Znaleziono 22 artykuły

Anna Sobolewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Józef Ambroszko Alicja Baluch Zofia Brzuchowska Miłosława Bukowska Stanisław Cieślak Barbara Dumania Czesław Dutka Bożena Garszczyńska Łucja Ginkowa Wojciech Gutowski Andrzej Konkowski Barbara Kubicka-Czekaj Alicja Kurkowa Tadeusz Lewaszkiewicz Maria Marcjan Anna Mazanek Anna Nasalska Barbara Niemiec Maria Prussak Zygmunt Sibiga Alina Siomkajło Anna Sobolewska Andrzej Stoff Zdzisław Szeląg Eugenia Sławińska Eugenia Ulczinaite Marian Ursel Zofia Wójcicka Jolanta Ługowska Joanna Ślósarska Dobrosława Świerczyńska s. 18-117
Teatr jednego autora : problemy psychologiczne w najnowszej powieści polskiej Anna Sobolewska s. 35-60
Pracownie krawieckie ludzkości Anna Sobolewska s. 49-64
Sprawozdanie z podróży naukowych Danuta Danek Teresa Dobrzyńska Hanna Dziechcińska Ryszard Górski Feliksa Lichodziejewska Anna Sobolewska Stefan Treugutt Andrzej Werner s. 63-72
"Współczesna literaturą polska (kierunki, prądy, periodyzacja)" Anna Sobolewska s. 69-76
Z alchemiczną precyzją Anna Sobolewska s. 76-81
    Zacytuj
  • Udostępnij
Etos i polityka : wyznania Aleksandra Hertza Anna Sobolewska s. 126-131
"Pracownie krawieckie ludzkości", Anna Sobolewska, "Teksty" nr 5 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Anna Sobolewska (aut. dzieła rec.) s. 131
Wojna bez imienia Anna Sobolewska s. 143-156
"Polska proza psychologiczna 1945-1950", Anna Sobolewska, Wrocław 1979 : [recenzja] Anna Sobolewska Anna Sobolewska (aut. dzieła rec.) Grażyna Cendrowska-Werner (tłum.) s. 150-155
Problemy motywacji i analizy psychologicznej w polskiej prozie lat 1945-1950 Anna Sobolewska s. 165-191
"Problemy motywacji i analizy psychologicznej w polskiej prozie lat 1945-1950", Anna Sobolewska, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1977) : [recenzja] Małgorzata Szejna Anna Sobolewska (aut. dzieła rec.) s. 204
"Maksymalnie udana egzystencja : szkice o życiu i twórczości Mirona Białoszewskiego", Anna Sobolewska, Warszawa 1997 : [recenzja] Małgorzata Łukaszuk-Piekara Anna Sobolewska (aut. dzieła rec.) s. 207-213
Ocena zmian w strukturze zatrudnienia kobiet w Europie w latach 2002–2014 Paula Halik Marta Hozer-Koćmiel Anna Sobolewska s. 207-218
"Mistyka dnia powszedniego", Anna Sobolewska, Warszawa 1992 : [recenzja] Seweryna Wysłouch Anna Sobolewska (aut. dzieła rec.) s. 223-228
"Teatr jednego autora. Problemy psychologiczne w najnowszej powieści polskiej", Anna Sobolewska, "Teksty" nr 3 (1981) : [recenzja] Ryszard Nycz Anna Sobolewska (aut. dzieła rec.) s. 261
"Czytanie Kabały", Anna Sobolewska [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Anna Sobolewska (aut. dzieła rec.) s. 304
"Sztuka powieściopisarska Nałkowskiej. (Lata 1935-1954)", Ewa Frąckowiak-Wiegandtowa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nau, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Prace Komisji Historycznoliterackiej, Nr 33, ss. 150, 2 nlb. : [recenzja] Anna Sobolewska Ewa Frąckowiak-Wiegandtowa (aut. dzieła rec.) s. 306-315
"Ja - to ktoś znajomy (poetyka doświadczeń wewnętrznych w późnej twórczości Jarosława Iwaszkiewicza i Mirona Białoszewskiego)", Anna Sobolewska, "Twórczość" nr 9 (1985) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Anna Sobolewska (aut. dzieła rec.) s. 334
"Polska proza psychologiczna. (1945-1950)", Anna Sobolewska, Wrocław 1979 : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Anna Sobolewska (aut. dzieła rec.) s. 335
"Autobiografia i powieść, czyli pisarz i jego postacie", Małgorzata Czermińska, Gdańsk 1987 : [recenzja] Anna Sobolewska Małgorzata Czermińska (aut. dzieła rec.) s. 362-366
"Czytanie kabały", Anna Sobolewska, "Twórczość" nr 7 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Anna Sobolewska (aut. dzieła rec.) s. 444