Znaleziono 24 artykuły

Anna Janina Sobolewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Conrad i jego >>polskie co do kobiet złudzenia<<. Wokół tajemnicy marsylskiej Conrada", Aniela Kowalska, "Prace Polonistyczne" S.XXXI (1975) : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Aniela Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 107
"Antyutopia jako negatywna oraz utajona odmiana utopii (na przykładzie >>Dwóch końców świata<< Antoniego Słonimskiego)", Bogdan Mazan, "Prace Polonistyczne" S.XXXI (1975) : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Bogdan Mazan (aut. dzieła rec.) s. 113
">>Podróż<< i >>Disneyland<< Stanisława Dygata", Zdzisław Skwarczyński, "Prace Polonistyczne" S.XXXI (1975) : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Zdzisław Skwarczyński (aut. dzieła rec.) s. 127
"Tekst literacki wobec tekstu-wzorca", Teresa Cieslikowska, "Acta Universitatis Lodziensis", Nauki Humanistyczno-Społeczne nr 2, Łódź 1975 : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Teresa Cieslikowska (aut. dzieła rec.) s. 139
"Uwagi o rozważaniach Romana Ingardena", Andrzej Starzyński, "Acta Universitatis Lodziensis", Nauki Humanistyczno-Społeczne nr 2, Łódź 1975 : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Andrzej Starzyński (aut. dzieła rec.) s. 151
"Czym jest poetyka pragmatyczna?", Eugeniusz Czaplejewicz, "Miesięcznik Literacki" nr 2 (1976) : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 162
"Prolegomena do powieści Choromańskiego", Ryszard Chodźko, "Miesięcznik Literacki" nr 11 (1974) : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Ryszard Chodźko (aut. dzieła rec.) s. 170
"Poetyka polskiej powieści kryminalnej", Stanisław Barańczak, "Teksty" nr 6 (1973) : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 179
"Nieważne to, jak było naprawdę. (W. Gombrowicz: "Zbrodnia z premedytacją")", Kazimierz Bartoszyński, "Teksty" nr 6 (1974) : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Kazimierz Bartoszyński (aut. dzieła rec.) s. 181
"Precjoza Morsztynowskie (II)", Leszek Kukulski, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 (1975) : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Leszek Kukulski (aut. dzieła rec.) s. 189
"Navigare necesse est", Bohdan Urbankowski, "Miesięcznik Literacki" nr 11 (1974) : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Bohdan Urbankowski (aut. dzieła rec.) s. 190
"Precjoza Morsztynowskie (III)", Leszek Kukulski, "Przegląd Humanistyczny" nr 8 (1975) : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Leszek Kukulski (aut. dzieła rec.) s. 191
"Awangarda i Leśmian", Elżbieta Wróblewska, "Prace Polonistyczne" S.XXX (1974) : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Elżbieta Wróblewska (aut. dzieła rec.) s. 195
"Charakteryzacja językowa postaci w >>Sławie i chwale<< Jarosława Iwaszkiewicza", Stanisław Bąba, "Poradnik Językowy", z. 6 (1974) : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Stanisław Bąba (aut. dzieła rec.) s. 199
"Prasa lubelska. 1944-1974", Alojzy Leszek Gzella, Lublin 1974 : [ recenzja] Anna Janina Sobolewska Alojzy Leszek Gzella (aut. dzieła rec.) s. 201
"Wojna i pióro", Przy współpracy A. Horodyskiego, Melchior Wańkowicz, Warszawa 1974 : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Melchior Wańkowicz (aut. dzieła rec.) s. 204
"O prozie Edwarda Stachury", Bogdan Chełstowski, "Miesięcznik Literacki", nr 5 (1974) : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Bogdan Chełstowski (aut. dzieła rec.) s. 205
"Szkice o Conradzie", Maria Dąbrowska, Warszawa 1974 : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Maria Dąbrowska (aut. dzieła rec.) s. 211
"Zapomniana powieść Poli Gojawiczyńskiej >>Słupy ogniste<<", Adela Pryszczewska-Kozołub, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Historia Literatury XIII, Opole 1975 : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Adela Pryszczewska-Kozołub (aut. dzieła rec.) s. 211
"Malarskie konsekwencje Czystej Formy (I)", Irena Jakimowicz, "Przegląd Humanistyczny", nr 7 (1974) : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Irena Jakimowicz (aut. dzieła rec.) s. 223
">>Pożegnania<< Dygata", Zdzisław Skwarczyński, Prace Polonistyczne" S.XXX (1974) : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Zdzisław Skwarczyński (aut. dzieła rec.) s. 237
"O >>Alchemii słowa<< Jana Parandowskiego", Władysław Studencki, Opole 1973 : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Władysław Studencki (aut. dzieła rec.) s. 241
"Lata 1949-1955 w doświadczeniach krytyki literackiej", Marian Stępień, "Miesięcznik Literacki", nr 5 (1974) : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 279
"Polska proza psychologiczna. (1945-1950)", Anna Sobolewska, Wrocław 1979 : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Anna Sobolewska (aut. dzieła rec.) s. 335