Znaleziono 260 artykułów

Jan Zieliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Jan Adamowski Rafał Augustyn Bogusław Bednarek Stanisław Bereś Barbara Bogołebska Józef Zdzisław Boryszewski Irena Bryll Anna Brzozowska-Krajka Maria Bujnicka Michał Błażejewski Bolesław Chamot Bożena Chodźko Wanda Duszka Stanisław Gawiliński Hanna Gosk Grażyna Kompel Ewa Kosowska Piotr Krywak Wiesław Krzysztoszek Krzysztof Kłosiński Tadeusz Linkner Alicja Nowakowska Wanda Pindlowa Elżbieta Pleszkun-Olejniczak Włodzimierz Próchnicki Marian Ptaszyk Joanna Pyszny Józef Ratajczak Krystyna Ratajska Andrzej Romanowski Mirosława Salska-Kaca Jerzy Samp Wojciech Soliński Andrzej Sulikowski Ryszard Waksmund Adam Wierciński Aleksander Woźny Marta Zielińska Jan Zieliński Andrzej Zieniewicz s. 18-196
Od późnego Woronicza do wczesnego Wittgensteina : kariera "Pieśni o Wiklefie" i Wiklefie w XIX-wiecznej Polsce Jan Zieliński s. 29-43
Ekfraza jako pytanie o prawo do zachwytu Jan Zieliński s. 29-38
Jezus za kaemem : glossa z pogranicza literatury, teologii i historii sztuki Jan Zieliński s. 41-49
Bitwa pod Zurychem i pod Bernem : Szwajcarski epizod Aleksandra Wata : Dyptyk Jan Zieliński s. 69-105
Galeria z Wierzchowni : preliminaria Jan Zieliński s. 77-90
Prolegomena do wirtualnego muzeum romantycznego poety Jan Zieliński s. 79-107
The confession of a Royal Son Jan Zieliński s. 81-98
Niedziela „w Brunnen” po latach Jan Zieliński s. 91-99
Człowiek Maria Rodziewiczówna Jan Zieliński s. 93-101
Pierwsze zdanie "Homo sapiens" Jan Zieliński s. 94-105
Wielki Spokój Jan Zieliński s. 96-108
"Punkt widzenia i konsekwencje stylu nominalnego w powieści >>Duże litery<< Adama Ciompy", Włodzimierz Bolecki, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1981) : [recenzja] Jan Zieliński Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 102
"Romana Jaworskiego gry z odbiorcą", Anna Łebkowska, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1981) : [recenzja] Jan Zieliński Anna Łebkowska (aut. dzieła rec.) s. 114
Surrealisme en tant que parodie Jan Zieliński Małgorzata Baranowska (aut. dzieła rec.) J. Sell (tłum.) s. 123-128
Papierek lakmusowy Jan Zieliński s. 123-126
"O nowy model monografii literackiej. (Z metodologii Konstantego Troczyńskiego)", Krzysztof Krasuski, "Prace Naukowe UŚl. w Katowicach" t.8. Studia z krytyki i literatury XX wieku, Katowice 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Krzysztof Krasuski (aut. dzieła rec.) s. 127
"Poetyka w systemie krytycznoliterackim Konstantego Troczyńskiego", Krzysztof Krasuski, "Prace Naukowe UŚl." nr 162. Prace Historycznoliterackie V, Katowice 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Krzysztof Krasuski (aut. dzieła rec.) s. 128
"Niebezpieczne związki tłumacza z autorem. Szkic teoretyczny o pojęciu twórczości w przekładzie", Anna Legeżyńska, "Studia Polonistyczne UAM" VIII Poznań 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Anna Legeżyńska (aut. dzieła rec.) s. 131
Warsztaty Igora Newerlego Jan Zieliński s. 135-145
Bielańska waleta Jan Zieliński s. 135-138
"Między grą a doświadczeniem. Debiut prozatorski Adama Ważyka", Nina Kancewicz-Hoffmanowa, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1981) : [recenzja] Jan Zieliński Nina Kancewicz-Hoffmanowa (aut. dzieła rec.) s. 136
"Jak czytano >>opowieści biograficzne<< Wacława Berenta (1934-1939)", Włodzimierz Bolecki, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1977) : [recenzja] Jan Zieliński Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 138
"Macieja Ubiszewskiego >>komedia o szołtysie i żenie jego z 1617 roku<<", Teresa Bulicz-Tornikidis, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1979) : [recenzja] Jan Zieliński Teresa Bulicz-Tornikidis (aut. dzieła rec.) s. 141
