Znaleziono 26 artykułów

Eugeniusz Czaplejewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Euzebiusz Słowacki na autostradzie czasu: (szkic do portretu teoretyka i translatora) Eugeniusz Czaplejewicz s. 33-54
"Gra miłości i śmierci w liryce Leśmiana", Eugeniusz Czaplejewicz [w:] "Studia z teorii i historii poezji", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Ewa Szary Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 96
"Strukturalizm a pragmatyzm", Eugeniusz Czaplejewicz, "Miesięcznik Literacki" nr 8 (1973) : [recenzja] Marian Płachecki Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 100
"Taniec i śmiech w poezji Leśmiana", Eugeniusz Czaplejewicz, "Miesięcznik Literacki" R. 7 (1972) : [recenzja] Ewa Szary Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 106
"Adresat jako kategoria poetyki", Eugeniusz Czaplejewicz, "Przegląd Humanistyczny" R.XVI (1972) : [recenzja] Janusz Pawłowski Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 115
"Platon i genologia", Eugeniusz Czaplejewicz, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 Marian Płachecki Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 124
"Lektura Bachtina", Eugeniusz Czaplejewicz, "Miesięcznik Literacki" nr 4 (1977) : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 137
"Adresat ballad Leśmiana", Eugeniusz Czaplejewicz, Warszawa 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 138
"Problemy poetyki pragmatycznej", red. nauk. Eugeniusz Czaplejewicz, Warszawa 1977 : [recenzja] Eugeniusz Czaplejewicz Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) M.-B. Fedewicz (tłum.) s. 141-149
"Historia literatury jako historia dialogu", Eugeniusz Czaplejewicz, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1978) : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 148
"Czym jest poetyka pragmatyczna?", Eugeniusz Czaplejewicz, "Miesięcznik Literacki" nr 2 (1976) : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 162
"Euzebiusz Słowacki jako teoretyk literatury", Eugeniusz Czaplejewicz, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1980) : [recenzja] Grażyna Borkowska Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 168
"Poezja jako dialog", Eugeniusz Czaplejewicz, Warszawa 1981 : [recenzja] Maria Kalinowska Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 170
"Adresat w poezji Leśmiana", Eugeniusz Czaplejewicz, Wrocław 1973 : [recenzja] Hanna Filipkowska Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 181
"Z gatunkiem czy bez... : o twórczości Mirona Białoszewskiego", Anna Świrek, Zielona Góra 1997; "„Nibyja” : o poezji Białoszewskiego", Małgorzata Łukaszuk-Piekara, Lublin 1997; "Ale ja nie Bóg : kontemplacja i teatr w dziele Mirona Białoszewskiego", Jarosław Fazan, Kraków 1998; "Gramatyka i mistyka : wprowadzenie w teatralną osobowość Mirona Białoszewskiego", Jacek Kopciński, Warszawa 1997; "Teatr graficzny Białoszewskiego", Witold Sadowski, pod red. Eugeniusza Czaplejewicza, Warszawa 1999 : [recenzja] Piotr Michałowski Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) Jarosław Fazan (aut. dzieła rec.) Jacek Kopciński (aut. dzieła rec.) Witold Sadowski (aut. dzieła rec.) Małgorzata Łukaszuk-Piekara (aut. dzieła rec.) Anna Świrek (aut. dzieła rec.) s. 215-229
Nowożytna literatura i nauka o literaturze w świetle heterogeniczności Eugeniusz Czaplejewicz s. 222-232
Nowożytna literatura i nauka o literaturze w świetle heterogeniczności Eugeniusz Czaplejewicz s. 222-233
Pomiędzy historią literatury a filozofią Andrzej Muchowicz Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 230-232
"Szkic do antropologii Stanisława Vincenza (>>Na wysokiej połoninie<<)", Eugeniusz Czaplejewicz, "Miesięcznik Literacki" nr 11 Joanna Wiszniewicz Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 236
"Poetyka i dialektyka", Eugeniusz Czaplejewicz, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 237
"Łosiew, czyli tytanizm dwudziestowieczny", Eugeniusz Czaplejewicz, "Przegląd Humanistyczny" nr 12 (1987) : [recenzja] Małgorzata Leczycka Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 245
">>Przeszłość<< C.Norwida", Eugeniusz Czaplejewicz [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 286
"Bachtin : dialog - język - literatura", pod red. Eugeniusza Czaplejewicza i Edwarda Kasperskiego, Warszawa 1983 : [recenzja] Zofia Mitosek Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) Edward Kasperski (aut. dzieła rec.) s. 335-344
"Studia z teorii i historii poezji", pod redakcją Michała Głowińskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom IX, komitet redakcyjny: Janusz Sławiński, Jan Trzynadlowski, Maria Żmigrodzka, sekretarz redakcji Teresa Kostkiewiczowa, ss. 220 : [recenzja] Eugeniusz Czaplejewicz Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 364-372
"Stanisław Vincenz, czyli kontynuacja dialogów Platona", Eugeniusz Czaplejewicz, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1981) : [recenzja] Ewa Graczyk Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 367
III Konferencja Teoretycznoliteracka Pomocniczych Pracowników Naukowych Polonistyki (Ustronie, 29 stycznia - 3 lutego 1964) Eugeniusz Czaplejewicz s. 629-639