Znaleziono 20 artykułów

Bernadetta Kuczera-Chachulska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Magnificat Bernadetta Kuczera-Chachulska s. 5-7
Uwagi o kształcie gatunkowym IV części "Dziadów" Bernadetta Kuczera-Chachulska s. 5-29
[„Cóż jest miarą estetycznego wykształcenia publiczności?] Bernadetta Kuczera-Chachulska s. 5-6
Nauka o literaturze jako kontynuacja Bernadetta Kuczera-Chachulska s. 5-8
*** Bernadetta Kuczera-Chachulska s. 5
O polskiej poezji po 1989 roku : (braki i "naddatki") - szkic krytycznoliteracki Bernadetta Kuczera-Chachulska s. 7-20
Aksjologia romantyzmu wobec literatury staropolskiej : (wprowadzenie do problemu) Bernadetta Kuczera-Chachulska s. 7-9
Między realizmem obserwacji a wizją : Proces twórczy i wartość jego rezultatu na przykładzie pierwszej części "Nie-boskiej komedii" Zygmunta Krasińskiego Bernadetta Kuczera-Chachulska s. 7-18
Utwór literacki jako dzieło sztuki : na podstawie wybranych dyskusji publicznych, odnotowanych w polskich czasopismach po 1989 roku Bernadetta Kuczera-Chachulska s. 43-71
Marian Maciejewski i jego projekt naukowy : zapomniane, przeoczone... : wprowadzenie Bernadetta Kuczera-Chachulska s. 63-65
Późne arcydzieła Miłosza Bernadetta Kuczera-Chachulska s. 81-90
Co wiemy o liryce Norwida? Kilka uwag o sposobach czytania poety Bernadetta Kuczera-Chachulska s. 87-95
Na marginesie "Celi Konrada" Bernadetta Kuczera-Chachulska s. 88-96
Pamięć i czas: wokół elegijnych wierszy okresu wileńsko-kowieńskiego Bernadetta Kuczera-Chachulska s. 93-114
Aleksander Wat i romantyzm : jeszcze Bernadetta Kuczera-Chachulska s. 107-121
"„W Tobie jest światłość” : szkice o liryce religijnej Oświecenia i romantyzmu", Czesław Zgorzelski, Lublin 1993 : [recenzja] Bernadetta Kuczera-Chachulska Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 134-140
Prawda poezji - prawda życia : o Danucie Zamącińskiej Bernadetta Kuczera-Chachulska s. 233-236
    Zacytuj
  • Udostępnij
Jak czytano i jak czytać polski romantyzm?, czyli o konieczności związku teraźniejszości z przeszłością w badaniach nad liryką Bernadetta Kuczera-Chachulska s. 347-352
Marian Maciejewski (1937-2013) - romantyzm, genologia, krytyka kerygmatyczna Bernadetta Kuczera-Chachulska s. 411-418
Na marginesie książki Jana Zielińskiego "Obraz pogodnej śmierci : Norwid, Rafael, Maratti i Śmierć świętego Józefa" - kilka uwag Bernadetta Kuczera-Chachulska Jan Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 579-584