Znaleziono 54 artykuły

Czesław Zgorzelski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Perspektywy genologii w poznawaniu poezji współczesnej Czesław Zgorzelski s. 7-22
W strefie liryczności Pana Tadeusza Czesław Zgorzelski s. 35-49
Współczesna poezja polska wobec tradycji romantyzmu Czesław Zgorzelski s. 47-59
Zasługi narodowe poezji polskiej w okresie pięćdziesięciolecia 1918-1968 Czesław Zgorzelski s. 59-76
O pierwszych balladach Mickiewicza Czesław Zgorzelski s. 72-149
"Perspektywy genologii w poznawaniu poezji współczesnej", Czesław Zgorzelski, "Teksty" nr 1 (1975) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 77
    Zacytuj
  • Udostępnij
Sprawozdania z podróży naukowych Wanda Roszkowska-Sykałowa Czesław Zgorzelski s. 83-86
"Srebrne i czarne" Lechonia Czesław Zgorzelski s. 99-120
60 lat "służby" profesora Pigonia Czesław Zgorzelski s. 111-122
"Ballada", Ireneusz Opacki, Czesław Zgorzelski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Ewa Szary Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 115
"Liryka w pełni romantyczna. Studia i szkice o wierszach Słowackiego", Czesław Zgorzelski, Warszawa 1981 : [recenzja] Marek Kwapiszewski Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 115-126
"O sztuce poetyckiej Mickiewicza. Próby zbliżeń i uogólnień", Czesław Zgorzelski, Warszawa 1976 : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) Lucjan Grobelak (tłum.) s. 121-127
Badania nad literaturą polską okresu Romantyzmu Maria Straszewska Czesław Zgorzelski s. 122-137
Niedoświetlone sprawy literatury romantycznej Czesław Zgorzelski s. 125-137
"„W Tobie jest światłość” : szkice o liryce religijnej Oświecenia i romantyzmu", Czesław Zgorzelski, Lublin 1993 : [recenzja] Bernadetta Kuczera-Chachulska Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 134-140
Mickiewiczowska liryka marzeń Czesław Zgorzelski s. 137-142
"Z pracy nad tekstami Mickiewicza", Czesław Zgorzelski, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 4 : [recenzja] Maria Joczowa Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 160
O albumie Moszyńskiego, o "sonetach" i o wierszu Mickiewicza "Do M***" : na marginesie propozycji Siemiona Łandy Czesław Zgorzelski s. 173-189
Kazimierz Wyka (1910-1975) Czesław Zgorzelski s. 173-180
"Debiut poetycki Mickiewicza", Czesław Zgorzelski, "Zeszyty Naukowe KUL" nr 1 (1973) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 176
"Dzieła", t. 1-17, Adam Mickiewicz, red. Zbigniew Jerzy Nowak, Maria Prussak, Zofia Stefanowska, Czesław Zgorzelski, Warszawa 1993-2005 : [recenzja] Jacek Brzozowski Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) Zbigniew Jerzy Nowak (aut. dzieła rec.) Maria Prussak (aut. dzieła rec.) Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 187-198
O wierszach mylnie przypisywanych Kazimierzowi Brodzińskiemu Czesław Zgorzelski s. 190-193
Z pracy nad tekstami Mickiewicza : (hipotezy i refleksje) Czesław Zgorzelski s. 197-218
Nad autografami Mickiewicza Czesław Zgorzelski s. 197-217
"Zagadki mickiewiczowskie", Czesław Zgorzelski, "Roczniki Humanistyczne" T.XVIII (1970) : [recenzja] Maria Joczowa Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 200
"O sztuce poetyckiej Mickiewicza. Próby zbliżeń i uogólnień", Czesław Zgorzelski, Warszawa 1976 : [recenzja] Hieronim Chojnacki Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 212
"Benisławskiej rozmowa z Bogiem", Czesław Zgorzelski, "Roczniki Humanistyczne KUL", T.XXIV, z.1 (1978) : [recenzja] Barbara Więzik Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 232
"O języku Adama Mickiewicza. Studia", redaktor Zenon Klemensiewicz, pomoc naukowa redaktora Jadwiga Rużyło-Pawłowska, Wrocław 1959, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Polska Akademia Nauk, Z prac Komisji Naukowej Obchodu Roku Mickiewiczowskiego, s. 524 : [recenzja] Czesław Zgorzelski Zenon Klemensiewicz (aut. dzieła rec.) Jadwiga Rużyło-Pawłowska (aut. dzieła rec.) s. 238-242
"Współczesna poezja polska wobec tradycji romantyzmu", Czesław Zgorzelski, "Teksty" nr 5 (1972) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 240
"O >>Albumie<< Moszyńskiego, o >>Sonetach<< i o wierszu Mickiewicza >>Do M<<", Czesław Zgorzelski, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1978) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 250
"Od Oświecenia ku Romantyzmowi i współczesności. (Szkice historycznoliterackie)", Czesław Zgorzelski, Kraków 1978 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 250
"Dramatyczność monologu lirycznego. (Zarys problematyki na przykładzie utworów Słowackiego)", Czesław Zgorzelski, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 257
">>Grafologia<< interpunkcyjna. Z badań nad liryką Mickiewicza", Czesław Zgorzelski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Maria Kalinowska Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 258
Zbigniew Jerzy Nowak (7 lipca 1919 - 17 maja 1993) Czesław Zgorzelski s. 259-266
"Liryka w pełni romantyczna. Studia i szkice o wierszach Słowackiego", Czesław Zgorzelski, Warszawa 1981 : [recenzja] Anna Bujnowska Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 285
"Nad autografami Mickiewicza", Czesław Zgorzelski, "Pamiętnik Literacki", nr 3 (1974) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 299
