Znaleziono 46 artykułów

Zofia Mitosek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Adam Mickiewicz w oczach Francuzów Zofia Mitosek s. 5-20
Mickiewicz, Napoleon i Francuzi Zofia Mitosek s. 13-25
Streszczenia prac doktorskich Stanisław Barańczak Janusz Barczyński Marian Borecki Wincenty Cesluk-Grajewski Jerzy Jastrzębski Tomasz Lewandowski Zofia Mitosek Magdalena Nowotna-Szybistowa Elżbieta Rzewuska Czesław Samojlik Jadwiga Sawicka-Mandalian Zofia Szmytrowska-Adamczykowa Jacek Tarczałowicz Alicja Wysokińska Zdzisław Śliwka Piotr Świerc s. 15-55
Mesjanizm postmodernistów Zofia Mitosek s. 18-32
Mimesis krytyczna Zofia Mitosek s. 77-95
Ta dziwna mimesis Zofia Mitosek s. 82-87
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ingarden ponowoczesny? Zofia Mitosek s. 83-90
Co znaczy historia historiografii? Zofia Mitosek s. 95-98
Obszary porównań : nowoczesne praktyki komparatystyczne Zofia Mitosek s. 98-102
Dwudziestolecie "Tekstów Drugich" Zofia Mitosek s. 124-128
"Zygmunt Łempicki-status teorii wobec praktyki artystycznej", Zofia Mitosek [w:] "Problemy literatury polskiej lat 1890-1939", Wrocław 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Zofia Mitosek (aut. dzieła rec.) s. 126
Powieść a poznanie Teresa Dobrzyńska Zofia Mitosek (aut. dzieła rec.) s. 132-134
Sesja na temat poetyki pragmatycznej Zofia Mitosek s. 134-137
Hermeneuta i autobiografia Zofia Mitosek s. 137-151
Przerwana pieśń : o funkcji podkreśleń w poezji Norwida Zofia Mitosek s. 157-174
"Historia literatury i socjologia wiedzy", Zofia Mitosek, "Przegląd Humanistyczny" nr 12 (1977) : [recenzja] Małgorzata Szejna Zofia Mitosek (aut. dzieła rec.) s. 160
Tzvetan Todorov - transfiguracja strukturalisty Zofia Mitosek s. 165-174
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bachtin raz jeszcze Zofia Mitosek s. 167-174
Oświeceniowe prolegomena do nauki o literaturze Zofia Mitosek s. 169-173
Zaraza Zofia Mitosek s. 178-187
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Literatura i stereotyp", Zofia Mitosek, Wrocław 1974 : [recenzja] Marian Płachecki Zofia Mitosek (aut. dzieła rec.) s. 191
"Efekt estetyczny a formy ideologii", Zofia Mitosek, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1979) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Zofia Mitosek (aut. dzieła rec.) s. 201
List otwarty do Profesora Jerzego Parviego Zofia Mitosek s. 201-205
Wydarzenie, którego nie było, czyli "Holokaust" dla maluczkich Zofia Mitosek s. 207-215
[Uprzejmie informuję, że...] Zofia Mitosek s. 209
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Poznanie (w) powieści - od Balzaka do Masłowskiej", Zofia Mitosek, Kraków 2003 : [recenzja] Adam Dziadek Zofia Mitosek (aut. dzieła rec.) s. 211-216
"Mimesis : zjawisko i problem", Zofia Mitosek, indeks osób oprac. Barbara Gomulicka, Warszawa 1997 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Barbara Gomulicka (aut. dzieła rec.) Zofia Mitosek (aut. dzieła rec.) s. 219-230
"Powieściowy dyskurs o kulturze albo stereotyp obnażony", Zofia Mitosek, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1974) : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Zofia Mitosek (aut. dzieła rec.) s. 221
"Lector in Fabula", Umberto Eco, przeł. Piotr Salwa, Warszawa 1994; "Sześć przechadzek po lesie fikcji", Umberto Eco, przeł. Jerzy Jarniewicz, Kraków 1995; "Interpretacja i nadinterpretacja", Umberto Eco, Richard Rorty, Jonathan Culler, Christine Brooke-Rose, red. Stefan Collini, przeł. Tomasz Bieroń, Kraków 1996 : [recenzja] Zofia Mitosek Tomasz Bieroń (aut. dzieła rec.) Christine Brooke-Rose (aut. dzieła rec.) Stefan Collini (aut. dzieła rec.) Jonathan Culler (aut. dzieła rec.) Umberto Eco (aut. dzieła rec.) Jerzy Jarniewicz (aut. dzieła rec.) Richard Rorty (aut. dzieła rec.) Piotr Salwa (aut. dzieła rec.) s. 221-228
"Adam Mickiewicz aux yeux des Français", textes réunis, établis et présentés avec l'introduction commentaires et notes par Zofia Mitosek, préfaces: Louis Le Guillou et Daniel Beauvois, Warszawa 1992 : [recenzja] Jerzy Parvi Daniel Beauvois (aut. dzieła rec.) Louis Le Guillou (aut. dzieła rec.) Zofia Mitosek (aut. dzieła rec.) s. 225-228