"Pojęcie pracy w filozofii Stanisława Brzozowskiego", Ewa Sowa, Kraków 1976 : [recenzja] Jan Zieliński Ewa Sowa (aut. dzieła rec.) s. 141
"U progu dojrzałości. O poetyckim debiucie Mariana Czuchnowskiego", Aleksander Chłopek, "Prace Naukowe UŚl. w Katowicach" t.8. Studia z krytyki i literatury XX wieku, Katowice 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Aleksander Chłopek (aut. dzieła rec.) s. 141
"Ludwig von Tetmajer Przerwa 1850-1905. Gründer der EMPA, Pionier der Materialprüfung und forschung", Jan Zieliński, Meilen 1995 : [recenzja] Witold Cezariusz Kowalski Jan Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 142-144
"Liryczny debiut Tetmajera. Nieporozumienia interpretacyjne", Piotr Czartołomny, "Studia Polonistyczne" IV Poznań 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Piotr Czartołomny (aut. dzieła rec.) s. 142
"Proza polska lat 1914-1918 wobec wojny światowej", Irena Maciejewska, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1981) : [recenzja] Jan Zieliński Irena Maciejewska (aut. dzieła rec.) s. 142
"Historia pierwszych rodziców w kolędzie i dramacie misteryjnym", Maria Eustachiewicz, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1979) : [recenzja] Jan Zieliński Maria Eustachiewicz (aut. dzieła rec.) s. 143
"Z problemów poetyki snu. W kontekście menippejsko-karnawałowej interpretacji >>Operetki<<", Danuta Danek, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1978) : [recenzja] Jan Zieliński Danuta Danek (aut. dzieła rec.) s. 143
"Styl językowy twórczości poetyckiej Młodej Polski", Urszula Dzióbałtowska-Chciuk, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.15 : [recenzja] Jan Zieliński Urszula Dzióbałtowska-Chciuk (aut. dzieła rec.) s. 144
"Dziesięciolecie manifestu. Przyczynek do badań nad terminologią literacką", Jan Błoński, "Ruch Literacki" z. 3 (1977) : [recenzja] Jan Zieliński Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 145
"Zasadzki tekstu >>Popiołów<<", Jerzy Paszek, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1981) : [recenzja] Jan Zieliński Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 146
"Motywy romantyczne w gotyckich romansach Ann Radcliffe", Marek Błaszak, "Zeszyty Naukowe WSP Opole" XIX, Filologia Polska, Opole 1981 : [recenzja] Jan Zieliński Marek Błaszak (aut. dzieła rec.) s. 147
"Z zagadnień języka artystycznego. Materiały I Konferencji Naukowej poświęconej problematyce języka literatury, zorganizowanej przez Inst. Filologii Polskiej UJ. Kraków 17-19 lutego 1975", Red. J.Bubak, A.Wilkoń, "Zeszyty Naukowe UJ". 457. Prace Językoznawcze, z.54, Kraków 1977 : [recenzja] Jan Zieliński s. 147
"Notka o katastrofizmie", Edward Balcerzan, "Studia Polonistyczne" V Poznań 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 147
"Lampa czarnoksiężnika i lampa laboratoryjna", Andrzej Gronczewski, "Miesięcznik Literacki" nr 4 (1979) : [recenzja] Jan Zieliński Andrzej Gronczewski (aut. dzieła rec.) s. 149
"Cechy języka sentymentalnej i wczesnoromantycznej liryki krajobrazowej", Łucja Ginkowa, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1978) : [recenzja] Jan Zieliński Łucja Ginkowa (aut. dzieła rec.) s. 149
"Uwagi o książce Aleksandra Fredry >>Trzy po trzy<<", Konrad Górski, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" XI, Warszawa 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 149
"O >>Czartaku<< E.Zegadłowicza", Urszula Gumuła, "Prace Naukowe UŚl. w Katowicach" t.8. Studia z krytyki i literatury XX wieku, Katowice 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Urszula Gumuła (aut. dzieła rec.) s. 151