"O sztuce poetyckiej Mickiewicza. Próby zbliżeń i uogólnień", Czesław Zgorzelski, indeksy zestawiła Anna Skarżyńska, Warszawa 1976, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 418, 2 nlb. + 3 wklejki ilustr. oraz errata na luźnej kartce : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Anna Skarżyńska (aut. dzieła rec.) Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 319-326
"Liryka w pełni romantyczna : studia i szkice o wierszach Słowackiego", Czesław Zgorzelski, Warszawa 1981 : [recenzja] Marek Piechota Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 332-343
"Grafologia" interpunkcyjna : z badań nad liryką Mickiewicza Czesław Zgorzelski s. 333-347
Z dziejów polskiej ballady poromantycznej Czesław Zgorzelski s. 339-368
"Mickiewicz : sympozjum w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim", red. Anna Dobakówna, Marian Maciejewski, Andrzej Paluchowski, Tadeusz Polanowski, Czesław Zgorzelski, Lublin 1979 : [recenzja] Zbigniew Jerzy Nowak Anna Dobakówna (aut. dzieła rec.) Marian Maciejewski (aut. dzieła rec.) Andrzej Paluchowski (aut. dzieła rec.) Tadeusz Polanowski (aut. dzieła rec.) Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 346-354
"Miscellanea z lat 1800-1850. 2", redaktor naukowy Czesław Zgorzelski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Archiwum Literackie, t. XI, pod redakcją Zbigniewa Golińskiego, Stanisława Pigonia, Romana Pollaka, Czesława Zgorzelskiego, ss. 502, 4 nlb. + 6 wklejek ilustr. : [recenzja] Barbara Kocówna Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 351-355
"Ballada", Ireneusz Opacki, Czesław Zgorzelski, zeszyt pod redakcją Marii Renaty Mayenowej i Zdzisławy Kopczyńskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, ss. 180, 2 nlb. + errata na wklejce; "Poetyka. Zarys encyklopedyczny", komitet redakcyjny: Lucylla Pszczołowska (red. naczelny), Zdzisława Kopczyńska (sekr. redakcji), Maria Dłuska, Maria Renata Mayenowa, Aleksandra Okopie-Sławińska, Dział I: Gatunki literackie, tom VII: Nowożytne gatunki fabularne, część I: Gatunki wierszowane, zeszyt I, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk : [recenzja] Edward Balcerzan Maria Dłuska (aut. dzieła rec.) Zdzisława Kopczyńska (aut. dzieła rec.) Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 352-361
"Zarysy i szkice literackie", Czesław Zgorzelski, Warszawa 1988 : [recenzja] Irena Stemplowska Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 355
Historycznoliterackie perspektywy genologii w badaniach nad liryką Czesław Zgorzelski s. 361-378
O sylabotonizmie Czesław Zgorzelski s. 496-499
Maria czy matka? : (jeszcze o adresatce "Rozłączenia") Czesław Zgorzelski s. 497-504
Ze studiów nad tekstami Brodzińskiego Czesław Zgorzelski s. 553-591
"Zagadnienia Rodzajów Literackich", półrocznik, redakcja: Stefania Skwarczyńska, Jan Trzynadlowski, Witold Ostrowski, łódź 1958-1960, Zakład Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Wydział I, tom 1, stron 226; tom 2, zeszyt 1 (2), stron 175, 3 nlb; zeszyt 2 (3), stron 186; tom 3, zeszt 1 (4), stron 176 : [recenzja] Czesław Zgorzelski Witold Ostrowski (aut. dzieła rec.) Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 571-578
"Słownik języka Adama Mickiewicza", tom 1 (A-Ć), redaktorzy naczelni: Konrad Górski i Stefan Hrabec, przewodniczący komitetu redakcyjnego Kazimierz Wyka, członkowie: Zenon Klemensiewicz, Maria Renata Mayenowa, Leon Płoszewski, Jadwiga Rużyło-Pawłowska, Halina Safarewiczowa, Stefan Saski, Halina Turska, Czesław Zgorzelski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. XLVI, 656 : [recenzja] Zbigniew Nowak Konrad Górski (aut. dzieła rec.) Stefan Hrabec (aut. dzieła rec.) Zenon Klemensiewicz (aut. dzieła rec.) Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) Leon Płoszewski (aut. dzieła rec.) Jadwiga Rużyło-Pawłowska (aut. dzieła rec.) Halina Safarewiczowa (aut. dzieła rec.) Stefan Saski (aut. dzieła rec.) Halina Turska (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 598-612
Materiały do dziejów wileńskiej edycji "Poezyi" Mickiewicza Czesław Zgorzelski s. 625-651
"O lirykach Mickiewicza i Słowackiego. Eseje i studia", Czesław Zgorzelski, Lublin 1961, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Rozprawy Wydziału Historyczno-Filologicznego, 25, s. 296 : [recenzja] Michał Głowiński Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 625-631
"Ewolucje balladowej opowieści. Zagadnienie narratora i narracji w balladzie lat 1822-1920", Ireneusz Opacki, Lublin 1961, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Rozprawy doktorskie, magisterskie i seminaryjne, Wydział Nauk Humanistycznych, nr 9, s. 98, 2 nlb.; "Ballada polska", opracował Czesław Zgorzelski, przy współudziale Ireneusza Opackiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 177, s. LXXXV, 844, 2 nlb. : [recenzja] Jan Trzynadlowski Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 631-641
"Duma poprzedniczka ballady", Czesław Zgorzelski, Toruń 1949, Tow. Naukowe w Toruniu, Prace Wydz. Filologiczno-Filozoficznego, t. 2, z. 3, s. 308 : [recenzja] Kazimierz Bartoszyński Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 1200-1203