Znaleziono 1 artykuł

Marek Szaruga

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Nad pierwszymi inscenizacjami >>Róży<< Żeromskiego", Marek Szaruga, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków” z.72, Prace Historycznoliterackie VIII, Kraków 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Marek Szaruga (aut. dzieła rec.) s. 190