">>Wszyscy w niepewnej gospodzie mieszkamy<<", Stanisław Grzeszczuk, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1979) : [recenzja] Jan Zieliński Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) s. 151
"Jan Kasprowicz. Studia", Konrad Górski, Warszawa 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 151
"Dekadentyzm wśród prądów epoki", Teresa Walas, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1977) : [recenzja] Jan Zieliński Teresa Walas (aut. dzieła rec.) s. 151
">>Almanach Nowej Sztuki<< i awangarda", Stefan Kłak, "Prace Naukowe UŚl." nr 162. Prace Historycznoliterackie V, Katowice 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Stefan Kłak (aut. dzieła rec.) s. 154
">>Odbudowane miasto<< Jana Lemańskiego", Władysław Hendzel, "Zeszyty Naukowe WSP Opole" XIX, Filologia Polska, Opole 1981 : [recenzja] Jan Zieliński Władysław Hendzel (aut. dzieła rec.) s. 155
"Romantyzm i historia", Maria Janion, Maria Żmigrodzka, Warszawa 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Maria Janion (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 155
Świadomość literacko-estetyczna i kulturalna Młodej Polski Jan Zieliński s. 157-163
"Opozycja wartości jako element komunikacyjny prozy Brunona Schulza", Krystyna Kralkowska-Gątkowska, "Prace Naukowe UŚl." nr 162. Prace Historycznoliterackie V, Katowice 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Krystyna Kralkowska-Gątkowska (aut. dzieła rec.) s. 158
"Niebo i ziemia", Wacław Kubacki, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 Jan Zieliński Wacław Kubacki (aut. dzieła rec.) s. 160
"Teoria wartości- teoria kultury- teoria poznania. (Uwagi do wybranych zagadnień książki Piotra Graffa)", Stanisław Dąbrowski, "Litteraria" VIII Wrocław 1976 : [recenzja] Jan Zieliński Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 160
"Partytura słowna >>Apocalypsis cum figuris<< Jerzego Grotowskiego", Ireneusz Guszpit, "Litteraria" VIII Wrocław 1976 : [recenzja] Jan Zieliński Ireneusz Guszpit (aut. dzieła rec.) s. 160
"Łódź bukowa", Janina Abramowska, Jerzy Ziomek, "Studia Polonistyczne" V Poznań 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Janina Abramowska (aut. dzieła rec.) Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 161
"Reporter róż. Studia i szkice literackie", Tadeusz Kłak, Katowice 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Tadeusz Kłak (aut. dzieła rec.) s. 161
"Między powieścią przygodową a powiastką filozoficzną. O >>Ucieczce na południe<< S. Mrożka", Wojciech Ligęza, "Prace Naukowe UŚl." nr 162. Prace Historycznoliterackie V, Katowice 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Wojciech Ligęza (aut. dzieła rec.) s. 162
"Dialektyka systemu literackiego", Andrzej Mencwel, "Miesięcznik Literacki" nr 1 (1977) : [recenzja] Jan Zieliński Andrzej Mencwel (aut. dzieła rec.) s. 162
"Bohater na rozdrożu, czyli portret artysty z czasów młodości", Ewa Czarnecka, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1977) : [recenzja] Jan Zieliński Ewa Czarnecka (aut. dzieła rec.) s. 163
"Glossa do >>Popiołów<<", Jerzy Axer, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1978) : [recenzja] Jan Zieliński Jerzy Axer (aut. dzieła rec.) s. 163
"Literatura okresu Młodej Polski. T.4", Red. K.Wyka (i in.), Oprac. M.Pokrasenowa, I.Kleszczowa, Kraków 1977 : [recenzja] Jan Zieliński s. 163
"Identyczność zagrożona (uwagi o dzisiejszej krytyce artystycznej)", Stefan Morawski, "Miesięcznik Literacki" nr 10 (1976) : [recenzja] Jan Zieliński Stefan Morawski (aut. dzieła rec.) s. 165
