andrzej Towiański, oprac. Stanisław Pigoń, Kraków 1919 ; "Pisma wybrane", T. I-II, Andrzej Towiański, wybór, układ i przypisy Andrzeja Boleskiego, Watszawa-Kraków 1919 : [recenzja] Zofia Gąsiorowska-Szmydtowa Andrzej Boleski (aut. dzieła rec.) Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) Andrzej Towiański (aut. dzieła rec.) s. 144-148