Znaleziono 5 artykułów

Andrea Ceccherelli

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sylwa a tłumaczenia otwarte : (wokół "Pieska podróżnego" i jego wersji angielskiej) Andrea Ceccherelli s. 75-88
Leopardi w Młodej Polsce (Rzeczywistość i wyobraźnia w kręgu intertekstualności) Andrea Ceccherelli s. 133-152
Poeta zaświatu przedstawionego: Dante u Miłosza Andrea Ceccherelli s. 165-178
"Per Mickiewicz : atti del convegno internazionale nel bicentenario della nascita di Adam Mickiewicz : Accademia Polacca di Roma, 14-16 dicembre 1998", a cura di Andrea Ceccherelli, Luigi Marinelli, Marcello Piacentini, Krzysztof Żaboklicki, Varsavia - Roma 2001 : [recenzja] Mikołaj Sokołowski Andrea Ceccherelli (aut. dzieła rec.) Luigi Marinelli (aut. dzieła rec.) Marcello Piacentini (aut. dzieła rec.) Krzysztof Żaboklicki (aut. dzieła rec.) s. 235-239
"Slavica et alia : per Anton Maria Raffo", a cura di Andrea Ceccherelli, Cristiano Diddi, Danilo Gheno, Firenze 2007 : [recenzja] Piotr Salwa Andrea Ceccherelli (aut. dzieła rec.) Cristiano Diddi (aut. dzieła rec.) Danilo Gheno (aut. dzieła rec.) s. 262-264