"Bibliografia-Analiza-Synteza-Warsztat /I Jan Zieliński Barbara Pertozolin-Skowrońska (aut. dzieła rec.) s. 165
"Kontakt pionowy. (Próba analizy wiersza Jalu Kurka >>Kontakt<<)", Stanisław Dąbrowski, "Zeszyty Naukowe KUL" nr 1, Lublin 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 165
"Pieśni powstańców górnośląskich Władysława Bocheńskiego jako nieznane źródło śląskiej poezji powstańczej", Irena Łoguszowa, "Prace Naukowe UŚl." nr 99. Prace Historycznoliterackie V, Katowice 1976 : [recenzja] Jan Zieliński Irena Łoguszowa (aut. dzieła rec.) s. 166
"Narracja jako kreacja rzeczywistości przedstawionej w dziele literackim. (Na przykładzie opowiadania J.L.Borgesa >>Koliste ruiny<<), Ryszard Różanowski, "Litteraria" VIII Wrocław 1976 : [recenzja] Jan Zieliński Ryszard Różanowski (aut. dzieła rec.) s. 166
"Żarnowiec-tradycja i teraźniejszość", Zdzisław Łopatkiewicz, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" XI, Warszawa 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Zdzisław Łopatkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 167
"Język, dzieło literackie, umysł. Symultaniczność a linearność", Danuta Danek, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Jan Zieliński Danuta Danek (aut. dzieła rec.) s. 168
"Modernizacje i aktualizacje gatunku literackiego. Z problemów ewolucji genologicznej", Jan Trzynadlowski, "Prace Polonistyczne" S.XXXII (1976): [recenzja] Jan Zieliński Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 169
"Jan Andrzej Morsztyn-poeta wirtuoz", Barbara Falęcka, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1977) : [recenzja] Jan Zieliński Barbara Falęcka (aut. dzieła rec.) s. 169
">>Wielki człowiek do małych interesów<<. Struktura i problemy", Wojciech Natanson, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" XI, Warszawa 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Wojciech Natanson (aut. dzieła rec.) s. 169
"Współistnienie dwu poetyk: ekspresjonistycznej i modernistycznej w powieści >>Krzyk<< S.Przybyszewskiego", Gabriela Matuszek, "Zeszyty Naukowe UJ". DCXXXV. Prace Historycznoliterackie z.43, Kraków 1981 : [recenzja] Jan Zieliński Gabriela Matuszek (aut. dzieła rec.) s. 171
">>Akademik<<. (1945-1947). Szkic monograficzny", Maciej Miśkowiec, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" z.1 (1979) : [recenzja] Jan Zieliński Maciej Miśkowiec (aut. dzieła rec.) s. 171
"Thomasa Reida myślenie o języku", Zofia Florczak, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Jan Zieliński Zofia Florczak (aut. dzieła rec.) s. 172
"W szwajcarskich górach. Alpejskie krajobrazy Słowackiego", Stanisław Makowski, Warszawa 1976 : [recenzja] Jan Zieliński Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 173
"Obraz i wiersz. Arnold Böcklin w krytyce i poezji Młodej Polski (na przykładzie >>Wyspy umarłych)", Andrzej Nowakowski, "Zeszyty Naukowe UJ". DLXXXV. Prace Historycznoliterackie z.43, Kraków 1981 : [recenzja] Jan Zieliński Andrzej Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 175
"Motywy rycersko-żołnierskie w twórczości Aleksandra Fredry", Halina Stankowska, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" XI, Warszawa 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Halina Stankowska (aut. dzieła rec.) s. 175
"Obraz literatury polskiej. Seria 6. Literatura polska w okresie międzywojennym", Red. J.Kądziela, J.Kwiatkowski, I.Wyczańska, T.2, Kraków 1979 : [recenzja] Jan Zieliński s. 175
"Sienkiewicz a western", Zygmunt Fedyk, "Litteraria" VIII Wrocław 1976 : [recenzja] Jan Zieliński Zygmunt Fedyk (aut. dzieła rec.) s. 176
