Znaleziono 17 artykułów

Danuta Danek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdania z podróży naukowych Danuta Danek Hanna Dziechcińska Cecylia Gajkowska Zofia Makowiecka Kamila Rudzińska s. 39-44
Sprawozdanie z podróży naukowych Danuta Danek Teresa Dobrzyńska Hanna Dziechcińska Ryszard Górski Feliksa Lichodziejewska Anna Sobolewska Stefan Treugutt Andrzej Werner s. 63-72
Streszczenia rozpraw doktorskich Danuta Danek Urszula Kowalska Hanna Maria Małgowska Marta Piwińska Eleonora Udalska s. 83-98
O wszystkim i - prawie o niczym Stanisław Eile Danuta Danek (aut. dzieła rec.) s. 115-118
"Psychoanaliza a analiza semiotyczna", Danuta Danek, "Teksty" nr 4 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Danuta Danek (aut. dzieła rec.) s. 121
"Nos a łydka. (O powieściowych spisach rzeczy)", Danuta Danek, "Teksty" nr 4 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Danuta Danek (aut. dzieła rec.) s. 137
"Z problemów poetyki snu. W kontekście menippejsko-karnawałowej interpretacji >>Operetki<<", Danuta Danek, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1978) : [recenzja] Jan Zieliński Danuta Danek (aut. dzieła rec.) s. 143
"O polemice literackiej w powieści", Danuta Danek, Warszawa 1972 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Danuta Danek (aut. dzieła rec.) s. 145
"O tytule utworu literackiego",Danuta Danek, "Pamiętnik Literacki" R. 63 (1972) : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Danuta Danek (aut. dzieła rec.) s. 145
"Język, dzieło literackie, umysł. Symultaniczność a linearność", Danuta Danek, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Jan Zieliński Danuta Danek (aut. dzieła rec.) s. 168
"Sen (marzenie senne) w literaturze polskiej XIX w.", Danuta Danek, "Ruch Literacki" nr 3 (1986) : [recenzja] Halina Gacowa Danuta Danek (aut. dzieła rec.) s. 180
Sprostowania Danuta Danek Czesław Hernas s. 183
"Integracja nauk a zagadnienie umysłu", Danuta Danek [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Danuta Danek (aut. dzieła rec.) s. 190
"O początkach umysłu", Danuta Danek, "Teksty" nr 6 (1981) : [recenzja] Ryszard Nycz Danuta Danek (aut. dzieła rec.) s. 238
"Dzieło literackie jako książka", Danuta Danek, Warszawa 1980 : [recenzja] Grażyna Borkowska Danuta Danek (aut. dzieła rec.) s. 316
"O polemice literackiej w powieści", Danuta Danek, indeks zestawiła Aniela Piorunowa, Warszawa 1972, Państwowy Instytut Wydawniczy, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, t. 32, komitet redakcyjny: Alina Brodzka, Maria Janion (redaktor naczelny), Julian Krzyżanowski, Aniela Piorunowa (sekretarz redakcji), Zofia Szmydtowa, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 218, 2 nlb. + errata na wklejce : [recenzja] Marian Płachecki Danuta Danek (aut. dzieła rec.) Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) s. 335-350
"Dzieło literackie jako książka : o tytułach i spisach rzeczy w powieści", Danuta Danek, Warszawa 1980 : [recenzja] Elżbieta Zawisza Danuta Danek (aut. dzieła rec.) s. 463-471