"Praktyki opowiadania", red. Bogdan Owczarek, Zofia Mitosek, Wincenty Grajewski, Kraków 2001 : [recenzja] Józef Japola Wincenty Grajewski (aut. dzieła rec.) Zofia Mitosek (aut. dzieła rec.) Bogdan Owczarek (aut. dzieła rec.) s. 225-239
"Przerwana pieśń. O funkcji podkreśleń w poezji Norwida", Zofia Mitosek, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Zofia Mitosek (aut. dzieła rec.) s. 238
Zaangażowanie? Zofia Mitosek s. 244-252
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Opowiadanie w perspektywie badań porównawczych", red. Zofia Mitosek, Kraków 2004 : [recenzja] Agata Sikora Zofia Mitosek (aut. dzieła rec.) s. 249-257
"W poszukiwaniu istoty języka : wybór pism", t. 1-2, Roman Jakobson, wybór, redakcja naukowa i wstęp Maria Renata Mayenowa, bibliografię opracowała Alicja Szałagan, Warszawa 1989 : [recenzja] Zofia Mitosek Roman Jakobson (aut. dzieła rec.) Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) Alicja Szałagan (aut. dzieła rec.) s. 251-259
Kolonizator Charles Marlow, czyli "ironiczna konieczność" Zofia Mitosek s. 277-289
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Kultura literacka (1918-1932)", Stefan Żółkiewski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, ss. 484 : [recenzja] Zofia Mitosek Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 300-309
"Teorie badań literackich. Przegląd historyczny", Zofia Mitosek, Warszawa 1983 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Zofia Mitosek (aut. dzieła rec.) s. 310
"Teoria badań literackich. Przegląd historyczny", Zofia Mitosek, Warszawa 1988 : [recenzja] Krystyna Pietrych Zofia Mitosek (aut. dzieła rec.) s. 322
"Bachtin : dialog - język - literatura", pod red. Eugeniusza Czaplejewicza i Edwarda Kasperskiego, Warszawa 1983 : [recenzja] Zofia Mitosek Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) Edward Kasperski (aut. dzieła rec.) s. 335-344
"Sémiologie de la représentation. Théâtre, télévision, Bande dessinée", André Helbo, avec la collaboration de: Jean Alter, René Berger, Pavel Compeanu, Régis Durand, Umberto Eco, Pierre Fresnault-Deruelle, Solomon Marcus, Pierre Schaeffer, Bruxelles 1975, Editions Complexe, Presses Universitaires de France, „Creusets” - collection dirigée par André Helbo, ss. 196 : [recenzja] Zofia Mitosek Jean Alter (aut. dzieła rec.) René Berger (aut. dzieła rec.) Pavel Compeanu (aut. dzieła rec.) Régis Durand (aut. dzieła rec.) Umberto Eco (aut. dzieła rec.) Pierre Fresnault-Deruelle (aut. dzieła rec.) André Helbo (aut. dzieła rec.) Solomon Marcus (aut. dzieła rec.) Pierre Schaeffer (aut. dzieła rec.) s. 335-342
"Socjologia sztuki", Jean Duvignaud, tłumaczyła Irena Wojnar, Warszawa 1970, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 166, 2 nlb.; "Hauptrichtungen der Literatursoziologie", Hans Norbert Fügen, Bonn 1966, M. Bonvier Co Verlag, ss. 216 : [recenzja] Zofia Mitosek Jean Duvignaud (aut. dzieła rec.) Hans Norbert Fügen (aut. dzieła rec.) Irena Wojnar (aut. dzieła rec.) s. 373-381
"Teorie badań literackich : przegląd historyczny", Zofia Mitosek, Warszawa 1983 : [recenzja] Stefan Żółkiewski Zofia Mitosek (aut. dzieła rec.) s. 378-382
"Mimesis : des articulations", Silviane Agacinski, Jacques Derrida, Sarah Kofman, Ph. Lacoue-Labarthe, Jean-Luc Nancy, Bernard Pautrat, Paris 1975; "Mimologiques : voyage en Cratylie", Gérard Genette, Paris 1976 : [recenzja] Zofia Mitosek Silviane Agacinski (aut. dzieła rec.) Jacques Derrida (aut. dzieła rec.) Gérard Genette (aut. dzieła rec.) Sarah Kofman (aut. dzieła rec.) Ph. Lacoue-Labarthe (aut. dzieła rec.) Jean-Luc Nancy (aut. dzieła rec.) Bernard Pautrat (aut. dzieła rec.) s. 380-388
Od dzieła do rękopisu : o francuskiej krytyce genetycznej Zofia Mitosek s. 393-403
"Literatura i stereotypy", Zofia Mitosek, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Rozprawy Literackie, t. 5, Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej, z prac Zakładu Teorii Literatury i Poetyki Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 196 : [recenzja] Ignacy Paśko Zofia Mitosek (aut. dzieła rec.) s. 402-408