"Twórczość Goethego w czasopismach polskich lat 1887-1900", Piotr Obrączka, "Zeszyty Naukowe WSP Opole" XIX, Filologia Polska, Opole 1981 : [recenzja] Jan Zieliński Piotr Obrączka (aut. dzieła rec.) s. 177
"Prasa konspiracyjna w Krakowie w latach 1939-1945", Jerzy Jarowiecki, Wrocław 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Jerzy Jarowiecki (aut. dzieła rec.) s. 177
"Artysta i uczony", Leonard Neuger, "Prace Naukowe UŚl." nr 162. Prace Historycznoliterackie V, Katowice 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Leonard Neuger (aut. dzieła rec.) s. 178
"Wybrane motywy orientalne w literaturze polskiego pozytywizmu (sansara, karman, nirwana)", Wiesław Olkusz, "Zeszyty Naukowe WSP Opole" XIX, Filologia Polska, Opole 1981 : [recenzja] Jan Zieliński Wiesław Olkusz (aut. dzieła rec.) s. 179
"Czytanie Norwida. Próby", Jacek Trznadel, Warszawa 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Jacek Trznadel (aut. dzieła rec.) s. 179
"Gest śmiechu", Ryszard Nycz, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1977) : [recenzja] Jan Zieliński Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.) s. 180
"Leśmianowskie pytania i zagadki", Michał Głowiński, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1977) : [recenzja] Jan Zieliński Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 181
"Przyboś i", Bogusław Kierc, Słowo wstępne: E.Balcerzan, Wrocław 1976 : [recenzja] Jan Zieliński Bogusław Kierc (aut. dzieła rec.) s. 182
"Układy fabularno-kompozycyjne prozy Kornela Makuszyńskiego", Dorota Piasecka, "Zeszyty Naukowe WSP Opole" XIX, Filologia Polska, Opole 1981 : [recenzja] Jan Zieliński Dorota Piasecka (aut. dzieła rec.) s. 183
"O Muzeum Kraszewskiego w Dreźnie na nowo", Zofia Wolska-Grodecka, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" XI, Warszawa 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Zofia Wolska-Grodecka (aut. dzieła rec.) s. 183
"Tekst autora a tekst tłumacza", Seweryn Pollak, "Twórczość" nr 4 (1979) : [recenzja] Jan Zieliński Seweryn Pollak (aut. dzieła rec.) s. 183
"Obłoki nad wysokim zamkiem", Jarosław Marek Rymkiewicz, "Twórczość" nr 2 (1977) : [recenzja] Jan Zieliński Jarosław Marek Rymkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 183
"Witkiewicz i Sygietyński. Dzieje ich przyjaźni i współpracy literackiej", Zdzisław Piasecki, "Zeszyty Naukowe WSP Opole" XIX, Filologia Polska, Opole 1981 : [recenzja] Jan Zieliński Zdzisław Piasecki (aut. dzieła rec.) s. 185
"Z literackiej korespondencji Karola Irzykowskiego i Macieja Szukiewicza", Leokadia Pośpiechowa, "Zeszyty Naukowe WSP Opole" XIX, Filologia Polska, Opole 1981 : [recenzja] Jan Zieliński Leokadia Pośpiechowa (aut. dzieła rec.) s. 185
"Maria Dąbrowska-krytyk Conrada", Stefan Zabierowski, "Prace Naukowe UŚl. w Katowicach" t.8. Studia z krytyki i literatury XX wieku, Katowice 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Stefan Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 185
"Z dziejów literackich przyjaźni Przybyszewskiego", Stefania Bańcer, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1980) : [recenzja] Jan Zieliński Stefania Bańcer (aut. dzieła rec.) s. 186
"Ciemność. Mickiewiczowski przekład >>Darkness<< Byrona", Krzysztof A. Zakrzewski, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" XI, Warszawa 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Krzysztof A. Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 187
"Literatura barska. (Antologia)", Wyd. 2 zmien., Oprac.J. Maciejewski, Wrocław 1976 : [recenzja] Jan Zieliński s. 188
">>Opis miasta Łodzi<< Oskara Flatta początkiem piśmiennictwa przemysłowego miasta", Helena Karwacka, "Prace Polonistyczne" S.XXXII (1976): [recenzja] Jan Zieliński Helena Karwacka (aut. dzieła rec.) s. 189
