Znaleziono 11 artykułów

Luigi Marinelli

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa do: "Storia della letteratura polacca" [Historia literatury polskiej], red. L. Marinelli, Einaudi, Torino 2004 Luigi Marinelli s. 11-15
Czesława Miłosza rodzinna Europa pomiędzy Szetejniami a zatoką San Francisco Luigi Marinelli s. 15-28
Polonocentryzm w historii literatury - jego racje i ograniczenia (w uniwersyteckiej syntezie historycznoliterackiej) Luigi Marinelli Monika Woźniak (tłum.) s. 37-56
[Wielce Szanowni Państwo... : odpowiedź na ankietę] Luigi Marinelli s. 49-54
Rok 1795 a historycy literatury Luigi Marinelli s. 113-125
"Swojskość i cudzoziemszczyzna w dziejach kultury polskiej", red. Zofia Stefanowska, Warszawa 1973 : [recenzja] Luigi Marinelli Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) Fiorenzo Fantaccini (tłum.) s. 144-160
"Cultura e nazione in Italia e Polonia dal Rinascimento all' Illuminismo", red. V. Branca, S. Graciotti, Firenze 1986 : [recenzja] Luigi Marinelli V. Branca (aut. dzieła rec.) S. Graciotti (aut. dzieła rec.) Richard Castle (tłum.) s. 160-163
Polonocentryzm w historii literatury : jego racje i ograniczenia (w uniwersyteckiej syntezie historycznoliterackiej) Luigi Marinelli Monika Woźniak (tłum.) s. 198-214
    Zacytuj
  • Udostępnij
O "zagadce" Najświętszej Panny Kwietnej : przyczynek do Mickiewiczowskiej "mariologii" Luigi Marinelli s. 201-208
"Per Mickiewicz : atti del convegno internazionale nel bicentenario della nascita di Adam Mickiewicz : Accademia Polacca di Roma, 14-16 dicembre 1998", a cura di Andrea Ceccherelli, Luigi Marinelli, Marcello Piacentini, Krzysztof Żaboklicki, Varsavia - Roma 2001 : [recenzja] Mikołaj Sokołowski Andrea Ceccherelli (aut. dzieła rec.) Luigi Marinelli (aut. dzieła rec.) Marcello Piacentini (aut. dzieła rec.) Krzysztof Żaboklicki (aut. dzieła rec.) s. 235-239
"Storia della letteratura polacca" a cura di Luigi Marinelli, Torino 2004 : [recenzja] Andrzej Litwornia Luigi Marinelli (aut. dzieła rec.) s. 240-248