Znaleziono 12 artykułów

Piotr Salwa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Po Galileuszu... Vincenzo Cappelletti Piotr Salwa (tłum.) s. 85-92
Umberto Eco : hybrydowe teksty, kłączowe narracje i ironia Piotr Salwa s. 127-138
"Jan Andrzej Morsztyn i Giambattista Marino : dialog poetów europejskiego baroku", Alina Nowicka-Jeżowa, Warszawa 2000 : [recenzja] Piotr Salwa Alina Nowicka-Jeżowa (aut. dzieła rec.) s. 176-178
Krytyka tekstu, teoria zbiorów i diasystem Cesare Segre Piotr Salwa (tłum.) s. 191-204
"Lector in Fabula", Umberto Eco, przeł. Piotr Salwa, Warszawa 1994; "Sześć przechadzek po lesie fikcji", Umberto Eco, przeł. Jerzy Jarniewicz, Kraków 1995; "Interpretacja i nadinterpretacja", Umberto Eco, Richard Rorty, Jonathan Culler, Christine Brooke-Rose, red. Stefan Collini, przeł. Tomasz Bieroń, Kraków 1996 : [recenzja] Zofia Mitosek Tomasz Bieroń (aut. dzieła rec.) Christine Brooke-Rose (aut. dzieła rec.) Stefan Collini (aut. dzieła rec.) Jonathan Culler (aut. dzieła rec.) Umberto Eco (aut. dzieła rec.) Jerzy Jarniewicz (aut. dzieła rec.) Richard Rorty (aut. dzieła rec.) Piotr Salwa (aut. dzieła rec.) s. 221-228
Poetyka Cesare Segre Piotr Salwa (tłum.) s. 255-278
"Slavica et alia : per Anton Maria Raffo", a cura di Andrea Ceccherelli, Cristiano Diddi, Danilo Gheno, Firenze 2007 : [recenzja] Piotr Salwa Andrea Ceccherelli (aut. dzieła rec.) Cristiano Diddi (aut. dzieła rec.) Danilo Gheno (aut. dzieła rec.) s. 262-264
Dialog w baśni : stosunki interpersonalne i struktury narracyjne Gian Paolo Carpettini Piotr Salwa (tłum.) s. 263-275
Głos narrracyjny i opis Stefano Agosti Piotr Salwa (tłum.) s. 281-286
Czytelnik modelowy Umberto Eco Piotr Salwa (tłum.) s. 287-305
"Pola napięć" i "ruchome pola semantyczne" w kulturze XIII wieku Maria Corti Piotr Salwa (tłum.) s. 307-323
Referencja Marcello Pagnini Piotr Salwa (tłum.) s. 325-336