"Nad pierwszymi inscenizacjami >>Róży<< Żeromskiego", Marek Szaruga, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków” z.72, Prace Historycznoliterackie VIII, Kraków 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Marek Szaruga (aut. dzieła rec.) s. 190
"Czy Reymont był prezesem Związku Zawodowego Literatów Polskich w Poznaniu?", Jacek , "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1980) : [recenzja] Jan Zieliński s. 190
"Młodopolski świat wyobraźni", Studia i eseje pod red. M.Podrazy-Kwiatkowskiej, Kraków 1977 : [recenzja] Jan Zieliński s. 191
"U początków poetyki Leśmiana", Włodzimierz Próchnicki, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie" z.36, Kraków 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Włodzimierz Próchnicki (aut. dzieła rec.) s. 192
">>Sami swoi, polska szopa<<. Z zagadnień tradycji polskiej szopki przełomu XIX i XX wieku", Ewa Miodońska-Brookes, "Ruch Literacki" nr 6 (1976) : [recenzja] Jan Zieliński Ewa Miodońska-Brookes (aut. dzieła rec.) s. 192
"W kręgu zainteresowań literaturą polską we Francji w XIX wieku", Jerzy Starnawski, Wrocław 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) s. 193
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Nad autoportretem Józefa Wittlina", Marian Stępień, "Miesięcznik Literacki" nr 3 (1979) : [recenzja] Jan Zieliński Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 193
"Motywy polskie w krótkich formach literackich niemieckiego obszaru językowego. 1794-1914", Arno Will, Wrocław 1976 : [recenzja] Jan Zieliński Arno Will (aut. dzieła rec.) s. 193
"Ze studiów nad twórczością prozatorską Kornela Ujejskiego", Włądysław Studencki, "Zeszyty Naukowe WSP Opole" XIX, Filologia Polska, Opole 1981 : [recenzja] Jan Zieliński Władysław Studencki (aut. dzieła rec.) s. 195
"Linde wobec Mączyńskiego", Władysław Kuraszkiewicz, "Studia Polonistyczne" V Poznań 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Władysław Kuraszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 195
"Szkic do traktatu o formie", Wiesław Juszczak, "Twórczość" nr 1 (1980) : [recenzja] Jan Zieliński Wiesław Juszczak (aut. dzieła rec.) s. 195
"Rzecz czarnoleska", Wiktor Weintraub, Kraków 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Wiktor Weintraub (aut. dzieła rec.) s. 195
"Twórczość dramatyczna Amelii Hertzówny", Kazimierz Gajda, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków” z.72, Prace Historycznoliterackie VIII, Kraków 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Kazimierz Gajda (aut. dzieła rec.) s. 196
"Debiut >>kozackiego romansisty<<", Marek Kwapiszewski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1977) : [recenzja] Jan Zieliński Marek Kwapiszewski (aut. dzieła rec.) s. 197
"Kronika franciszkanów wejherowskich-zapoznany nabytek historiografii klasztornej z połowy XVII w.", Gerard Labuda, "Studia Polonistyczne" V Poznań 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 197
"Wyrazy obce w >>Panu Tadeuszu<<", Maria Zarębina, Wrocław 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Maria Zarębina (aut. dzieła rec.) s. 199
Elżbieta (Iza) Rufener-Sapieha (1921-2008) Jan Zieliński s. 199-201
"Gombrowicz w Buenos Aires", Przełożył i podał do druku R.Kalicki, "Twórczość" nr 1 (1981) : [recenzja] Jan Zieliński s. 200
"List i pamiętnik. Dwie formy wypowiedzi osobistej", Jan Trzynadlowski, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 418, "Prace Literackie" XIX, Wrocław 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 200
