Znaleziono 25 artykułów

Andrzej Litwornia

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Urszula Aszyk-Milewska Jan Bujak Teresa Dobrzyńska Barbara Dyduchowa Aleksander Fiut Irena Galster Anna Habryn Władysława Homowa Jadwiga Jagiełło Milica Jakóbiec-Semkowa Zbigniew Jarosiński Barbara Jedynak Jan Kaczyński Anna Kuligowska Andrzej Litwornia Michał Masłowski Janusz Misiewicz Józef Nowakowski Emil Orzechowski Teresa Radwan-Wińska Grażyna Szymczyk s. 19-82
Nad tekstem Mickiewicza "Śniła się zima..." Andrzej Litwornia s. 29-58
"Listy Sebastiana Grabowieckiego z 1588 roku", Andrzej Litwornia, "Ze Skarbca Kultury", Biuletyn Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (1976) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Andrzej Litwornia (aut. dzieła rec.) s. 146
Echo Sannazara w "Dziadach" Andrzej Litwornia s. 163-171
Andrzej Dębowski - pisarz XVI wieku : próba uściślenia bibliografii Andrzej Litwornia s. 165-174
Dante w kulturze staropolskiej : stulecia XV-XVI Andrzej Litwornia s. 167-208
Katedra Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu "La Sapienza" w Rzymie Andrzej Litwornia s. 169-175
"Sebastian Grabowiecki. Zarys monograficzny", Andrzej Litwornia, Wrocław 1976 : [recenzja] Małgorzata Masalska Andrzej Litwornia (aut. dzieła rec.) s. 173
"Wierszowana suplika chłopów kowieńskich z końca XVIII w.", Anna Kaupuż, Andrzej Litwornia, "Acta Universitatis Wratislaviensis" nr 200, "Prace Literackie" XV, Wrocław 1973 : [recenzja] Teresa Lancholc Anna Kaupuż (aut. dzieła rec.) Andrzej Litwornia (aut. dzieła rec.) s. 183
Modlitwa do pięciu boleści NMP z rękopisu gnieźnieńskiego s. 183-197
"Średniowiecze", Teresa Michałowska, Warszawa 1995 : [recenzja] Andrzej Litwornia Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) s. 187-198
"Frasche", Jan Kochanowski, a cura di Nullo Minissi, Milano 1995 : [recenzja] Andrzej Litwornia Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) Nullo Minissi (aut. dzieła rec.) s. 199-213
Najświętsza Panna "Kwietna" w Soplicowie Andrzej Litwornia s. 203-220
"Problematyka lamentów chłopskich", Andrzej Litwornia, Wrocław 1970 : [recenzja] Ewa Szary Andrzej Litwornia (aut. dzieła rec.) s. 205
"„W Rzymie zwyciężonym Rzym niezwyciężony” : spory o wieczne miasto (1575-1630)", Andrzej Litwornia, indeks Justyna Mańkowska, Warszawa 2003 : [recenzja] Teresa Chynczewska-Hennel Andrzej Litwornia (aut. dzieła rec.) Justyna Mańkowska (aut. dzieła rec.) s. 217-222
"„Wysoki umysł w dolnych rzeczach zawikłany” : antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku : od Mikołaja Sępa Szarzyńskiego do Stanisława Herakliusza Lubomirskiego", opracował i wstępem poprzedził Krzysztof Mrowcewicz, Warszawa 1993 : [recenzja] Andrzej Litwornia Krzysztof Mrowcewicz (aut. dzieła rec.) s. 218-224
"Poeta Wazów : studia o okolicznościowej poezji Stanisława Grochowskiego (1542-1612)", Aleksandra Ozsczęda, Wrocław 1999 : [recenzja] Andrzej Litwornia Aleksander Oszczęda (aut. dzieła rec.) s. 221-230
"La porta d'Italia : diare e viaggiatori polacchi in Friuli - Venezia Giulia dal XVI al XIX secolo", a cura di Lucia Burello, Andrzej Litwornia, Udine 2000 : [recenzja] Olga Płaszczewska Lucia Burello (aut. dzieła rec.) Andrzej Litwornia (aut. dzieła rec.) s. 222-229
Ryszard Kazimierz Lewański (24 listopada 1918 - 30 maja 1996) Andrzej Litwornia s. 229-234
"Storia della letteratura polacca" a cura di Luigi Marinelli, Torino 2004 : [recenzja] Andrzej Litwornia Luigi Marinelli (aut. dzieła rec.) s. 240-248
"Wizja Włoch w polskiej i francuskiej literaturze okresu romantyzmu (1800-1850)", Olga Płaszczewska, Kraków 2003 : [recenzja] Andrzej Litwornia Olga Płaszczewska (aut. dzieła rec.) s. 252-264
Czesław Hernas (12 lipca 1928 - 11 grudnia 2003) Andrzej Litwornia s. 265-273
Polonistyka na uczelniach włoskich Andrzej Litwornia s. 269-273
"Problemy literatury staropolskiej", seria pierwsza, praca zbiorowa pod redakcją Janusza Pelca, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 552 + errata na wklejce : [recenzja] Andrzej Litwornia Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 299-306
"Od prerenesansu do oświecenia : z dziejów inspiracji klasycznych w literaturze polskiej", Stefan Zabłocki, indeksy opracowali Stefan Zabłocki i E. Derelkowska, Warszawa 1976 : [recenzja] Sandro Bucciarelli Andrzej Litwornia E. Derelkowska (aut. dzieła rec.) Stefan Zabłocki (aut. dzieła rec.) s. 351-357