"Starożytności egipskie w dramacie historycznym Stefana Żeromskiego >>Sułkowski<<", Maria Schleicher, "Prace Naukowe UŚl." nr 99. Prace Historycznoliterackie IV, Katowice 1976 : [recenzja] Jan Zieliński Maria Schleicher (aut. dzieła rec.) s. 200
"Składniowo-stylistyczny kształt prozy poetyckiej w >>Puszczy jodłowej<< Stefana Żeromskiego", Stanisław Mikołajczak, "Studia Polonistyczne" T.III (1976) : [recenzja] Jan Zieliński Stanisław Mikołajczak (aut. dzieła rec.) s. 201
"Słowacki-przeciwnik romantyków", Jarosław Maciejewski, "Studia Polonistyczne" V Poznań 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Jarosław Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 201
"Neologizmy w terminologii filozoficznej S.Trentowskiego", Jerzy Matusiak, "Przegląd Humanistyczny" nr 8 (1979) : [recenzja] Jan Zieliński Jerzy Matusiak (aut. dzieła rec.) s. 201
"Jarosław Iwaszkiewicz. Szkic krytycznoliteracki", Hryhorij Werwes, Tłum. (z jęz. ukraińskiego) T.Hołyńska, Warszawa 1979 : [recenzja] Jan Zieliński Hryhorij Werwes (aut. dzieła rec.) s. 201
"Światopogląd Stanisława Ignacego Witkiewicza", Małgorzata Szpakowska, Wrocław 1976 : [recenzja] Jan Zieliński Małgorzata Szpakowska (aut. dzieła rec.) s. 202
"Powieść polityczna i jej wyróżniki", Arkadiusz Myszkowski, "Miesięcznik Literacki" nr 10 (1976) : [recenzja] Jan Zieliński Arkadiusz Myszkowski (aut. dzieła rec.) s. 203
"Sztanioł : powikłane życie Juliusza Słowackiego", Jan Zieliński, Warszawa 2000 : [recenzja] Ewa Nawrocka Jan Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 203-210
">>Żywot człowieka poczciwego<< Mikołaja Reja w perspektywie problematyki adresata dzieła", Bogusław Bednarek, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 418, "Prace Literackie" XIX, Wrocław 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Bogusław Bednarek (aut. dzieła rec.) s. 204
"Kilka uwag o języku poetyckim Stefana Żeromskiego", Jan Trzynadlowski, "Litteraria" VIII Wrocław 1976 : [recenzja] Jan Zieliński Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 204
"O współczesnej komparatystyce literackiej", Halina Janaszek-Ivaničkova, Warszawa 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Halina Janaszek-Ivaničkova (aut. dzieła rec.) s. 206
">>Opowieści o pilocie Pirxie<< Stanisława Lema na tle poetyki serialu", Piotr Krywak, "Zeszyty Naukowe UJ". DLXXXV. Prace Historycznoliterackie z.43, Kraków 1981 : [recenzja] Jan Zieliński Piotr Krywak (aut. dzieła rec.) s. 206
"Inspiracje literackie renesansowych malowideł w Czernicy na Dolnym Śląsku", Jan Jerzy Trzynadlowski, "Litteraria" VIII Wrocław 1976 : [recenzja] Jan Zieliński Jan Jerzy Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 206
"Rondeau brillant", Jan Zieliński, "Twórczość" z.6 (1982) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Jan Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 207
"Odnawianie znaczeń", Maria Janion, Kraków 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 208
"Próby prozatorskie Stanisława Młodożeńca", Zbigniew Andres, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie”, Filologia Polska, z.13 Rzeszów 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Zbigniew Andres (aut. dzieła rec.) s. 208
"Twórczość Marii Dąbrowskiej dla czasopism dziecięcych doby międzywojennej", Zofia Szmytrowska-Adamczykowa, "Prace Naukowe UŚl." nr 99. Prace Historycznoliterackie IV, Katowice 1976 : [recenzja] Jan Zieliński Zofia Szmytrowska-Adamczykowa (aut. dzieła rec.) s. 208
"Epizod z życia artysty. (>>Tarłówna<< Adama Krechowieckiego)", Antoni Jopek, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków” z.72, Prace Historycznoliterackie VIII, Kraków 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Antoni Jopek (aut. dzieła rec.) s. 210